Slimnic-Lodi, o poveste din 2021

O taină într-o mână de copil, acesta este titlul proiectului pe care două parohii, una din țară, Parohia Ortodoxă Sfânta Paraschiva Slimnic 1, Arhiepiscopia Sibiului și una din diaspora, Parohia Ortodoxă Sfinții Trei Ierarhi din orașul Lodi, Episcopia Italiei, le-au inițiat în acest an 2021, în care în Patriarhia Română s-a lansat Concursul Național catehetic Biserica, familia românilor de pretutindeni. Copiii din grupele de cateheză au avut întâlniri online pe platforma Zoom. Obiectivele miniproiectului au fost: realizarea unei înfrățiri între cele două comunități ortodoxe prin grupurile de copii implicați, precum și familiile acestora, promovarea modelului de cruce Crucea potir de Slimnic și în diaspora. Prin aceasta am ținut să se păstreze o legătură vie cu tradiția meșteșugului legat de sculptura și pictura pe lemn și mai ales valoarea culturală a muncii împletite cu rugăciunea și muzica. Un alt scop a fost implicarea copiilor din Slimnic în ajutorarea unor colegi de-ai lor din comunitate, identificarea cazurilor care au nevoie de susținere materială, apoi implicarea copiilor și a familiilor din Parohia Lodi în acțiuni caritabile și de promovare a valorilor culturale românești în teritoriul italian. S-au organizat concerte caritabile dedicate mamei dar și pricesne închinate sfintei cruci. Câteva duminici la rând am inițiat în cele două parohii din România și Italia o campanie numită Cumpără o cruce și ajută la Crucea aproapelui tău! Crucile pe care copiii supravegheați de preoți și de cateheți(Simona Cazacu, Vera Piț) precum și de unii părinți au fost prezentate într-o expoziție în biserici după Sfânta Liturghie. Scopul miniproiectului este să educe copiii în sensul ajutorării semenilor aflați în suferință, să nască o bună colaborare cu grupuri similare aflate la distanță, dar și să proiecteze viitoare colaborări și întâlniri în spațiul fizic (nu doar online)al parohiilor, ca schimb de experiență și construirea unor punți de prietenie între Slimnic și Lodi. Activitățile proiectului conform unui calendar bine detaliat în prealabil au fost programate în fiecare zi de vineri, câteva săptămâni la rând, pe platforma Zoom. În prima întâlnire preotul George Piț a explicat în termeni adaptați vârstei tinerelor implicați teologia Crucii, teologia Împărtășaniei din potirul liturgic și îngemănarea Crucii și a Potirului într-o unică cruce simbol. Apoi părintele Nicolae Cazacu din Parohia Lodi a avut o intervenție prezentând celor de la Slimnic Crucea purtătoare de moaște pe care Parohia a primit-o în dar de la Curia catolică cu ocazia hramului bisericii de anul acesta, Sfinții Trei Ierarhi. Grupul de chitară de la Lodi a interpretat două piese dedicate părinților. În tot acest timp, copiii au o finalizat desenul-schiță pentru decorarea Crucii-potir. În final s-a trecut la alcătuirea unei liste de cuvinte în limba italiană care să descrie ce au simțit copiii la această primă întâlnire colaborativvo, meraviglioso, bellissimo. Într-o altă întâlnire s-a făcut un tur virtual printre cei prezenți la întâlnirea pe platforma online și fiecare a prezentat crucea(crucile) pe care a realizat-o până în acel moment. La această întâlnire a fost invitată și doamna pictor Tănase Irina de la Slimnic pentru a da copiiilor câteva indicații referitoare la modul de decorare prin pictare și simbolistica modelelor decorative florale și bizantine. S-a cântat cântecul De-ai lua pe umăr crucea, interpretată pe rând de către cele două grupuri implicate, dar și piesa Cât trăim pe acest pământ cu chitară și voce. Apoi copiii au prezentat în puține cuvinte detalii legate de cele două localități, Slimnic și Lodi, cele mai importante date istorice și specificul zonei geografice.În sfârșit, într-o altă întâlnire grupul de la Parohia Lodi a interpretat piesa Iubește-i pe părinți, un text și o melodie deosebit de sensibile în ce privește atitudinea copiilor față de părinții lor. În acest context, părintele George Piț prezintă Pilda fiului risipitor, utilizând câteva planșe color de mare ajutor pentru a aduce la nivelul copiiilor această frumoasă pildă. S-a insistat că tatăl este mereu într-o dispoziție iubitoare și că fiul risipitor a dorit să aleagă, în deplina libertate oferită de tatăl său, să iasă din sfera acestei protecții parentale, dar nu fără de riscuri. S-a accentuat însă că revenirea în brațele părintești este cel mai important mesaj pe care Mântuitorul îl pune în fața minții și a inimilor noastre. Rezultatele așteptate ale proiectului: comunitățile parohiale implicate in acest proiect au susținut efortul copiilor și a familiilor acestora prin donații la colectele ce au urmat concertelor din biserică, prin aprecieri,  precum și prin cumpărarea crucilor-potir lucrate de copii. Pe lângă sumele de bani colectate cu scop filantropic și bucuria dăruirii care a animat acest proiect, se poate adăuga un element esențial care va fi „motorul” viitoarelor colaborări, anume bucuria întâlnirii lor, „puntea prieteniei” realizată virtual între copiii celor două parohii. Acest proiect a adus în fața noastră o soluție pentru a găsi în artă fărâma de liniște pe care o caută, cea care face ca sufletul să se odihnească. Astăzi este nevoie de această odihnă activă, mai mult ca orice, iar Biserica, prin Hristos, prin Cruce, într-o atmosferă de împrietenire prin  muzică,  artă, tradiții și meșteșuguri, poate fi izvor de liniște pentru cei ce și-o doresc.

Pr. Dr. Piț George Cosmin, Parohia Slimnic 1

Publicitate

Predică la Duminica Judecății înfricoșătoare-19 februarie 2017

Pr George Piț

Veniți binecuvântați Tatălui meu și moșteniți împărăția pregătită vouă de la întemeierea lumii pentru că flămînd am fost… , însetat am fost …, gol am fost…,  bolnav  am fost…,

Surpriza la Judecata lui Hristos. Cu o săptămână înainte de a începe Postul Paștilor avem în ritmul bisericesc și liturgic o duminică pregătitoare. Duminica de astăzi se numește duminica Înfricoșatei judecăți iar prin evanghelia de la Matei capitolul 25  se demonstrează cum va fi judecata la care fiecare om va fi supus, pe ce criterii va avea loc această judecată, iar mai cu seamă că această judecată nu este orice fel de judecată, ci este o judecată înfricoșătoare. De ce nu s-a spus simplu duminica judecății? De ce e adăugată această calitate a judecății și anume aceea de înfricoșătoare? De ce frica însoțește judecata?  Pentru că atât pentru cei care au făcut binele va fi o surpriză foarte mare, cât și pntru cei care au făcut răul, iarăși va fi o surpriză foarte mare.

Masca cu care se acoperă Hristos: foamea, setea boala…Pentru cei care au făcut binele într-o  mai mare măsură (în paranteză fie spus, niciun om nu poate face doar binele în viața aceasta, căci binele e amestecat cu răul până la o vârstă, iar apoi când omul se maturizează și are, cum se spune, școala vieții, pentru cei care s-au străduit pe calea binelui va fi surpriză mare, că vor primi o răsplată la care n-au sperat. Cei ce fac binele vor fi surprinși că e atât de mare răsplata lor de la Dumnezeu pentru binele ce l-au făcut.  Vedem asta în evanghelie când oamenii răspund cum Doamne eu să-ți fi făcut ție astfel de lucruri, când te-am văzut pe tine bolnav, gol, flămînd? Când a avut loc această întâlnire a mea cu tine în aceste situații? Răspunsul vine din cuvântul lui Hristos. Pentru că ai făcut binele celor mai mici, celor nebăgați în seamă, celor neînsemnați, ultimilor oameni, făcându-le lor binele mie mi l-ați făcut. Înțelesul e acela că cei săraci și necăjiți, bolnavii, năpăstuiții sorții, cei închiși poartă o mască.  E masca sărăciei, masca bolii, dar sub această mască este Hristos, sub masca neputințelor omenești este Hristos și dacă te îndrepți spre un astfel de om neținând cont de masca ce o poartă  și cauți la ceea ce e ascuns sub mască, acolo îl vei găsi pe Hristos. Cel ce face binele într-o situație grea, cel dispus să sară în ajutorul cuiva care e uitat de toți sau de aproape toți, acela de fapt ajută pe Hristos și el face dator pe Hristos.

Surpriza neplăcută. În același timp cei ce au mers mai mult și cu insistență pe calea răului vor avea parte de o mare surpriză și poate mai mare decât ceilalți. Surpriza va fi una neplăcută, căci necrezând ei că răul făcut le poate atrage o pedeapsă și încă una pe veșnicie vor zice și ei: Hristoase, dacă Te-aș fi văzut  pe Tine flămînd, gol, însetat,  întemnițat, bolnav așfi sărit în ajutorul Tău, dar nu Te-am văzut.

Va veni întru slava Sa

Hristos s-a arătat  în lumea aceasta și batjocorit și necinstit și alungat, dar după aceasta Și-a arătat și slava Sa. După crucea pe care o suferit-o pe pământ va veni în slavă. El spune această pildă, ca să convingă pe cei ce ascultau cuvintele Domnului despre cruce că va fi urmată de venirea întru slavă.

vor veni toți sfinții îngeri cu El

Îngerii vor depune mărturie despre cum au slujit ajutând la mântuirea oamenilor, îngerii pe care noi i-am primit la Botez sunt cei care ne păzesc, ne șoptesc sfatul cel bun, pun în mintea noastră planurile bune și ideile frumoase, iar noi îi ascultăm sau nu. Iată de ce e importantă mărturia pe care vor depune îngerii la judecata lui Hristos.

toate neamurile

Înseamnă toate toate națiunile lumii, de la Adam și Eva până la ultimul om ce se v naște din femeie.  Cu alte cuvinte niciun om nu va putea evita această confruntare cu judecătorul Hristos.

Și-i va despărți pe unii de alții

Despărțirea este după fapte și e făcută cu dreptate. Pe pământ oamenii sunt amestecați, știm asta din pilda cu grâul și neghina care coexistă împreună până la seceriș, când sunt separate. Un alt exemplu este acela al copacilor. Iarna nu știi care sănătos și care e putred, dar primăvara  se cunoaște după frunze  diferența. Drepții ei  au și ei frunze și fructe, adică faptele lor frumoase de care se bucură inima Domnului și surâde.

cum desparte păstorul oile de capre(iezi, după o traducere mai exactă)

Oile reprezintă pe oamenii drepți, căci dau dovadă de blândețe și  răbdare, iar caprele(iezii) reprezintă pe păcătoși, căci iezii sunt plini de capricii față de alte animale și sunt răzvrătiți și neastâmpărați. Așezarea de-a dreapta și de-a stânga  pe care o face judecătorul e ca așezarea în fața regelui în sala tronului regal. Se știe pentru ce a fost adus fiecare după poziția unde a fost așezat. Cel cu binele e mai aproape, iar cel rău, care așteaptă verdictul, stă mai departe de rege.

Veniți… și moșteniți împărăția pregătită vouă

Hristos nu a zis luați împărăția, ci moșteniți împărăția. Se exprimă către cei judecați ca și când ar fi pregătită pentru ei.

va zice celor de-a dreapta 

Cei din dreapta sunt primii cărora li se vorbește. Dumnezeu e mai bucuros să laude decât să acuze, de aceea mai întâi vorbește celor buni și abia la urmă vorbește celor răi.

 pentru că flămînd am fost… , însetat am fost …, gol am fost…,  bolnav  am fost…,  

Hristos laudă pe cei care au făcut binele.  În această categorie sunt prezenți și învățătorii care au hrănit cu învățătură, și doctorii care au ajutat cu priceperea lor și orice altă categorie profesională care a ajutat la binele și la bucuria  semenilor. La îmbrăcarea celui gol putem aduce argumentul sfântului Apostol Pavel care zice îndemnând: îmbrăcați-vă în Domnul Hristos (adică îmbrăcați-vă cu milostivire, îmbrăcați-vă cu smerenie, îmbrăcați-vă cu bunătate.

bolnav am fost

Hristos este sănătos în sufletele bune, drepte, cuminți, în sufletele sănătoase, dar Hristos este bolnav în sufletele răutăcioase, certărețe, invidioase.

le va zice  celor de-a stânga: duceți-vă de la Mine blestemaților…

Nu spune că sunt blestemați de Tatăl, căci singure s-au blestemat acele suflete. Nu spune că focul este pregătit pentru ei, ci pentru diavol și îngerii lui. Motivul acestei alungări este: pentru că nu mi-ați dat să mănânc, nu mi-ați dat să beau, nu m-ați îmbrăcat, nu m-ați căutat, nu m-ați cercetat. Dacă cineva s-ar fi întâlnit cu dușmanul său, găsindu-l într-una dintre aceste situații, suferința dușmanului trebuia să-l facă  milostiv și să-l ajute, dar judecata spusă de Hristos arată că n-am făcut cele ce trebuiau făcute nici măcar pentru  prieteni, darmite pentru dușmani. Omul dacă vede un câine flămînd i se face milă, dar de om nu i se face, nici de Dumnezeu nu i se face milă.

când te-am văzut bolnav, flămînd, gol, însetat..?

E obiceiul celor vicleni să-și pomenească greșelile ca fiind inexistente, scuzându-se. Orice rău dacă s-a făcut arată voința cea rea a făptuitorului. Cei de la stânga sunt acuzați că ce n-au reușit să facă oamenilor n-au reușit să-i facă nici lui Hristos.

Alimentele, hainele, apa  sunt toate trecătoare dar răsplata primită prin oferirea acestora către semeni aurăsplată veșnică.

Nu există scuză, știm ce avem de făcut în această lume ca să auzim: veniți binecuvântații Tatălui meu.

În orice caz, orice ni se va da din partea lui Hristos la judecată va fi dat pentru veșnicie.

(http://www.doxologia.ro)

Cantece patriotice – Corul Tezaur Slimnic

 

Transilvanie Frumoasa –

 

Transilvanie frumoasa,

Pregateste-te mireasa,

Ca-ti aducem petitori, petitori,

Sfantul nostru tricolor. (bis ultimele 2)

 

Sari Brasovule batrine,

Ca vin trupele romane,

Sari si tu mai Fagaras, Fagaras,

Ca-s trupe de românași. (bis ultimele 2)

 

Sariti si voi sapte sate,

Sariti saptezeci si sapte,

Sa se-auda-n Chisinau, Chisinau,

Ca si-acolo-i neamul meu. (bis ultimele 2)

 

Sa s-auda-n Bucuresti, Bucuresti,

Romanie sa traiesti.

Romanie sa traiesti, sa traiesti,

Si mai mandra sa-n floresti..

 

Doru m-o purtat – Ioan Bocsa

 

Doru m-o purtat,

cit ii tara in lung si-n lat,

Dor si dor, cu mine calator.

Drumuri am umblat,

oameni mândri am aflat,

Dor si dor, cu mine calator.

Am văzt codru infruzind,

plaiurile inverzind,

Dor si dor, cu mine calator.

 

Zi-i pe struna ta, cetera cu inima,

Dor si dor, cu mine calator,

Cintec drag de joc,

sa rasara-n orice loc,

Dor si dor, cu mine calator.

Sa-l auda in munti si vai,

fete mandre si flacai,

Dor si dor, cu mine calator.

 

Cintec din Ardeal,

buciumat din deal in deal,

Dor si dor, cu mine calator

Spune-mi dulce grai,

ca suntem uniti pe plai,

Dor si dor, cu mine calator.

 

Eu din zori pina seara,

cint din tătă inima,

Dor si dor, cu mine calator,

Si-oi cinta pina traiesc,

neamul nostru romanesc,

Dor si dor, cu mine calator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tara mea si mândra mea

 

1)Am si eu la mine-n sat un petec de ogor

Pe care tatal meu mi l-a lasat

Si mai am la mine-acasa o mândra în pridvor

Am pe mândra mândrelor din sat.

 

2)Ogorul meu si mândra mea

Doar Dumnezeu le poate lua….

Dar eu stiu ca nu ma lasa singur sa ramân

Ca si Dumnezeu e-un bun român.

 

R.

Tara mea si mândra mea

Mi-am scris pe inima din piept doar doua nume

România si cu Leana mea

C-asta-i tot ce am pe lume…….

Tara mea si mândra mea.

 

Pe-amândoua le iubesc

Si sunt cu gândul tot mereu numai la ele

C-altele mai mândre nu gasesc

Pentru ca sunt ale mele……

Pe-amândoua le iubesc.

 

Eu sunt bun nu-ti fac rau,

Daca-mi lasi ce-i al meu

Altfel mor de gât cu orisicine-ar fi

C-asta e parola mea cât oi trai:

 

Tara mea si mândra mea.

Pai amândoua laolalta sa-nfloreasca

Si ma rog lui Dumnezeu asa

Eu sa mor, dar sa-mi traiasca…..

Tara mea si mândra mea.

 

3)Multe tari or fi pe lume, dar eu nu le stiu

Multe mândre-or fi peste hotar

Noi aicea am trait mereu din tata-n fiu

Si-am iubit o fata de plugar.

 

4)Aici am fost, aici voi sta

N-am nici un rost altundeva…..

N-am sa vin sa-mi caut mândra pe pamântul tau

Dar nici tu sa nu vii pe al meu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTEAPTA-TE, ROMÂNE!

 

Desteapta-te, române, din somnul cel de moarte,

In care te-adâncira barbarii de tirani!

Acum ori niciodata croieste-ti alta soarta,

La care sa se-nchine si cruzii tai dusmani!

 

Acum ori niciodata sa dam dovezi in lume,

Ca-n aste mâini mai curge un sânge de roman,

Si ca-n a noastre piepturi pastram cu fala-un nume

Triumfator in lupte, un nume de Traian!

 

Priviti, marete umbre, Mihai, Stefan, Corvine,

Româna natiune, ai vostri stranepoti,

Cu bratele armate, cu focul vostru-n vine,

„Viata-n libertate ori moarte!” striga toti.

 

Preoti, cu crucea-n frunte! Caci oastea e crestina,

Deviza-i libertate si scopul ei preasfânt,

Murim mai bine-n lupta, cu glorie deplina,

Decât sa fim sclavi iarasi in vechiul nost’ pamânt!

 

Sus, sus, sus, la munte, sus

 

Din codrii pe plai la vale,

Venea un voinic calare,

În suflet cu suparare,

Falnic si viteaz fecior,

Craiul mândru al muntilor,

Iancu-n fruntea motilor.

 

Refren

Sus, sus, sus, la munte, sus,

Sus, sus, sus, române, sus,

Acolo si Iancu-i dus,

La Vidra de sus.  Refren

 

S-a oprit s-adape calul,

De sub brâu si-a scos cabalul

Si-n doina si-a plans amarul.

„Mures apa argintie

De-o fi sa caz în robie,

Sa trimiti în munti solie. Refren

 

Sa lovesti cu malul tau

Toti dusmanii ce vor rau, bis

Sa stie mâna straina.

Ca si apa ta-i româna” bis   Refren

 

 

Striga Barnut din Sibiu,

Ca Ardealu’ nu-i pustiu

Iar flacai sânt zeci si mii.

Striga Iancu de la munte

Nu te teme, mai Axente,

Ca si eu viu de la munte. Refren

 

 

 

 

 

 

 

IANCU LA TEBEA

R: Traiaca duhul lui Iancu, traiasca motul intre moti,

Câmpia Libertatii spune, ca Avram Iancu suntem toti.

 

Ce vesti mai aveti, voi români, despre Iancu,

Sa spuna ce stiu, toti acei care stiu!

Ce vesti sa avem, suntem oastea lui Iancu,

La Tebea, la Tebea, eroul e viu!

 

Eroul ne cheama, ne cheama la Tebea,

Al nostru frumos, partinit craisor,

Aici ne rugam pentru Iancu, la Tebea,

Ros, galben, albastru, altar tricolor.

 

Popor românesc nu uita niciodata,

Ca nu esti urmas de fricosi si bastarzi,

La tine acasa cât faci ochii roata,

De dragul eroilor vesnic sa arzi.

 

La Tebea fosnesc româneste gorunii,

Intreg Ardealul se-aude pe drum,

Si clopote fierb untdelemnul furtunii,

La Tebea, la Tebea, la Tebea acum.

 

Si nu e român omul care in viata,

Odata macar, intr-un ceas minunat,

Pe sine privindu-se parca in fata,

Lui Iancu Avram nu i s-a inchinat.

Tu Iancule sfânt ne-ai purtat idealul,

La Tebea venim, fii tai te cinstesc.

Lui Iancu-nchinare! Traiasca Ardealul!

Traiasca intregul popor românesc!

 IN MUNTII ABRUDULUI

In muntii Abrudului, hai la, la, la, lai,

Stau ficiorii Iancului, hai la, la, la.

La masa de lemn de brad, la, la, la, la,

Privind la Iancu cu drag, la, la, la, la.

 

Iancule ficior de mot, hai la, la, la, lai,

Pune pace daca poti, hai la, la, la.

Craisorul i-asculta, la, la, la, la, la,

Si din gura le graia,….. la, la, la, la, la

 

Ai, foaie verde di pa deal, mai,/   Ai, i-o mis motul din Ardealu,

Paunasul codrilor, hai, voinicul voinicilor…

Nu-s muiere cu naframa, sus române, sus

De dusmani sa-mi fie teama, sus române, sus.

Io-s catana cu ninteu, sus române, sus

De dusmani nu ma tem eu, sus române, sus.

 

Pai, ascultati, sama bagati, mai /  Hai,  bine de va inarmati, mai

Sa scapam a nost popor, Hai, de raul dusmanilor.

Hai mai, frate, hai mai frate, sus române, sus

Sa ne facem direptate, sus române, sus.

Asta-i legea cea strabuna, sus române, sus,

S-aparam tara româna, sus române, sus.

 

N-o haidati ficiori dupa mine, sus române, sus,

Daca vreti sa traim bine, sus române, sus.

Hai sa-ntindem hora mare

 

Hai sa-ntindem hora mare, mai aici si mai colea,

Mai aproape de hotare, ca sa trecem granita.

Mai aproape de hotare, pâna-n Basarabia.

 

Noi suntem ai Romaniei, noi suntem si frati uniti,

Si pe câmp de batalie vom lupta nebiruiti.

Si pe câmp de batalie vom lupta nebiruiti.

 

Nu ne-nspaimânteaza moartea, noi suntem nemuritori,

Moartea-i sfânta daca soarta, ne va-ncorona cu flori.

Moartea-i sfânta daca soarta, ne va-ncorona cu flori.

 

Pentr-un picurel de sânge, nu ne vom înspaimânta,

Fratii nostrii ne vor plânge, tara nu ne va uita.

Fratii nostrii ne vor plânge, tara nu ne va uita.

 

Asa este tot românul, de când este pe pamânt,

A luptat pentru dreptate si pentru pamântul sfânt.

A luptat pentru unire si pentru pamântul sfânt.

 

 

 

NOI SUNTEM ROMÂNI

 

R: Noi suntem români, noi suntem români

Noi suntem aici pe veci stapâni.

Noi suntem romani, noi suntem romani,

Noi suntem urmasii lui Traian.

 

A sosit ziua dreptatii, ziua sfânta-a libertatii

Tot românul veseleste, România-ntinereste.

 

Ardelean copil de frunte, ia ridica-ti a ta frunte,

Si te-nsufla de mândrie, ca esti fiu de Românie.

 

Moldoveanul si munteanul sunt frati buni cu ardeleanul,

Trei români plini de putere, ca românu in veci nu piere.

 

Hai români lumea va vede, Romania-noi se-n crede,

Ca de-acum românu-n lume, va fi vrednic de-al sau nume.

 

 

 

 

 

 

 

Tu Ardeal

 

Refren:

Tu Ardeal, tu Ardeal, îti suntem osteni,

Templu sfânt, templu sfânt, muntii Apuseni.

 

Ca tu ne esti vatra si din piatra-n piatra,

E taria unui neam de moti,

Asta-i tara noastra, noi nu stam în gazda,

Horea nostru-i risipit pe roti.

 

Ne-au furat barbarii, ne-au lovit mai marii,

Dar avem în piepturi sapte vieti.

Ne vibreaza-n sânge, pân la Putna plânge,

Clopotul ce bate la Râmeti.

 

Unde-i Avram Iancu, sa mai frânga rangul,

Celor ce Ardealu-l vor pustiu.

Iata ca rasare, Iancu din oricare,

E-n puterea fiecarui fiu

 

Nu vrem razbunare, dar atât ne doare,

Ca se pierde amintirea-n val.

Tara da-i tarie, unei mâini sa scrie,

Biblia batrânului Ardeal.

 

Pentru aceasta tara, poate sa si moara,

Fiecare dintre noi râzând.

Restul e dorinta, de îngaduinta,

Si sa fie pace pe pamânt.

Nu uitati aceasta, dreapta ne e brazda,

Ce-am lucrat cu ale noastre mâini.

Fiecare munte stie aici sa cânte,

 Imnul „Desteptati-va români”.

 

 

Nu uita ca esti roman”

 

Nu uita ca esti roman,

Nu uita ca esti roman,

Ca sus in deal la tine-n sat

Popa Ioan te-a botezat

Si Lelea Stanca te-a tinut un an la san

 

Nu uita ca esti roman,

Nu uita ca esti roman,

Ca tatal tau si mama ta

Bunicul si bunica ta

Te-au invatat dintotdeauna sa fi bun

 

Nu uita ca esti roman,

Nu uita ca esti roman,

Ca tatal tau a fost cioban

Bunicul tau a fost Traian

Si-n tara asta te-ai nascut sa fi stapan

 

Nu uita ca esti roman,

Nu uita ca esti roman,

Ca radacina de veacuri

Sta infipta in ogor

Si nu o poate smulge-un viscol trecator

 

Nu uita ca esti roman,

Nu uita ca estï roman.

 

 

 

 Frunza verde ca iarba –

Frunza verde ca iarba / bis

Tuna ala-n ce-i tuna / bis

 

Tuna-n hiru paiului / bis

Si-n condeiul neamtului / bis

 

Sa nu poata altu scrie / bis

La-lti ficiori in catanie / bis

 

Mie cucul mi-o cintat / bis

Neprinzit si necinat. in catane de plecat

 

Mie cucul mi-o horit / bis

Necinat si neprinzit, in catane de pornit

 

Io ma duc mandra ma duc, in catane nu la plug… (strigatura)

Io ma duc mindra-n catane, tu ramii si spala haine… (strigatura)

Io de-aici ma duc cu dor, cum mere luna pin nori… (strigatura)

Io de-aici ma duc cu jele, cum mere luna pin stele… (strigatura)

 

Frunza verde ca iarba / bis

Tuna ala-n ce-i tuna / bis

 

 ASA-I ROMÂNUL

 

Asa-i românul când se veseleste,

Ca si stejarul când imugureste,

Asa-i românul când este iubit,

Ca si stejarul când e inverzit.

 

Tara-i manoasa si-n fericire,

Poate oricine sa traiasca in ea

Si-a mea măicuță ce o am pe lume

E tot ce am mai sfânt in ea.

 

Traiasca tara, patria mama,

Traiasca toate câte sunt in ea,

Traiasca toate cu mic, cu mare

Si-a mea mândra ce o iubesc tare.

 

O rugaciune catre ceruri zboara,

O rugacine catre Dumnezeu,

Ma rog acuma pentru a mea tara

Si pentru tine, sfint poporul meu

 Cinta cucu bata-l vina – Grigore Lese

 

cinta cucu-l bata-l vina, de rasuna Bucovina / bis

Cinta cucu-ntrun bradut, de rasuna-n Cernauti

 

Bucovina plai cu flori, unde sunt ai tai feciori / bis

Au fost dusi in alta tara, dar se-ntorc la primavara

 

Au fost dusi in alta tara, dar se-ntorc la primavara / bis

Inapoi cind or veni, tot pe tine te-or iubi

 

Muntilor cu creasta rara, nu lasati straja sa piara / bis

Daca piere straja voastra, a pieri si tara noastra / bis

 

 

De vrei sa stii ce inseamna roman,

Intreaba muntii si codrul strabun.

Asculta doina ciocarliei cantata de cu zori

Si vino pe la noi de sarbatori.

De vrei sa stii ce inseamna roman

Bea apa rece din limpede izvor.

Priveste cerul noptii stand culcat pe-un brat de fan

SI-ai sa-ntelegi ce inseamna roman

IMNUL EROILOR

 

Presarati pe-a lor morminte,

ale laurilor foi,

Spre a fi mai dulce somnul,

fericitilor eroi,

 

Ridicati pe piramida

nemuririi faima lor,

Scriti în cartile de aur

cântecul nemuritor.

 

REF.    Pe copii la sânul vostru

alintati-i cu-acest cânt,

povestindu-le cu fala

 al eroilor avânt,

 

Dezveliti tot adevarul

si le spuneti tuturor,

Cum murira fratii nostri

pentru neam si tara lor.

 

Si pe sacrele morminte,

puneti lacrime si flori,

Spre a fi mai dulce somnul,

miilor de luptatori,

 

Ridicati pe piramida

nemuririi faima lor,

scriti în cartile de aur

cântecul nemuritor.       REF.

 

120) Pui de lei

 

 

Eroi au fost, eroi sunt înca

si-or fi în neamul românesc,

Caci rupti sunt ca din tare stânca,

românii orisiunde cresc,

 

E vita noastra faurita

de doi barbati cu brate tari

si cu vointa otelita,

cu minti destepte, inimi mari.

 

REF.  Au fost eroi au fost

si înca-or sa mai fie,

ce-or frânge dusmanii cei rai,

din coapsa Daciei si-a Romei

în veci, în veci,  s-or naste pui de lei.

 

Si unu-i Decebal cel harnic,

iar celalalt Traian cel drept,

ei pentru vatra lor amarnic

au dat cu-atâtia dusmani piept,

 

Si din asa parinti de seama

în veci s-or naste luptatori,

ce pentru patria lor mama,

vor sta ca vrednici urmatori. REF.

 

TRECETI BATALIOANE ROMÂNE CARPATII

 

Un cântec istoric ne-aduce aminte,

ca fratii in veci vor fi frati,

Un cântec de lupta, batrân ca Unirea,

voi compatrioti ascultati.

 

Treceti batalioane române Carpatii,

la arme cu frunze si flori,

V-asteapta izbânda, v-asteapta si fratii

cu inima la trecatori.

 

Ardealul, Banatul, Crisana ne cheama,

nadejdea e numai la noi,

Saruta-ti copile parintii si fratii

si-apoi sa mergem la razboi.

 

‘Nainte! ‘Nainte spre marea Unire,

hotarul nedrept sa-l zdrobim,

Sa trecem Carpatii, ne trebuie Ardealul,

de-o fi sa ne-ngropam de vii.

 

Nu sabii facura Unirea ci inimi,

spre Alba cu totii porneam,

Toti oamenii tarii semnau intregirea,

vointa intregului neam.

 

Cu totii eram regimente romane:

Moldova, Muntenia, Ardeal,

Fireasca unire cu patria mama

ne-a fost cel mai sfânt ideal.

 

Aceasta-i povestea Ardealului nostru

si-a neamului nostru viteaz,

Istoria-ntreaga cu lupte si jertfe

traieste-n unirea de azi.

 

Dreptatea si pacea vegheaza Carpatii

si tara e frunza si flori,

A noastra-i izbânda, ai nostrii sunt fratii,

traiasca in veci trei culori.

 

Pai când era ca sa-mi petrec   

 

Pai când era ca sa-mi petrec

Da mi-o venit ordin sa plec   BIS

Ordin de la-mparatie sa, la, la, la

Sa ma duca-n catanie sa, la, la, la

 

Strânge-ma mândra pa brata

Da ma saruta cu dulceata  BIS

Ca pe mâine-n ceasul zece sa, la, la, la

Îi veni si mi-i petrece sa, la, la, la.

 

Si-a veni si maicuta

Da sa ma petreaca si ea  BIS

Auzi mândra trenu vine sa, la, la, la

Plânge inimioara-n mine sa, la, la, la

 

Auzi mândra ori n-auzi

Da ori ti-i lene sa-mi raspunzi  BIS

Auzi mândra toba bate sa, la, la, la

Ramâneti cu sanatate sa, la, la, la

 

Ca-i porunca-mparateasca sa, la, la, la

Trebe sa se împlineasca sa, la, la, la.

 

HAI SA- NTINDEM HORA MARE

 

Hai sa-ntindem hora mare,

mai aici si mai colea,

mai aproape de hotare,

ca sa trecem granita.

 

Noi suntem ai României,

noi suntem si frati uniti

si pe câmp de batalie,

vom lupta nebiruiti.

 

Nu ne înspaimânta moartea,

noi suntem nemuritori,

moartea-i sfânta daca soarta

ne va-ncorona cu flori.

 

Pentru-n picurel de sânge,

nu ne vom înspaimânta,

fratii nostri ne vor plânge,

tara nu ne va uita.

 

C-asa este tot românul,

de când este pe pamânt,

a luptat pentru unire

si pentru pamântul sfânt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se înalţă până sus la ceruri

Cântecul ce vine din Ardeal.

Glasurile de români răsună,

Sunt româniveniţi la Alba iar.

 

R:

Vin românii,

 vin la Alba iar,

Vin la Alba iar.

 

Fraţi români din cele patru unghiuri,

Fruntea ţi-o ridică acuma sus,

Că din somnulgreu, somnul de moarte,

Înviat-ai ca Iisus.

 

R:

 

Toţi românii-şi dau mână cu mână

Şi întind o horă în Ardeal.

Hora-i mare şi cuprinde ţara,

Soarele răsare din Ardeal.

 

 

 

 

DORULEȚUL

 1. Măi doruletule!

Frunzulita frunza mea,

dorulet, doruletule!

Vântul când te-o legăna,

dorulet, doruletule!

 

REF.  Dorulet, dorulet, doruletule!

Dorulet, doruletule, HAI, HAI!

Dorulet, dorulet, doruletule!

Dor, doruletule !!!

 

 1. Mai doruletule!

Du padurii, du în zbor,

dorulet, doruletule!

Cântecul de drag si dor,

dorulet, doruletule!

 

 1. Mai doruletule!

Du-l mai iute, frunza mea,

dorulet, doruletule!

Pân nu vine iarna grea,

dorulet, doruletule!

 

 1. Mai doruletule!

Ia îmbraca-mi suba groasa,

dorulet, doruletule!

Si padurea mai frumoasa,

dorulet, doruletule!

 

 1. Mai doruletule!

Drumul iarna-l troieneste,

dorulet, doruletule!

Dorul meu nu mai razbeste,

dorulet, doruletule

Reaprindeti candela

 

Reaprindeti candela-n căscioare

Lânga busuiocul cel mereu—

Degerat la mâini si la picioare

Se întoarce-acasă Dumnezeu.

 

Doamne,Cel din slăvile creștine

Ce păcate oare-ai savârsit

Că te-au dus acolo si pe Tine

În Siberii fara de sfârsit ?!

 

Refren:

Toate le ierti,

Doamne de sus,

Cu blândete măreață

Chiar si pe cei care te-au dus

In Siberii de gheață.

 

Ninge frigul si pustiul ploua

Degerata-mi este inima

Doamne, bine nu ne-a fost nici noua

Fara sfatul si lumina Ta

 

Doamne, intra si-n a mea chilie

Si-amândoi, raniti si înghetati

Sa ne încalzim cu bucurie

Unul lânga altul ca doi frati.

 

Refren.

Toate le ierti,

Doamne de sus,

Cu blândete mareata

Chiar si pe cei care te-au dus

In Siberii de gheata.

Cântece pentru mama

 

1.A venit aseara mama

 

de Vasile Militaru

 

A venit aseara mama,

din satucu-i de departe,

Sa mai vada pe fecioru-i,

astazi „domn cu multa carte”!

 

A batut sfios la usa, 

grabnic i-am iesit in prag;

Ni s-a umezit privirea          

 de iubire si de drag;

 

Sarutandu-i mana dreapta,  

 ea m-a strans la piept, duioasa,

Si-ntreband-o cate toate,     

 am intrat apoi in casa.

 

 

Inauntrul casei mele,          -cata bruma-am adunat,

Da prilej bietei batrane      

 sa se creada-ntr-un palat:

 

Nu-ndrazneste nici sa intre,   cu opincile-n picioare,

Si cu multa grija calca          doar pe-alaturi de covoare.

 

Eu o-ndemn sa nu ia seama     si sa calce drept, in lege,

Ca doar e la fii-su-n casa,     nu e-n casa vreunui rege,

 

Si de-abia o fac sa sada         pe-un divan cu scoarta noua…

 

-„Mi-era dor de tine, maica… Ti-am adus vreo zece oua,

 

Nitel unt, iar colea-n traista niste nuci, vreo doua sute…”

Si, cu ochii plini de lacrimi, prinde iar sa ma sarute:

 

-„Poate mor, ca sunt batrana si-a prins dorul sa ma-ndrume

Sa mai vad o data, maica,

 ce mi-e azi mai drag pe lume!

 

Caierul mi-i pe sfarsite…

maine poate-si curma firul

Si-ntre patru blani de scanduri

sa ma cheme cimitirul…

 

Jale mi-e de voi, mamuca, dar  visez, chiar si desteapta,

Cum, pe-o margine de groapa, bietul taica-tu m-asteapta…

 

Tu, odorul mamii, in urma

sa te-aduni cu fratii-acasa

Si sa-mparti agoniseala de pe urma lui ramasa:

 

Lui Codin sa-i dai pamantul de la moara si cu via;

Vaca si-un pogon de lunca, maica, sa le ia Maria;

 

Lui Mitrus sa-i dai zavoiul

 de rachiti dintre paraie;

Carul, boii si cu plugul sa le dai lui Nicolae,

Iara tu, ca mai cu stare

decat fratii zisi pe nume,

Sa iei casa-n care tie

ti-a fost dat sa vii pe lume…

 

Cand si cand, in miezul verii sau de Pasti, sa vada satul

Cum imi vine ca-n totii anii,

la casuta mea baiatul

 

Si-avand tihna si odihna, la venire sau plecare,

S-aprinzi si la groapa maichii cate-un pai de lumanare!…

 

A tacut apoi batrana               si-a plans mult, cu lacrimi grele,

Ce curgandu-i lin in poala,     se-ntalneau cu ale mele.

……………..

 

2) PENTRU PARINTI

 

Enigmatici si cuminti terminându-si rostul lor,

Lânga noi se sting si mor

dragii nostri dragi parinti.

 

Cheama-i Doamne inapoi

că si-asa au dus-o prost

Si fa-i tineri cum au fost,

fa-i mai tineri decât noi.

 

Pentru cei ce ne-au facut,

da un ordin da ceva,

Sa-i mai poti intârzia

sa o ia de la-nceput,

 

Au platit cu viata lor

ale fiilor erori,

Doamne, fa-i nemuritori

pe parintii care mor.

 

 

Ia priviti-i cum se duc,

ia priviti-i cum se sting,

Lumânari in cuib de cuc

parca tac si parca ning,

 

Plini de boli si suferinti ne intoarcem in pamânt,

Cât mai suntem cât mai sunt mângâiati-i pe parinti.

 

E pamântul tot mai greu, despartirea-i tot mai grea,

Sarut mâna tatal meu, sarut mâna mama mea,

 

Dar de ce priviti asa,

 fata mea si fiul meu?

Eu sunt cel ce va urma,

 dragii meu ma duc si eu.

 

Sarut mâna tatal meu,

sarut mâna mama mea,

Ramas bun baiatul meu,

ramas bun fetita mea,

Tatal meu, baiatul meu,

 mama mea, fetita mea

3) DE CATANIE

R: Stau in unitate, fac târâs pe coate,

Fac sectoare si plantoane, pân la liberare.

 

Nu stiu Doamne ce sa fac, s-a marit armata,

Bani de-acasa nu-mi trimit nici mama, nici tata.

Refren:

Jumatate de inima bate pentru mama,

Iar Cealalta jumatate bate pentru tata.

Refren:

De vrei mama sa ma vezi, vin la unitate,

Imbracat in haine verzi cum le fac pe toate

Refren:

 

4) RADU MAMII, RADULE

 

Prin padurea bradului

Trece mama Radului,

Din ochi negri lacrimind

Si de Radu intrebind

-Radu mamii, Radule!

 

N-ati vazut pe Radu mamii?

L-am vazut la crisma Stanii

Unde-si beau drumetii banii,

Si haiducii gologanii

-Radu mamii, Radule!

 

Radule, stai nu mai bea,

Uite potera colea,

Insa Radu n-asculta,

Potera-l inconjura

-Radu mamii, Radule!

 

Frunzulita viorea,

Seful poterei striga:

Da-te Radule legat,

Ca sa scapi nevatamat

-Radu mamii, Radule!

 

Radu mamii se-ncrunta,

Pusca-n vint o slobozea,

Carare prin ei facea

Si de potera scapa

-Radu mamii, Radule!

 

 

5) SAVOY 

Pâna la lacrimi

 

Merg pe pamant
Si sunt ca vioara
Toate imi par ca sunt prima oară
Ca un copil astept dimineata
Pana la lacrimi mi`e dragă viata

Orice splendoare ma doare, ma doare aceasta floare
Si frumusetea ta, si frumusetea ta
Si-aceasta zi, si- aceasta zi ce maine nu va mai fi
Ce maine nu va mai fi,nu va mai fi

Cu dulci fiori, spun mamă si tată
Parca imi vad parintii prima dată
Ca un copil, astept dimineata
Pana la lacrimi mi`e draga viata

Orice splendoare ma doare, ma doare aceasta floare
Si frumusetea ta,

si frumusetea ta

Versuri Savoy – Pana la lacrimi
de pe http://www.versuri.ro

Si aceasta zi,si aceasta zi

ce maine nu va mai fi,
Ce maine nu va mai fi,

nu va mai fi

Orice splendoare ma doare,ma doare aceasta floare
Si frumusetea ta, si frumusetea ta
Si aceasta zi,si aceasta zi ce maine nu va mai fi,
Ce maine nu va mai fi,nu va mai fi

Si aceasta zi,si aceasta zi

ce maine nu va mai fi,
Ce maine nu va mai fi,

nu va mai fï

…..

 

6) Cântec pt mama A.  TĂMAŞ
O dulce si duioasa mama
Adesea-ncerc sa te alint
Cand vad ca te cuprinde-o teama
Si-n jurul tau exista chin.
Te vad cu ochii plini de lacrimi
Cu gandul fredonand prin veac
Si ma gandesc la cate patimi
N-ai reusit sa ai un leac.

Tu esti o stea din carul mare
Ce nu-si gaseste locul ei
Si de atata suparare
Ai revenit printre femei.


Sa îi dai  Doamne sanatate
Cat pe pamant va mai trai
Si de dureri s-o ti departe
In anii care vor veni.

 

Versuri Aurel Tamas – Cantec pentru mama
de pe http://www.versuri.ro

Te vad mereu pierzand putere
Incet,incet le pierzi pe toate
Mereu esti sora cu durerea
Si  în divorţ de sanatate.
Desi n-as vrea sa stiu ce crezi
Cand te zaresc atat de trista
Ma tem ca maine o sa pierzi
Ce astazi inca mai exista.
Tu esti o stea din carul mare
Ce nu-si gaseste locul ei
Si de atata suparare
Ai revenit printre femei.


Sa ii dai Doamne sanatate
Cat pe pamant va mai trai
Si de dureri s-o ti departe
In anii care vor venï.

 

Sa ii dai Doamne sanatate
Cat pe pamant va mai trai
Si de dureri s-o ti departe
(RAR) In anii care vor venï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Talisman Cantec pt Mama

 

Mi-e greu sa spun in cuvinte
Mi-e greu in culori sa v-arat
Povestea ce-mi vine in minte
Sa cant, doar asta mai pot.

Stia ce sa-mi spuna
Cand adeseori plecam
Stia sa m-astepte
Chiar si-atunci cand ma-ntorceam.
Stia sa m-alinte
Asa cum nimeni n-o facea
Stia sa zambeasca
Chiar si-atunci cand suferea.

Tacerea asta nebuna, nebuna
Mi-aduce-aminte cat erai tu de buna

Versuri Talisman – Cantec pentru mama
de pe http://www.versuri.ro

Ceva din mine-ai luat
In ziua cand ai plecat
Dar cerul te-a iertat.

Stia sa ma-mpace
Chiar si atunci cand ma-ntristam
Stia sa-mi aline deseori durerea grea.
Stia sa-si ascunda ochii-atunci cand lacrima
Voia sa invat eu. tot ce inca nu stia.

 

REFREN:Tăcerea….
Ea e acolo
Si mai cred inca in ea
Am scrïs un cantec
Pentru mama mea.

 

8) Nu uita ca esti roman”

 

Nu uita ca esti roman,

Nu uita ca esti roman,

Ca sus in deal la tine-n sat

Popa Ioan te-a botezat

Si Lelea Stanca te-a tinut un an la san

 

Nu uita ca esti roman,

Nu uita ca esti roman,

Ca tatal tau si mama ta

Bunicul si bunica ta

Te-au invatat dintotdeauna sa fi bun

 

Nu uita ca esti roman,

Nu uita ca esti roman,

Ca tatal tau a fost cioban

Bunicul tau a fost Traian

Si-n tara asta te-ai nascut sa fi stapan

 

Nu uita ca esti roman,

Nu uita ca esti roman,

Ca radacina de veacuri

Sta infipta in ogor

Si nu o poate smulge-un viscol trecator

 

Nu uita ca esti roman,

Nu uita ca estï roman.

9) Casa parinteasca

 

Ascultati-ma surori pe mine
Si voi fratii mei ce v-ati sfadit,
Ii pacat, nu-i drept, nu este bine
Sa vinzi casa care te-a-ncalzit.
Casa parinteasca nu se vinde,
Nu se vinde tot ce este sfant,
Inca vin copiii s-o colinde…
Nu stiu ca parintii nu mai sunt.

Refren x 2
Casa parinteasca nu se vinde,
Nu se vinde pragul parintesc
Dintre-atatea locuri dragi si sfinte
Ochii mamei inca ne privesc.

Bani ne-ar trebui la fiecare

Versuri Fuego – Casa parinteasca
de pe http://www.versuri.ro

Toti avem copii si vremea-i grea
Insa cum sa vinzi fereastra oare,
Cea la care mama ne-astepta.
O vom da si vor schimba lacate
Si vor pune si ferestre noi
Si trecand pe langa ea vreodata
Va privi ca la straini la noi

Refren////////////////

Om pleca si noi candva din viata
Si parintii sus ne-or intreba
Ce mai face casa lor cea draga
Cine are grija azi de ea?…

10) MI-E DOR DE TINE MAMĂ,   G. VIERU

 

Sub stele trece apa
Cu lacrima-i de-o samă,
Mi-e dor de-a ta privire,
Mi-e dor de tine, mamă.

 

Măicuţa mea: grădină
Cu flori, cu nuci şi mere,
A ochilor lumină,
Văzduhul gurii mele!

Refren

 

Măicuţo, tu: vecie,
Nemuritoare carte
De dor şi omenie
Şi cîntec fără moarte!

 

Vînt hulpav pom cuprinde
Şi frunza o destramă.
Mi-e dor de-a tale braţe,
Mi-e dor de tine, mamă.

 

Tot cască leul iernii
Cu vifore în coamă.
Mi-e dor de vorba-ţi caldă,
Mi-e dor de tine, mamă.

Refren

 

O stea mi-atinge faţa
Ori poate-a ta năframă.
Sunt alb, bătrîn aproape,
Mi-e dor de tine, mamă.

 

Măicuţa mea: grădină
Cu flori, cu nuci şi mere,
A ochilor lumină,
Văzduhul gurii mele!

 

11) ANASTASIA LAZARIUC – MAMA

MAMA, nume sfant al vietii-nceput
MAMA, amintind de-un dor de demult
MAMA, glasul tău mereu imi spunea
Ascultă, /copila / mea…
MAMA, tot ce-i bun in lume mi-ai dat
MAMA, fericirea tu mi-ai vegheat
MAMA, mi-a fost greu atunci sa-nteleg
Al vietii / drum / sa aleg
REFREN:

 

Credeam ca lumea-i a mea,
Credeam in dragostea mea,
In adevar nesfarsit, dar am gresit…
As vrea sa ierti toate cate      n-am stiut
Din vremea ce-a trecut, as vrea sa ierti…
Dar glasul tau s-a risipit in scrum,

in fumul celui drum… mama.

 

Versuri Anastasia Lazariuc – Mama
de pe http://www.versuri.ro
MAMA, cea mai buna prietena a mea
MAMA, niciodata nu voi uita…
MAMA, mi-a fost greu atunci sa-nteleg
Al vietii /drum / sa aleg.
REFREN:
12) MAMA C CRIŞAN    

Din care vis s-a intrupat
Aievea sau adevarat, Mama
Cand cu blandete ii zambea
Acelui care gangurea, intaiul Mama.

Mi-ar fi adus fara sa cer
Pana si luna de pe cer, Mama
Daca plangeam, plangea si ea
Dar lacrimile i le ascundea naframa.

S-au prins intr-o salba, anii ce au trecut
Prima bucla alba nu stiu cand ti-a aparut
Stiu doar ca in bucle, firele de nea
S-au ivit de grija mea
.

Daca sunt om, daca traiesc,
Doar tie vreau sa-ti multumesc
Mama
M-ai invatat sa am un rost,
Sa stiu ce sunt, sa stiu ce am fost,Mama
Sa pricep ce inseamna acasa,
Si vorbind de casa mea
Sa ma gandesc/ la dumneata/, maicuta mea.

La scoala cand am fost trimis

Versuri Catalin Crisan – Mama
de pe http://www.versuri.ro

Intr-un penar si-a pus un vis, Mama
Printre penite si condei
A asezat speranta ei, iubita Mamă.

Prea multa carte n-a invatat
De aceea a vrut neaparat, Mama
Sa aflu eu in scoala mea,
Ce n-a putut sa invete ea, sarmana Mama.

S-au prins intr-o salbă…..
Oricat as vrea, as incerca,

 sa iti arat iubirea mea, Mama
Iubirea ta pentru copiii
Nimic n-o poate depasi, Mama
Asa-i scrisa legea firii
Si nicicand n-o poti schimba.

Daca sunt om, daca traiesc,
Doar tie vreau sa itï multumesc
Mamă, mamă

13)  C. CHIRIAC  Mama doar mama

 

Ochii cei mai dragi din lume
Care sunt facuti anume
Sa ne dea lumina lor
Parca-i rupta dintr-un soare
Cine oare, cine-i are ?

Glasul care si-n tacere                                                                                                                                                                E-nvelit de mangaiere
Si cu vorbe de alint
E o calda dezmierdare
Cine oare , cine-i are?

Ref:

Mama doar mama
Fara a fi datoare
Iti da tot ce-n suflet are
Mama doar mama
Uitand parca de sine
Ea traieste doar prin tine


Mama doar mama
Gaseste alinare
Simte cand ceva te doare
Mama te-nvata primii pasi in viata
Si te-ajuta sa invingi teama
Mama, doar mama

Cantec fara asemanare
In vorbe nemuritoare
Pe care il porti in gand
Cat ai fi crescut de mare
Cine oare cine-i are?

Versuri Corina Chiriac – Ochii cei mai dragi lume
de pe http://www.versuri.ro
Vremea-i lunga de-asteptare
Si-o avere de rabdare
Cat ar fi drumul de lung
Si prapastia de mare
Cine oare cine are ?

Ref: x2
14) MULTUMESC IUBITĂ MAMĂ

 

Multumesc iubita mama
steaua mea din zori de zi
fara tine-mi este teama
ca planeta s-a racit
fara tine mi` este teama
ca planeta s`a racit

te`am secatuit de vlaga
m`ai crescut m`ai inflorit
pt tine mama draga
soarele e-n asfintit
pt tine mama draga
soarele e-n asfintit

mama frumoasa primul meu rai
fa o minune te rog mai stai
dulce lumina ram de maslin
inca nu`i vremea mai stai putin
dulce lumina ram de maslin
inca nu`i vremea mai stai putin

lege tainica a firii

Versuri Savoy – Multumesc, iubita mama
de pe http://www.versuri.ro

nu pleca fara sa`mi lasi
zăcămintele iubirii
mama suflet urias
si secretul nemuririi
mama suflet urias

mama frumoasa primul meu rai
fa o minune te rog mai stai
dulce lumina ram de maslin
inca nu`i vremea mai stai putin
dulce lumina ram de maslin
inca nu`i vremea mai stai putin

multumesc iubita mama
steaua mea din zori de zi
fara tine mi`este teama
ca planeta sa racit
fara tine mi`este teama
ca planeta sa racit

multumesc iubita mama
iubita mama
iubïta mama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pricesne cantate în Biserica din Slimnic

 

Pentru Tine Doamne

 

Pentru Tine Doamne

Florile-nfloresc,

Pentru Tine Doamne

Stele strălucesc.

 

Pentru tine ploaia

Picură şi cântă

Şi-n grădină cerne

Bucurie sfântă.

 

Pentru Tine Doamne

Plec genunchi smerit,

Numai Tu Stăpâne

Nu m-ai părăsit.

 

Lângă  Tine Doamne

Cei săraci se strâng

Ţie-Ţi cer iertare

Ochii care plâng.

 

Pentru Tine candeli

În altare ard

Tu la zile sfinte

Miruieşti cu nard.

Dă-mi răbdarea pietrei

Şi din cerul sfânt

Picură-mi pe buze

Rouă să Te cânt.

 

Picură-mi în suflet

Rănile durerii

Şi pe buze pune-mi

Străjile tăcerii.

 

Doamne Iisuse Hristoase

 

Doamne Iisuse Hristoase

Tu eşti zori prealuminoase.

 

Tu eşti raza cea curată

Şi lumină-adevărată.

 

Dumnezeu fiind în fire

Ai luat chip de omenire.

 

Şi Te-ai dat spre răstignire

Pentru-a noastră mântuire.

 

O! Iisuse nume dulce

Ne-ai scăpat prin Sf.Cruce!

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Profetul din Nazaret 

S-au spăimântat stăpânii lumii

La glasul blândului Profet

Şi un duşman văzură-n Fiul

Dulgherului din Nazaret.

El n-a venit să răzvrătească

Nu vrea pieirea nimănui

Desculţ, pe jos colindă lumea

Şi toţi hulesc numele Lui.

Şi toţi cu pietre Îl alungă

Şi râd de El ca de-un smintit

Dar El zâmbeşte tuturora

Atotputernic şi smerit.

El orbilor le dă lumină

Şi muţilor le dă cuvânt

Pe cei bolnavi Îi întăreşte

Pe morţi îi scoală din mormânt.

Şi tuturor deopotrivă

Împarte darul Lui ceresc

Şi celor care cred într-Însul

Şi celor ce-L batjocoresc.

Urască-L cei fărădelege

Ce-i pasă Lui de ura lor

El a venit s-aducă pacea

Şi înfrăţirea tuturor.

 

Din toată lumea asupriţii

În jurul Lui s-au grămădit

Şi vijeliile de patimi

La glasul Lui  au amorţit.

Fiţi buni cu cei ce vă insultă

Iertaţi pe cei ce vă lovesc

Iubiţi pe cei ce contra voastră

Cu duşmănie se pornesc.

Cât bine, câtă fericire

Şi câtă dragoste-ai adus

Şi oamenii drept răsplătire

Pe cruce-ntre tâlhari Te-au pus.

Au râs şi Te-au scuipat în faţă

Din spini cunună Ţi-au făcut

Şi în deşarta lor trufie

Stăpâni asupră-Ţi s-au crezut.

Aduceţi piatra ce amai mare

Mormântul să-l acoperiţi

Chemaţi străjerii cei mai ageri

 Şi străji de noapte rânduiţi.

S-au veselit necredincioşi

C-au pus luminii stăvilar

Dar ea s-a înteţit în focul

Durerilor de pe calvar.

Şi valurile neoprite

Peste pământ se împânzesc

Ducând dreptate şi iubire

Şi pace-n neamul omenesc.

 

Voi, toţi ce-aţi plâns în întuneric

Şi nimeni nu v-a mângâiat

Din lunga voastră-ngenunchere

Sculaţi! Hristos a înviat!   

 

 

 

 

O, Marie , dulce mamă

 

O, Marie , dulce mamă

Dorul tău iarăşi ne cheamă, Marie,

 

O, Marie Maică sfântă

Azi creştinii tăi te cântă, Marie!

 

Nu este nimic în lume

Marie ca al tău nume, Marie

 

Cei cu suferinţe grele

La tine-avem mângâiere, Marie

 

Toate tu le împlineşti

O, ce maică bună eşti, Marie

 

Să-L preamărim pe Domnul

 

Să-L preamărim pe Domnul

În zi de sărbătoare

În casa Lui e calea

Atotmântuitoare.

 

Să-L preamărim pe Domnul

În slujba dimineţii

Că ea ne luminează

Cărările vieţii.

 

Să-L preamărim pe Domnul

În Sfânta Liturghie

Când pruncii-n cor de îngeri

Stau dreaptă mărturie.

 

Să-L preamărim pe Domnul

În slujbele de seara

Sub scutul lor trăieşte

Biserica şi ţara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruce     sfântă,   părăsită

 

Cruce sfântă, părăsită

Lângă margine de drum,

Coperişul tău se strică

Cu creştinii de acum.

 

Oamenii nu-şi mai ridică

pălăria-n dreptul tău,

să se-nchine şi să spună,

Doamne, scapă-ne de rău

 

Ploaia ţi-a spălat icoana,

vântul te-a plecat în jos

şi s-a şters în întregime

chipul Domnului Hristos.

 

Sfântă Cruce, tu trezeşte-l

pe creştinul de acum,

care-a părăsit credinţa

şi al mântuirii drum.

 

Băutură, bani, plăcere

le ţin loc de Dumnezeu;

prea puţini din cei ai lumii

se încred în chipul tău.

 

Au uitat că mântuirea

de la tine a venit;

şi se mint că lumea asta

va dura la nesfârşit.

 

Dar vor trece anii iute,

cum trec toate pe pământ,

şi se vor trezi deodată

lângă-o groapă de mormânt.

 

Şi în zbuciumul din urmă

poate se vor dumeri,

că lumină şi scăpare

doar la tine pot găsi.

 

Noi avem nădejdea sfântă că orice s-ar întâmpla,

Si in ciuda răutăţii,

CRUCE, tu vei triumfa !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucură-te, cea plină de dar!

 

Bucură-te cea plină de dar

Preacurată Mireasă,

Binecuvântată-ntre femei

Prea mărită Maică-mpărăteasă.

 

Tu ni-l dai pe Fiul tău ceresc

Jertfă pe Sfânta Masă,

Şi hrăneşti tot neamul creştinesc

Prea mărită Doamnă-mpărăteasă!

 

Ni-l aduci pe blândul Mieluşel

O, Prea sfântă Marie,

Mântuire să aflăm prin El

Maică, laudă ţi-aducem ţie.

 

Tu eşti spic de aur veşnic plin

Tu, nădejdea cea vie,

Eşti comoara tainelor de sus

Maică, laudă ţi-aducem ţie.

 

Ca o Maică-a Domnului de sus

Duhului Sfânt mireasă,

La Treime rugi tu mijloceşti

Prea mărită Doamnă- mpărăteasă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe Tine Te lăudăm

 

1)Pe Tine Doamne Te slăvesc

Tot ce-i ceresc şi pământesc

Pe Tine Te lăudăm!

Văzduhul tot cu nori şi vânt

Ţie-ţi slujesc ca unui sfânt

Pe Tine Te lăudăm!

 

2)Pământu-ntreg cât e de greu

Se-nvârte tot de dragul Tău

Pe Tine Te lăudăm!

Şi întreagă natura Ta

Ţi-nalţă pururi Osana

Pe Tine Te lăudăm!

 

3)Şi tot ce mişcă Ţie-ţi spun

Că eşti puternic şi eşti bun

Noi pe Tine Te lăudăm!

Împărăţeşti şi dai vieţi

Sărmanei făpturi pământeşti

Noi pe Tine Te lăudăm!

 

4)Cel ce din tină la-nceput

Ai făcut om precum ai vrut

Pe Tine Te lăudăm!

Şi l-ai pus în grădina Ta

Să fie stăpân peste ea

Pe Tine Te lăudăm!

 

5)Dar el văzându-se-mpărat

A căzut grabnic în păcat

Pe Tine Te lăudăm!

Şi l-ai trimis din faţa Ta

Să-şi plângă fapta lui cea rea

Pe Tine Te lăudăm!

 

6)Dar nu-ndelung Tu te mânii

Şi mântuire-i aduci lui

Noi pe Tine Te lăudăm!

Căci din Fecioară trup ai luat

Şi Lege Nouă Tu ne-ai dat

Noi pe Tine Te lăudăm!

 

7)Cel ce pe fiul desfrânat

În casă iarăşi l-ai chemat

Pe Tine Te lăudăm!

Şi orbului întunecat

Lumină-n ochi i-ai picurat

Pe Tine Te lăudăm!

 

8)Iar în Betania-alergând

L-ai scos pe Lazăr din mormânt

Pe Tine Te lăudăm!

La ucenici în foişor

Ce hrană sfântă le-ai dat lor

Pe Tine Te lăudăm!

 

9)Şi din mormânt ai înviat

Golind tot neamul de păcat

Noi pe Tine Te lăudăm!

Iar Duhul Tău ceresc având

Ne dă nădejdi, ne dă şi cânt

Noi pe Tine Te lăudăm!

 

10)Pe  Tine doamne Te chemăm

Când ne rugăm şi ne-nchinăm

Pe Tine Te lăudăm!

Când sufletul ne  e-ncărcat

Şi de dureri şi de păcat

Pe Tine Te lăudăm!

 

11)Ajută-ne, ne mângâie

Şi de necaz ne mântuie

Pe Tine Te lăudăm!

Cela ce ai bogate mili

Ai grijă şi de cei umili

Pe Tine Te lăudăm!

 

12)Ai milă de făptura Ta

Pradă pierzării n-o lăsa

Noi pe Tine Te lăudăm!

Umbreşte-ne cu harul Tău

Să nu ne biruie cel rău

Noi pe Tine Te lăudăm!

 

 

Pe Tine Doamne te slăvesc

Tot ce-i ceresc şi pământesc

(rar)  Noi pe Tine Te lăudăm!

 

 

 

Preasfântă Maică şi Fecioară

 

 

Preasfântă Maică şi Fecioară

Nădejdea sufletului meu

Tu eşti a mea mijlocitoare

La milostivul Dumnezeu.

 

De n-ar avea în ceruri lumea

Rudenii de pe pământ

Atunci ar fi pustie viaţa

Asemenea unui mormânt.

 

De nu erai tu primăvară

A veacului înţelenit

Ar fi rămas de-a pururi iarnă,

Şi soarele n-ar fi zâmbit.

 

De n-ai fi revărsat tu zori

Peste pământul adormit

Atuncea umbra cea de moarte,

Ar fi rămas fără sfârşit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Iar astăzi Preacurată Maică ,

Când toţi ne-am abătut la rău,

De nu te vei ruga fierbinte,

Ne părăseşte Fiul tău.

 

Trimite semn de pocăinţă

Norodului nedumerit,

Şi adu iară la credinţă

Pe sufletul cel rătăcit.

 

Dezleagă Preacurată Maică

Cătuşele celor robiţi,

Şi dăruieşte-le răbdare

Creştinilor năpăstuiţi.

 

Trimite semn de pocăinţa

Peste pământul adormit ,

Şi adu iară la credinţă

Pe sufletul cel rătăcit..

 

 

 

 1) O, Marie Preacurată

Maica Vieţii ne-ntinată

Fecioară nevinovată.

 

Ascultă-ne te rugăm

Pe noi care îţi cântăm

Bucură-te, Marie!

 

2) Din  nevoi şi din păcate

Cu sufletele-ncărcate

Rugă-ţi înălţăm de taină

 

Nu ne lăsa pe noi singuri

În aceste grele timpuri

Bucură-te, Marie!

 

3) Preacurată fă-te nouă

Umbră, pavăză şi rouă

Când umblăm în valul ceţii.

 

Când vrăjmaşul ispiteşte

Şi curse ne pregăteşte

Bucură-te, Marie!

 

4) Se străduieşte mereu

Să prindă sufletul meu

Când nu e cu Dumnezeu

 

Scapă-ne nu ne lăsa

Şi cu lacrimi vom cânta

Bucură-te, Marie!

 

O, Marie Preacurată

O Mireasă ne-ntinată

Pururi  vom cânta ţie

Bucură-te, Marie!

 

 

5) Te chem astăzi cu durere

Că simt sufletul cum piere

Şi nu-mi găsesc mângâiere

 

Vino, scapă-mi-l şi-l scoate

Din adâncul de păcate

Bucură-te, Marie!

 

6) La tine eu Maică strig

Tinde braţul să-mi ridic

Trupul meu slăbănogit

 

De nevoi, dureri şi chinuri

Suferinte şi suspinuri

Bucură-te, Marie!

 

7) Pe mine ce zac de boală

Grabnic vino de mă scoală

Vindecă-mă tu Fecioară

 

Iar locul de răutate

Schimbă-l tu în sănătate

Bucură-te, Marie!

 

8) Pentru-aceasta  O, stăpână

Eu nevrednic fiu de tină

Dar din Dumnezeu fărâmă

 

Înalţ astăzi mulţumire

Şi mereu strig către tine

Bucură-te, Marie!

 

O, Marie Preacurată

O Mireasă ne-ntinată

Pururi  vom cânta ţie

Bucură-te, Marie!

 

9) Maică sfântă-n faţa ta

De ruşine se vor da

Ritorii înţelepciunii

 

Că eşti poartă încuiată

Şi Mireasă nepătată

Bucură-te, Marie!

 

10) Iar nouă ne luminează

Cugetul, voinţa trează

Mintea, gandul si simtirea

 

Sa-nvatam noi sfanta Lege

Sa putem sa o-ntelegem

Bucură-te, Marie!

 

11) Maică din cerul tau sfant

Pleaca mila ta adanc

Celor ce tie iti cant.

 

Celor ce tie se-nchina

Si din inima iti striga

Bucură-te, Marie!

 

12) Bucura-te nor usor

Bucura-te dulce zbor

Trandafir mirositor.

 

Usa cerului, nastrapa

Preafrumoasa,  Preacurata

Bucură-te, Marie!

 

O, Marie Preacurată

O Mireasă ne-ntinată

Pururi  vom cânta ţie

Bucură-te, Marie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robii, robii Domnului

 

Robii, robii Domnului lăudaţi numele Lui,  Aliluia!

Cei ce staţi în Casa Domnului, în curţile Lui, cântând  Aliluia!

 

Lăudaţi pe Domnnul, că este bun Domnul, Aliluia! Cântaţi numele Domnului că este bun, zicând Aliluia!

 

Că pe Iacob şi-a ales Luişi de moştenitor, Aliluia!

Şi pe Israel urmaş în veci al Său, cântând  Aliluia!

 

Că eu am cunoscut că este mare Domnul, Aliluia!

Şi Domnul nostru peste tot ce este viu, zicând Aliluia!

 

Toate câte a voit în ceruri sus El le-a tocmit, Aliluia!

Prin adânc şi pe pământ pe toate le-a zidit, cântând  Aliluia!

 

El ridică nori din nori spre ploaie tuturor la vremi, Aliluia!

Soare, vânt şi fulgere arzând El le-a făcut, zicând Aliluia!

 

Trimis-a semne şi minuni în mijlocul acelei lumi, Aliluia!

Lui Faraon cel împietrit şi casnicilor lui, cântând  Aliluia!

 

Ca neamuri multe a bătut şi pe-împăraţi a doborât, Aliluia!

Pe Og şi pe  Sihor şi  pe cei necredincioşi, zicând Aliluia!

 

Şi-a dat pământul lor poporului iubit al Său, Aliluia

Ca moştenire veşnică pe tot l-a dăruit, cântând  Aliluia!

 

Bine este cuvântat Domnul nostru Dumnezeu, Aliluia!

Cel  ce are scaun veşnic în Ierusalim, zicând Aliluia!

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN LANŢUL MORŢII

Din lantul morţii si mormânt, Hristos a înviat

Prin moarte moartea biruind, Hristos a înviat!

 

Trăieşte El, Cel răstignit, ce moartea-n veci a biruit.         

Slăviţi-L ne-ncetat, Hristos a înviat!

 

Maria vine-n zori de zi cu sufletu-ntristat.

Mormântu-i gol;

ce poate fi? Hristos a înviat!

 

Şi îngerii în ceruri sus Îi cântă slavă lui Iisus;

Slaviţi-L ne-ncetat, Hristos a înviat!

 

 

 

 

 

 

 

Prin moartea Lui în greul chin, cu Tatăl  ne-a-mpăcat.                                                       Prin viaţa Lui acum trăim; Hristos a înviat!

 

Ce har mareţ ne-a dăruit! Credinţa-n El ne-a mântuit.          

Slăviţi-L ne-ncetat, Hristos a înviat

 

Sfinte Dumnezeule

 

Sfinte Dumnezeule

Tu eşti veşnic şi vei fi

Uită-Te pe-acest pământ

Vezi durerile ce sunt

Şi dă linişte

Sufletelor noastre.

 

Sfinte Dumnezeule

Vindecă-i pe cei bolnavi

Ajută-i pe cei săraci

Întăreşte-i pe cei slabi

Şi dă linişte

Sufletelor noastre.

 

Sfinte Dumnezeule

Tu eşti mântuirea mea

Întăreşte-ne credinţa

Alină-ne suferinţa

Şi dă linişte

Sufletelor noastre.

Eminescu versuri cantabile

 

1,) Mihai Eminescu – Rugaciune

Rugamu-ne-ndurarilor,
Luceafarului marilor;
Din valul ce ne bantuie

Inalta-ne, ne mantuie !

REF. Privirea-ti adorata
Asupra-ne coboara
O, maica prea curata
Si pururea fecioara,
Marie!

Craiasa, alegandu-te
Ingenunchiem, rugandu-te:;
Asculta-a noastre plangeri,
Regina peste ingeri,

REF
Din neguri te arata,
Lumina dulce, clara,
O, maica prea curata
Si pururea fecioara,
Marie!

REF.

Noi ce din mila sfantului
Umbra facem pamantului

Fii scut de intarire
Si zid de mantuire,

2) EMINESCU

 

La zidirea soarelui se stie, 
Cerul a muncit o vesnicie,
Noi muncind intocmai ne-am ales cu,
Ne-am ales cu Domnul Eminescu,
Domnul cel de pasare maiastra,
Domnul cel de nemurirea noastra,
Eminescu, Eminescu,

Mi-L furara doamne adineauri,
Pe inaltul domn cu tot cu lauri,
Ma uscam de dor in piept cu plinsul,
Nu stiam ca dor mi-era de Dinsul,
Nu stiam ca doina mi-o furara,
Cu stravechea si frumoasa tara,
Eminescu, Eminescu,

Ref.
Suntem in cuvint si-n toate,
Floare de latinitate,
Sub un cer cu stele sudice,
De avem sau nu dreptate,
De avem sau nu dreptate,
Eminescu sa ne judece.

Acum am si eu pe lume parte,
Pot imbratisa maiastra-ti carte,
Stiu ca frate-mi esti
Si-mi esti parinte,
Acum nimeni nu ma poate minte.

Bine ai venit in casa noastra,
Neamule tu, floarea mea albastra,
Eminescu, Emïnescu.
Ref.

 

3) Atat de frageda

 

Atât de fragedă, te-asameni
Cu floarea albă de cireş,
Şi ca un înger dintre oameni
În calea vieţii mele ieşi.

Abia atingi covorul moale,
Mătasa sună sub picior,
Şi de la creştet pân-în poale
Pluteşti ca visul de uşor.

Din încreţirea lungii rochii
Răsai ca marmura în loc –
S-atârnă sufletu-mi de ochii
Cei plini de lacrimi şi noroc.

O, vis ferice de iubire,
Mireasă blândă din poveşti,
Nu mai zâmbi! A ta zâmbire
Mi-arată cât de dulce eşti,

Cât poţi cu-a farmecului noapte
Să-ntuneci ochii mei pe veci,
Cu-a gurii tale calde şoapte,
Cu-mbrăţişări de braţe reci.

Deodată trece-o cugetare,
Un văl pe ochii tăi fierbinţi:
E-ntunecoasa renunţare,
E umbra dulcilor dorinţi.

Te duci, ş-am înţeles prea bine
Să nu mă ţin de pasul tău,
Pierdută vecinic pentru mine,
Mireasa sufletului meu!

Că te-am zărit e a mea vină
Şi vecinic n-o să mi-o mai iert,
Spăşi-voi visul de lumină
Tinzându-mi dreapta în deşert.

Ş-o să-mi răsai ca o icoană
A pururi verginei Marii,
Pe fruntea ta purtând coroană –
Unde te duci? Când o să viï?

 

4) Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”


Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?
Braţele nervoase, arma de tărie,
La trecutu-ţi mare, mare viitor!
Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,
Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc;
Căci rămâne stânca, deşi moare valul,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

Vis de răzbunare negru ca mormântul
Spada ta de sânge duşman fumegând,
Şi deasupra idrei fluture cu vântul
Visul tău de glorii falnic triumfând,
Spună lumii large steaguri tricoloare,
Spună ce-i poporul mare, românesc,
Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

Îngerul iubirii, îngerul de pace,
Pe altarul Vestei tainic surâzând,
Ce pe Marte-n glorii să orbească-l face,
Când cu lampa-i zboară lumea luminând,
El pe sânu-ţi vergin încă să coboare,
Guste fericirea raiului ceresc,
Tu îl strânge-n braţe, tu îi fă altare,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Tânără mireasă, mamă cu amor!
Fiii tăi trăiască numai în frăţie
Ca a nopţii stele, ca a zilei zori,
Viaţa în vecie, glorii, bucurie,
Arme cu tărie, suflet românesc,
Vis de vitejie, fală şi mândrie,
Dulce Românie, asta ţï-o doresc!

 

5) Doina”

De la Nistru pân’ la Tissa
Tot românul plânsu-mi-s-a,

 1. CODRULE, CODRULE DRAG
  Că nu mai poate străbate
  De-atâta străinătate.


Din Hotin şi pân’ la mare
Vin muscalii de-a călare,
De la mare la Hotin
Mereu calea ne-o aţin;


Din Boian la Vatra-Dornii
Au umplut omida cornii,
Şi străinul te tot paşte
De nu te mai poţi cunoaşte.


Sus la munte, jos pe vale
Şi-au făcut duşmanii cale,
Din Sătmar pân’ în Săcele
Numai vaduri ca acele.


Vai de biet român săracul!
Îndărăt tot dă ca racul,
Nici îi merge, nici se-ndeamnă,
Nici îi este toamna toamnă,


Nici e vară vara lui,
Şi-i străin în ţara lui.
De la Turnu-n Dorohoi
Curg duşmanii în puhoi

Şi cum vin cu drum de fier
Toate cântecele pier,
Zboară păsările toate
De neagra străinătate;


Numai umbra spinului
La uşa creştinului.
Îşi dezbracă ţara sânul,
Codrul – frate cu românul


De secure se tot pleacă
Şi izvoarele îi seacă –
Sărac în ţară săracă!

Cine-au îndrăgit străinii,
Mâncă-i-ar inima câinii,
Mânca-i-ar casa pustia,
Şi neamul nemernicia!


Ştefane, Măria ta,
Tu la Putna nu mai sta,
Las’ arhimandritului
Toată grija schitului,


Lasă grija sfinţilor
În sama părinţilor,
Clopotele să le tragă
Ziua-ntreagă, noaptea-ntreagă,


Doar s-a-ndura Dumnezeu,
Ca să-ţi mântui neamul tău!
Tu te-nalţă din mormânt,
Să te-aud din corn sunând


De-i suna din corn o dată,
Ai s-aduni Moldova toată,
De-i suna de două ori,
Îţi vin codri-n ajutor,


De-i suna a treia oară
Toţi duşmanii or să piară
Îndrăgi-i-ar ciorile
Şi spânzurătorïle

 

 

6) Sara pe deal

 

Sara pe deal
Buciumul suna cu jale
Turmele urc’
Stelele scapara-n cale
Apele plang
Clar izvorand in fantane
Sub un salcam
Sub un salcam
Draga m-astepti tu pe mine(bis)

Luna pe cer
Trece-asa sfanta si clara
Ochii tai mari
Cauta-n frunza cea rara
Stele nasc
Umeri spre bolta senina
Pieptul de dor
Pieptul de dor
Fruntea de ganduri ti-e plina(bis)

Nourii curg
Razea lor siruri despica
Stresine vechi
Casele-n luna ridica
Scartaie-n vant
Cumpana de la fantana
Valea-i in fum
Valea-i in fum
Fluiere murmura-n stana(bis)

Si osteniti
Oameni cu coasa-n spinare
Vin de la camp
Toaca rasuna mai tare
Clopotul vechi
Umple cu glasul lui sara
Sufletul meu
Sufletul meu
Arde-n iubire ca para(bis)

Ah in curand
Satul in vale-amuteste
Ah in curand
Pasul spre tine grabeste
Langa salcam
Sta-vom noi noaptea intreaga
Ore intregi
Ore intregi
Spune-ti-voi cat imi esti draga(bis)

Ne-om razima
Capetele-unul de altul
Si surazand
Vom adormi sub inaltul
Vechiul salcam.
Astfel de noapte bogata
Cine pe ea
N-ar da viata luï toata!

7) Mihai Eminescu – Şi Dacă…

Si daca ramuri bat în geam
Si se cutremur plopii,
E ca în minte sa te am
Si-ncet sa te apropii.

Si daca stele bat în lac
Adâncu-i luminându-l,
E ca durerea mea s-o-mpac
Înseninându-mi gândul.

Si daca norii desi se duc
De iese-n luciu luna,
E ca aminte sa-mi aduc
De tine-ntotdeauna.
 

 

8) SOMNOROASE PASARELE

 

Somnoroase pasarele
Pe la cuiburi se aduna,
Se ascund în ramurele –
Noapte buna!

Doar izvoarele suspina,
Pe când codrul negru tace;
Dorm si florile-n gradina –
Dormi în pace!

Trece lebada pe ape
Între trestii sa se culce –
Fie-ti îngerii aproape,
Somnul dulce!

Peste-a noptii feerie
Se ridica mândra luna,
Totu-i vis si armonie –
Noapte buna!
 

 9) Pe linga plopii fara sot

Pe langa plopii fãrã sot
Adesea am trecut;
Mã cunosteau vecinii toti-
Tu nu mai cunoscut.

La geamul tau ce stralucea
Privii atât de des;
O lume toata-ntelegea-
Tu nu mai inteles.

De cate ori am asteptat
O soapta de raspuns!
O zi din viata sã-mi fi dat,
O zi mi-era de-ajuns;

O ora sã fi fost amici,
Sã ne iubim cu dor,
S-ascult de glasul gurii mici
O ora, si sã mor.

Dandu-mi din ochiul tau senin
O raza dinadins,
In calea timpilor ce vin
O stea s-ar fi aprins;

Ai fi trait în veci de veci
Si randuri de vieti,
Cu ale tale brate reci
Inmarmureai maret,

Un chip de-a pururi adorat
Cum nu mai au perechi
Acele zane ce strabat
Din timpurile vechi.

Cãci te iubeam cu ochi pagani
Si plini de suferinti,
Ce mi-i lasara din batrani
Pãrintii din pãrinti.

Azi nici macar îmi pare rãu
Ca trec cu mult mai rar,
Ca cu tristeta capul tau
Se-ntoarce în zadar,

Cãci azi le semeni tuturor
La umbra si la port,
Si te privesc nepasator
C-un rece ochi de mort.

Tu trebuia sã te cuprinzi
De acel farmec sfant,
Si noaptea candela s-aprinzi
Iubirii pe pãmânt.

  9)  Mihai Eminescu – Revedere

 

Codrule, codrutule, 
Ce mai faci, dragutule,
Ca de când nu ne-am vazut
Multa vreme au trecut
Si de când m-am departat,
Multa lume am umblat.

– Ia, eu fac ce fac de mult,
Iarna viscolu-l ascult,
Crengile-mi rupându-le,
Apele-astupându-le,
Troienind cararile
Si gonind cântarile;
Si mai fac ce fac de mult,
Vara doina mi-o ascult
Pe cararea spre izvor
Ce le-am dat-o tuturor,
Umplându-si cofeile,
Mi-o cânta femeile.

– Codrule cu râuri line,
Vreme trece, vreme vine,
Tu din tânar precum esti
Tot mereu întineresti.

– Ce mi-i vremea, când de veacuri
Stele-mi scânteie pe lacuri,
Ca de-i vremea rea sau buna,
Vântu-mi bate, frunza-mi suna;
Si de-i vremea buna, rea,
Mie-mi curge Dunarea.
Numai omu-i schimbator,
Pe pamânt ratacitor,
Iar noi locului ne tinem,
Cum am fost asa ramânem:
Marea si cu râurile,
Lumea cu pustiurile,
Luna si cu soarele,
Codrul cu izvoarele.
 

10) Dintre sute de catarge

Dintre sute de catarge
Care lasa malurile,
Cate oare le vor sparge
Vanturile, valurile?

Dintre pasari calatoare
Ce strabat pamanturile,
Cate-o sa le-nece oare
Valurile, vanturile?

De-i goni fie norocul,
Fie idealurile,
Tu urmeaza in tot locul
Vanturile, valurile.

Nenteles ramane gandul
Ce-ti strabate canturile;
Zboara vecinic inganandu-l
Valurile, vanturile.
 

11) Mihai Eminescu – Lacul

Lacul codrilor albastru
Nuferi galbeni îl încarca;
Tresarind în cercuri albe
El cutremura o barca.

Si eu trec de-a lung de maluri,
Parc-ascult si parc-astept
Ea din trestii sa rasara
Si sa-mi cada lin pe piept;

Sa sarim în luntrea mica,
Îngânati de glas de ape,
Si sa scap din mâna cârma,
Si lopetile sa-mi scape;

Sa plutim cuprinsi de farmec
Sub lumina blândei lune –
Vântu-n trestii lin fosneasca,
Unduioasa apa sune!

Dar nu vine… Singuratic
În zadar suspin si sufar
Lânga lacul cel albastru

Încarcat cu flori de nufar. 

12) Mai Am Un Singur Dor

Mai am un singur dor:
În linistea serii
Sa ma lasati sa mor
La marginea marii;

Sa-mi fie somnul lin
Si codrul aproape,
Pe-ntinsele ape
Sa am un cer senin.

Nu-mi trebuie flamuri,
Nu voi sicriu bogat,
Ci-mi împletiti un pat
Din tinere ramuri.

Si nime-n urma mea
Nu-mi plânga la crestet,
Doar toamna glas sa dea
Frunzisului vested.

Pe când cu zgomot cad
Izvoarele-ntruna,
Alunece luna
Prin vârfuri lungi de brad.

Patrunza talanga
Al serii rece vânt,
Deasupra-mi teiul sfânt
Sa-si scuture creanga.

Cum n-oi mai fi pribeag
De-atunci înainte,
M-or troieni cu drag
Aduceri aminte.

Luceferi, ce rasar
Din umbra de cetini,
Fiindu-mi prieteni,
O sa-mi zâmbeasca iar.

Va geme de patemi
Al marii aspru cânt…
Ci eu voi fi pamânt
În singuratate-mi.
 

 

13) O, mama…


O, mama, dulce mama, din negura de vremi
Pe freamatul de frunze

la tine tu ma chemi;


Deasupra criptei negre

 a sfântului mormânt
Se scutura salcâmii

de toamna si de vânt, 


Se bat încet din ramuri, îngâna glasul tau…
Mereu se vor tot bate,

 tu vei dormi mereu.

Când voi muri, iubito,

 la crestet sa nu-mi plângi
Din teiul sfânt si dulce

 o ramura sa frângi, 


La capul meu cu grija tu ramura s-o-ngropi,
Asupra ei sa cada

a ochilor tai stropi;


Simti-o-voi o data umbrind mormântul meu
Mereu va creste umbra-i, eu voi dormi mereu.

Iar daca împreuna

va fi ca sa murim, 
Sa nu ne duca-n triste zidiri de tintirim, 


Mormântul sa ni-l sape la margine de râu,
Ne puna-n încaperea aceluiasi sicriu;
De-a pururea aproape vei fi de sânul meu…
Mereu va plânge apa,

noi vom dormi mereu.

 

 

– Ce te legeni, codrule,

Ce te legeni, codrule,
Fără ploaie, fără vânt,
Fără ploaie, fără vânt,
Cu crengile la pământ? 
– De ce nu m-aş legăna,
Dacă trece vremea mea!
Ziua scade, noaptea creşte
Şi frunzişul mi-l răreşte. 

Bate vântul frunza-n dungă –
Cântăreţii mi-i alungă;
Bate vântul dintr-o parte
Iarna-i ici, vara-i departe.
Şi de ce să nu mă plec,
Dacă păsările trec!
Peste vârf de rămurele
Trec în stoluri rândurele,
Ducând gândurile mele
Şi norocul meu cu ele.
Şi se duc pe rând, pe rând,
Zarea lumii-ntunecând,
Şi se duc ca clipele,
Scuturând aripele,
Şi mă lasă pustiit,
Vestejit şi amorţit
Şi cu doru-mi singurel,
De mă-ngân numaï cu el!

Versuri de la: http://www.versuri.ro/ 

O vorbă bună. RRA, Remus Radulescu

 

Un om vine într-o zi la rabinul comunităţii să-i ceară un sfat: „Rabi nu ştiu ce să mai fac, casa a  devenit neîncăpătoare pentru familia mea. Stăm cu toţii, eu soţia, copiii şi socrii în două camere. Am ajuns să ne certăm în fiecare zi, suntem cu nervii la pământ.” Rabinul îl întrebă: „Animale ai? – Am o capră şi vreo 5 găini, răspunse omul. – Uite care este sfatul meu: ia cu voi în casă şi capra şi găinile şi vezi cum va fi.” Omul plecă mirat de sfatul pe care-l primi, dar făcu întocmai. Peste câteva zile reveni la rabin: „Rabi, e mai rău. La mine în casă e un balamuc total. Pe lângă înghesuială, acum e şi mizerie.” Rabinul îi zise: „Acum scoate animalele din casă şi vezi cum va fi.” Omul respectă sfatul, iar peste alte câteva zile se întoarse, cu ochii strălucind de bucurie.”Rabi, îţi mulţumesc pentru sfaturi, acum fără animale, casa ni se pare un paradis: e atât de liniştită, de curată şi de spaţioasă!” Această poveste rabinică poate fi aplicată oricui. Atunci când te afli la anaghie, cea mai înţeleaptă atitudine nu este să te lamentezi, ci să mulţumeşti că nu ţi s-a întâmplat ceva mai rău. – See more at:

,,,/////////////

O vorbă bună 140 – Aprecierile

remus-radulescu

Te simţi bine când eşti apreciat – este firesc. Aprecierile sau laudele pot fi însă şi periculoase. Îţi alimentează orgoliul şi de cele mai multe ori te fac să-ţi formezi despre tine o imagine supradimensionată.

 

O apreciere poate conduce foarte uşor la supraestimarea propriilor puteri.  Şi aşa este întreţinută mândria, acea atitudine care te face să te simţi mai grozav, mai deştept, mai puternic, mai frumos decât alţii, şi decât eşti.

 

Nu-i aşa că nu vă plac oamenii plini de ei înşişi, lăudăroşi şi îngâmfaţi? Ei bine, atunci când eşti lăudat, e foarte uşor să cazi pradă mândriei.

 

Soluţia – nu e să respingi aprecierile sincere. Ar fi nepoliticos şi dăunător relaţiilor cu ceilalţi. Dar, te ajută să te păstrezi cu picioarele pe pământ, cred, următoarea atitudine: atunci când cineva te laudă, să-ţi aminteşti aproape instantaneu un defect pe care-l ai.

 

Şi dacă eşti sincer cu tine, nu se poate să nu-ţi ştii defectele.  Nu e nevoie să le mărturiseşti, dar să le faci loc în propria minte exact atunci când laudele te încântă.

 

În acest fel, eviţi să te urci pe un piedestal construit de aprecierile celorlalţi, care cu cât este mai înalt, cu atât devine mai periculos atunci când cazi.

//////////////////////////

O vorbă bună 94 – Vrei să fii lăudat?

remus-radulescu

Când îţi iese un lucru bine, eşti mulţumit desigur. Şi te bucuri când se găsesc oameni să-ţi aprecieze reuşita. E firesc.

Dar când aştepţi să fii lăudat pentru că ţi-a reuşit ceva, nu mai e acelaşi lucru. Diferenţa este ca între a primi un obiect în dar şi a-l cerşi.

Trei călugări au primit la mănăstire sarcina să împletească în fiecare zi câte un coş de nuiele.

Unul dintre ei, vrând să fie lăudat, nu a făcut unul ci trei. La sfârşitul zilei stareţul a venit să vadă ce au lucrat cei trei.

Părintele, fiind un om duhovnicesc, a intuit gândul celui care împletise  trei coşuri şi i-a zis: „Ai lucrat toată ziua pentru dracu”.

Vi se pare dură reacţia stareţului? Aşa şi este, dar are dreptate. Atunci când faci lucrurile ca să fii lăudat de alţii, lucrezi pentru a-ţi hrăni orgoliul şi nu de dragul lucrului bine făcut.

Şi într-un suflet în care orgoliul e prea alimentat, demnitatea nu prea mai are loc.

///////////////////////////////////////////

O vorbă bună 80 – Materialism

remus-radulescu

Un scriitor canadian a publicat un roman sub titlul „Iubirea învinge”. În ciuda unor campanii de promovare ale editurii, cartea s-a vândut foarte prost. Scriitorului i-a venit o idee pentru a atrage cumpărătorii.

 

A publicat într-un ziar de mare tiraj următorul anunţ: „Multimilionar, în vârstă de 30 de ani, înalt, sportiv, doreşte să se căsătorească cu o tânără care să semene cu eroina romanului „Iubirea învinge.”

Succesul nu s-a lăsat aşteptat. Într-o săptămână s-au epuizat toate cărţile.

Am citit despre această întâmplare într-o carte tot a unui scriitor canadian: Pierre Lefevre. Nu ştiu dacă întâmplarea e adevărată, dar spune multe despre ceea ce ne motivează în viaţă.

Banul, câştigul material, a ajuns să fie motorul aproape exclusiv care ne pune în mişcare. Devenim tot mai materialişti.

Paradoxul e că această atitudine nu ne îmbogăţeşte ci ne consumă. Şi asta pentru că materia măsurabilă în bani nu poate hrăni şi sufletul.

////////////////////////////

O vorbă bună 69

remus-radulescu

Aţi fost puşi în situaţia de a critica pe cineva sau de a refuza, nu-i aşa? În familie,la serviciu sau în alte împrejurări ne găsim în această situaţie de a spune lucruri care nu fac plăcere celorlalţi.

 

Şi aţi constatat desigur că e mai important modul în care o faci, decât faptul în sine. Şi asta pentru că una e să trânteşti în faţa cuiva: „nu am, nu pot!” şi alta să spui: „îmi pare rău, dar nu pot sau nu am ceea ce cauţi”.

În multe cazuri este mai important cum spui decât ceea ce spui. Confirmă acest lucru o poveste arabă despre un sultan care a avut un vis ciudat: se făcea că-şi pierdea pe rând toţi dinţii.

A chemat repede un tălmaci de vise. Şi ghicitorul i-a tâlcuit: „Fiecare dinte pierdut înseamnă pierderea unuia dintre membrii familiei tale.”

Când a auzit, sultanul s-a mâniat foarte şi a poruncit ca tălmaciul de vise să fie biciuit pentru îndrăzneala de a-i fi prevestit o asemenea nenorocire. Voia totuşi să-şi înţeleagă visul.

A chemat un alt ghicitor. Acesta i-a tâlcuit: „Stăpâne, visul înseamnă că vei trăi mai mult decât toţi membrii familiei tale.” Sultanul s-a înseninat la faţă, i-a mulţumit ghicitorului şi l-a trimis la trezorerie să-şi încaseze răsplata.

Paznicul care-l însoţea remarcă un lucru: „Tu nu ai dat sultanului o interpretare diferită decât a celuilalt tălmaci.” Ghicitorul zâmbind îi răspunse; „E adevărat, dar i-am comunicat-o altfel.”

////////////////////////////

– Moştenirea

 

visarion-alexa

Un bătrân care agonisise în viaţa lui destul de multă avere, ce s-a gândit? Să o împartă copiilor săi cât mai trăieşte, contând, bineînţeles, pe dragostea lor de fii că vor avea grijă de el până la moarte.

 

După ce s-au văzut, însă, în stăpânirea tuturor bunurilor, l-au luat pe bătrân şi l-au închis în cea mai întunecoasă, cea mai proastă cameră, dându-i, din când în când, un blid de mâncare.

 

Ce s-a gândit atunci bătrânul? Şi-a confecţionat o ladă pe care a ascuns-o sub pat. S-a dus la un vecin prieten căruia i-a spus cum îl tratează copiii, după ce le-a dat totul, şi l-a rugat: „Împrumută-mi 200kg de argint în monede şi mâine ţi le aduc înapoi.”

 

Acesta l-a împrumutat, doar erau buni prieteni. Bătrânul a venit acasă şi a început să-şi numere arginţii cu mare zgomot, aşa încât fiii să audă.

 

Au privit prin gaura cheii şi l-au văzut pe bătrânul lor tată cât de  mulţi bani are. L-a văzut şi cum i-a pus în lada respectivă, cum a încuiat-o şi cum a împins-o sub pat.

 

Peste câteva luni, omul s-a împrumutat din nou pentru o zi şi iar a făcut zgomot cu ei. Copiii au devenit şi mai atenţi cu el.

 

Într-o zi, bătrânul a murit, după ce s-a bucurat de atenţia copiilor lui lor în ultimii ani ai vieţii.

 

Moştenitorii s-au hotărât să amâne deschiderea lăzii cu comoara până după înmormântare, când aveau să rămână singuri.

 

Şi-au îngropat tatăl, au venit acasă, au căutat cheile şi au descuiat lada. În ladă n-au găsit nimic altceva decât un baston de care era legată o hârtie pe care scria: „Cu un baston ca acesta să fie bătut orice părinte care-şi va da averea fiilor săi înainte de vreme”.

///////////////////////////////////////

O vorbă bună 65 – Bătrânul şi soţia lui

remus-radulescu

Sala de aşteptare la medicul de familie. Un bătrân cu un deget bandajat era vizibil nerăbdător să intre la consult. Îi spuse asistentei că în cazul lui e vorba de o urgenţă, întrucât peste o jumătate de oră avea o întâlnire importantă.

Medicul era ocupat cu un alt pacient, aşa că asistenta îl invită pe bătrân în anticameră să vadă ce are la deget. Era o mică zgârietură. În timp ce-l dezinfecta şi-l pansa din nou, bărbatul îşi ceru scuze pentru insistenţă, şi-i mărturisi asistentei că trebuia neapărat să ajungă la casa de bătrâni, unde la ora 9 avea întâlnire cu soţia lui la micul dejun.

De 7 ani, de când femeia era bolnavă de Alzeihmer, el nu lipsisise niciodată la întâlnire. Asistenta îi spuse: „Vă înţeleg atunci graba. Trebuie să fie tare bucuroasă soţia dumneavoastră că-i acordaţi atâta atenţie”. Bătrânul, cu o umbră de tristeţe în ochi: „Nu ştiu ce e în sufletul ei. Oricum de 5 ani nu-şi mai aduce aminte cine sunt.”

Asistenta se opri din pansat şi-l întrebă consternată: „Şi dumneavoastră mergeţi zilnic s-o vedeţi chiar dacă nu vă recunoaşte?” Bătrânul îi răspunse senin: „Ea nu mai ştie cine sunt, dar eu ştiu bine cine e ea”.

Bărbatul a plecat grăbit la întâlnire, iar tânăra asistentă a rămas mult timp cu imaginea ochilor acelui bătrân care străluceau într-un mod neobişnuit atunci când vorbea de soţia sa.

Şi a înţeles că dragostea adevărată înseamnă să accepţi ceea ce a fost, ceea ce este, ceea ce va fi şi ceea ce încă nu s-a întâmplat.

////////////////////////////////

72 – Cinstea

remus-radulescu

Să fii cinstit înseamnă în multe cazuri să pierzi. Vi s-a întâmplat, nu-i aşa, să cădeţi pe locul doi atunci când aţi apelat la o metodă cinstită, în timp ce alţii au reuşit să-şi rezolve problema cu vreo şmecherie sau şpagă bine plasată.

Aţi rămas însă cu satisfacţia de a nu vă fi lăsat corupt. Deşi pare un dezavantaj într-o societate coruptă, cinstea rămâne totuşi o calitate care până la urmă te face să câştigi.

Confirmă lucrul acesta o poveste chineză despre un împărat care neavând copii a decis să-şi aleagă un moştenitor din mai mulţi tineri de rând.

I-a adus la palat şi le-a spus: „îmi va fi moştenitor cel care va reuşi să crească într-un an de zile cea mai frumoasă plantă care va răsări din seminţele pe care eu vi le voi da.”

Tinerii au luat fiecare câte o sămânţă şi au plecat la casele lor. După un an s-a întors fiecare cu planta sa.

Numai un băiat avea ghiveciul gol. Era foarte trist că nu reuşise să facă sămânţa să încolţească şi să răsară, deşi o udase şi o îngrijise foarte atent.

Împăratul se opri tocmai în faţa lui şi-i spuse: „tu-mi vei fi moştenitorul”. Toţi rămaseră uimiţi.

Împăratul îşi explică alegerea: „seminţele pe care vi le-am dat erau fierte şi nu aveau cum să încolţească. Voi toţi aţi sădit alte seminţe şi m-aţi înşelat. Singur acest băiat  a avut curajul si cinstea de a aduce in faţa mea un ghiveci cu o sămânţă stearpă”.

În acest fel împăratul le-a demonstrat că cine seamănă cinste, câştigă încredere.

/////////////////////////////////////

90 – Formă şi fond

remus-radulescu

Tot ceea ce facem poate fi măsurat cantitativ şi calitativ. În cele mai multe cazuri calitatea e mai importantă decât cantitatea.

Şi asta pentru că avem în gena noastră umană  căutarea binelui.  La fel stau lucrurile şi în viaţa spirituală. Relaţia cu Dumnezeu nu se măsoară prin întrebarea cât, ci prin cum.

O femeie credincioasă care se ruga zilnic s-a gândit într-o zi: ce-ar fi să-şi numere rugăciunile?

Şi pentru a ţine numărul rugăciunilor a apelat la o metodă simplă. De fiecare dată când se aşeza în genunchi la rugăciune, punea într-un coş o nucă.

Avea o livadă cu nuci, aşa că avea la îndemână multe asemenea fructe cu care să-şi ţină socoteala rugilor.

Cu timpul, femeia a umplut mai multe coşuri în urma rugăciunilor sale. Era foarte mândră când le privea. Erau dovada credinţei ei arzătoare.

Într-o noapte a visat un înger care i-a spus să schimbe metoda. Când avea să spună o rugăciunea să spargă o nucă din cele adunate, dar să înceapă cu coşul pe care l-a umplut cel mai de demult.

Femeia a luat cuvintele  îngerului ca pe sfatul lui Dumnezeu şi a făcut întocmai. Numai că nucile pe care le spărgea  erau toate seci.

Atunci şi-a dat seama că timpul lăsase fructele fără miez, şi a înţeles că acelaşi lucru se petrecuse şi cu rugăciunile ei spuse doar pentru a fi contabilizate.

Pericolul acesta îl paşte, nu-i aşa, pe orice om care pune mai mare preţ pe formă decât pe fond.

///////////////////////////////////////

94 – Vrei să fii lăudat?

remus-radulescu

Când îţi iese un lucru bine, eşti mulţumit desigur. Şi te bucuri când se găsesc oameni să-ţi aprecieze reuşita. E firesc.

 

Dar când aştepţi să fii lăudat pentru că ţi-a reuşit ceva, nu mai e acelaşi lucru. Diferenţa este ca între a primi un obiect în dar şi a-l cerşi.

Trei călugări au primit la mănăstire sarcina să împletească în fiecare zi câte un coş de nuiele.

Unul dintre ei, vrând să fie lăudat, nu a făcut unul ci trei. La sfârşitul zilei stareţul a venit să vadă ce au lucrat cei trei.

Părintele, fiind un om duhovnicesc, a intuit gândul celui care împletise  trei coşuri şi i-a zis: „Ai lucrat toată ziua pentru dracu”.

Vi se pare dură reacţia stareţului? Aşa şi este, dar are dreptate. Atunci când faci lucrurile ca să fii lăudat de alţii, lucrezi pentru a-ţi hrăni orgoliul şi nu de dragul lucrului bine făcut.

Şi într-un suflet în care orgoliul e prea alimentat, demnitatea nu prea mai are loc.

////////////////////////////////////////////

O vorbă bună 86 – Banii

remus-radulescu

„Banul e ochiul dracului” – ştiţi proverbul, toată lumea îl ştie, dar nimeni nu se fereşte de bani ca de diavol. Vrem bani, totdeauna mai mulţi.

Şi e normal să vrem, pentru că doar cu ei poţi cumpăra lucruri. Şi de lucruri avem nevoie ca să trăim.

E o problemă, însă, atunci când avem impresia că doar lucrurile care costă bani ne umplu viaţa. Atunci devine valabil proverbul. Banul e ochiul dracului când dintr-un instrument e transformat în scopul vieţii.

Un tânăr îşi întrebă duhovnicul: „Ce părere aveţi despre bani?” Părintele îşi invită ucenicul să se uite pe geam: „Ce vezi? – Văd nişte oameni adunând fân pe poiana de lângă mănăstire. – Acum uită-te în oglinda asta. Ce vezi? – Firesc mă văd pe mine.”

Şi duhovnicul zise: „Şi fereastra, şi oglinda sunt făcute din sticlă. E de ajuns să fie aplicat un strat subţire de argint pe geam pentru ca omul să nu se mai vadă decât pe sine.

Asta-i părerea mea despre banii din argint sau din orice alt metal. Când ţii prea mult la ei, ajungi să fii egoist. Şi ţine minte: banul e un servitor bun, dar un stăpân rău.”

/////////////////////////////////////////

74 – Hoţul nepedepsit

remus-radulescu

Când cineva greşeşte, drept e să fie pedepsit. Pedeapsa, se spune, îl ajută pe vinovat să se îndrepte şi să nu mai recidiveze. Nu e întotdeauna aşa.

 

Cred că v-aţi găsit măcar odată în situaţia de a pedepsi pe cineva care v-a greşit. Şi primul impuls a fost să-i vădiţi vinovăţia, nu-i aşa,  cu alte cuvinte să-l faceţi de râs în faţa celorlalţi.

E un mod de a pedepsi, însă nu foarte eficient pentru a-l şi îndrepta pe vinovat. Şi ca să fiu mai concret vă povestesc o întâmplare despre un rege care s-a dus însoţit de câţiva curteni la o bijuterie ca să comande un inel pentru soţia sa.

După ce suita a ieşit din magazin, bijutierul a venit într-un suflet şi i-a spus regelui că-i lipseşte un diamant din vitrină.

Era la locul lui înainte să primească vizita regală. Regele şi-a dat seama că bijutierul acuză pe cineva de furt.

A intrat din nou în magazin şi a cerut un vas cu multă sare. Le-a poruncit celor care-l însoţeau să introducă fiecare pumnul în vas, să-l scoată afară şi apoi să-l deschidă.

După ce toţi au executat ordinul, sarea a fost vărsată pe masă şi între bobiţele albe era şi diamantul dispărut. Regele înţelept a vrut şi a reuşit să-i dea hoţului posibilitatea să restituie piatra furată, fără să-l vădească însă şi să-l facă de ruşine.

 

Şi a mai reuşit cred ceva: să câştige fidelitatea şi recunoştinţa unui supus, fie el şi hoţ.

////////////////////////////////////////

O vorbă bună: Noapte şi zi

remus-radulescu

Bunătatea şi răutatea unui om se văd, se zice, pe faţa lui. Omul bun are o anumită lumină pe chip, în timp ce omul rău e dimpotrivă, întunecat.

 

Nu ştiu cât de valabilă este această părere, dar drept este că chipul unui om tolerant şi înţelegător e mai destins decât mina încruntată a celui care are tot timpul ceva de reproşat.

Se spune că într-o mănăstire, stareţul, care era un om înţelept, şi-a întrebat într-o zi ucenicii: „Când vă daţi seama că noaptea s-a sfârşit şi a început ziua?”

Unul dintre călugări a răspuns: „Când reuşesc să văd vârful brazilor de dincolo de gardul mănăstirii.” Altul a zis: „Atunci când de la fereastra chiliei mele disting crucea de pe turla bisericii.”

Stareţul nu a fostr mulţumit de răspunsuri şi le-a spus varianta corectă: „S-a făcut ziuă atunci când reuşeşti să vezi un om oarecare şi să recunoşti în el pe fratele tău. Dacă nu poţi să faci asta, în sufletul tău este noapte, chiar dacă soarele e sus pe cer.”

Dacă e să aplicăm cuvintele acestui stareţ înţelept în dreptul fiecăruia, ce am găsi în suflet: lumină sau întuneric?

/////////////////////////////////////////

O vorba bună: lacrimile

remus-radulescu

Adam şi Eva la poarta raiului după ce fuseseră alungaţi.

Erau plini de ciudă şi supărare. Se acuzau reciproc.

Vina era a celuilalt. Toată această imagine îl întrista nespus pe Dumnezeu.

 

Şi-a dat seama că ceea ce crease avea nevoie de un adaos: ceva ce nu prevăzuse în planul iniţial.

 

Dumnezeu a trecut atunci uşor pe lângă Adam şi Eva şi le-a atins inima şi ochii. Aşa a creat lacrimile.

 

Primii oameni au început să plângă.

 

Amărăciunea, mânia şi apăsarea sufletească s-au topit încet. De atunci toţi oamenii îşi uşurează prin plâns sufletul încărcat de tristeţe.

 

E o capacitate pe care doar omul o are.

 

Dacă totuşi lacrimi există poate şi la alte vieţuitoare, numai omul e capabil să-şi manifeste regretul prin plâns.

 

Şi asta pentru că doar în cazul lui ochii sunt oglinda inimii.

 

 

////////////////////////////////////////////

 

O vorbă bună: Bunăstarea

remus-radulescu

Bunăstarea – e un scop al vieţii.

 

Căutăm toţi să trăim bine să avem bunăstare.

 

Numai că o identificăm aproape exclusiv în planul material al vieţii.

 

Trăieşte bine cel care are multe. Îmi permit să contrazic această idee.

 

Dar nu doresc să ridic în slăvi sărăcia.

 

Totuşi,  se bucură de bunăstare, adică sunt bine, oamenii care reuşesc nu doar să aibă ci şi să fie.

 

Poţi să ai bunuri, şi poţi să fii bun.

 

Viaţa este o întretăiere permanentă a lui a avea şi a fi, cele două verbe fără de care exprimarea ar fi imposibilă.

 

Şi ca şi în comunicare, folosirea excesivă doar a unuia creează un dezechilibru. Iar dezechilibrul poate duce doar la o bunăstare aparentă.

 

Starea bună rezultată din acumulări materiale poate fi trecătoare.

 

Crizele economice ne-o dovedesc.

 

Bunăstarea lui a fi rezistă, însă, oricărei crize.

 

Şi asta pentru că a fi cinstit, bun, generos, a fi om de omenie într-un cuvânt, sunt valori care nu trec pentru că nu se măsoară cu banul efemer.

 

 

/////////////////////////////////////////////////

Dumnezeu are un singur nume

 

 

Vorbeau nişte copii într-o zi despre Dumnezeu. Unul dintre ei a observat: „Toţi avem două nume: un nume de familie şi altul de botez. Dumnezeu are doar unul singur. Ar trebui să-i mai găsim un nume, ca să aibă şi El două.

 

Şi fiecare a început să-şi dea cu părerea: „Eu zic, spuse unul, să-i zicem Dumnezeu Soare, pentru că soarele ne dă lumină şi căldură.”

 

„Eu zic să-i spunem Dumnezeu Apă, zise altul, pentru că fără apă nimic nu poate trăi pe pământ.” Altul fu de părere să-l numească Dumnezeu Pământ, pentru că pământul dă tuturor de mâncare.

 

La un moment dat, pe lângă ei a trecut un tată cu un copil mic în braţe. Îl legăna, îl mângâia şi i se citea în ochi dragostea  pentru el.

 

Atunci unul dintre copiii sfătoşi a spus: „Cred că cel mai bine e să-l numim Dumnezeu Tatăl, pentru că El este ca acest tată care are grijă de copilul lui.

 

Şi toţi au căzut de acord că acesta este numele cel mai potrivit pentru Dumneze

 

 

////////////////////////////////////////

O vorbă bună – Răspunsul

remus-radulescu

 

“Nu aveti voi întrebări câte răspunsuri pot să vă dau eu”. Aşa ne spunea un profesor în Facultate.

 

Admiram spiritul enciclopedic şi ştiinţa de carte a acelui profesor, dar admiraţia se amesteca totuşi cu un soi de neîncredere.

 

Atitudinea suficientă şi superioritatea afişată faţă de noi nişte studenţi începători în ale cunoaşterii mă făceau să-l privesc circumspect pe magistru. Asta pentru că intuiam că nu poţi să ai răspunsuri la toate întrebările şi pe deasupra şi la cele nepuse.

 

O poveste valabilă în toate spiritualităţile spune că nişte ucenici au cerut voie maestrului lor să viziteze şi alt înţelept ca să-şi diversifice experienţa de învăţăcei.

 

Dar în acelaşi timp, voiau să fie siguri că acela era un maestru autentic. “Cum să-l verificăm?” şi-au întrebat învăţătorul.

 

“Puneţi-i următoarea întrebare, le-a spus acesta: În timpul rugăciunii, ţi se întâmplă să fii tulburat de gânduri străine?”

 

Tinerii au făcut întocmai şi omul le-a răpuns: “da, uneori gândurile dau năvală chiar şi când mă rog. – Întrebaţi-l acum, le-a spus maestrul, dacă ştie cum să alunge acele gânduri. Dacă are un răspuns nu este un maestru autentic”

 

 

 

//////////////////////////////////////

O vorba bună: Competiţie

remus-radulescu

Competiţia sau concurenţa este mama progresului, adică este imboldul care te face să creşti.

 

E valabil în comerţ, economie în general, adică în latura pragmatică a vieţii.

 

În dimensiunea spirituală, competiţia te face să cazi, atunci când naşte invidia şi dorinţa de a câştiga cu orice preţ.

 

Aş zice că omul îşi pierde nevinovăţia atunci când începe să simtă gustul competiţiei. Şi asta se întâmplă foarte devreme, în copilărie.

 

M-a convins de acest lucru un videoclip pe care l-am văzut de curând.

 

Era de la o competiţie de bebeluşi de până într-un an.

 

Taţii îşi lansau bebeluşii la un capăt al pistei, la celălalt îi aşteptau mamele încurajându-i să meargă de-a buşilea mai repede decât ceilalţi concurenţi.

 

Evident că bebeluşii nu înţelegeau despre ce e vorba. Se opreau ca să se atingă unii pe alţii, să socializeze la nivelul lor. Până la urmă unul dintre ei, atras de strigătele mamei, a ajuns la sosire mai repede decât ceilalţi. Era învingătorul, dar nu ştia ce i se întâmplă.

 

Cu siguranţă, mai târziu va afla, şi atunci îşi va pierde nevinovăţia, pentru că gustul competiţiei vine la pachet cu invidia, egoismul, căile necinstite de a învinge.

 

Din punct de vedere spiritual, există totuşi un mod de a te salva de la căderea provocată de spiritul concurenţial şi anume, să interiorizezi competiţia.

 

Adică să te întreci cu tine nu cu alţii.

 

Să te lupţi să fii mai bun nu ca să demonstrezi, nu ca să primeşti un premiu şi nici din invidie, ci doar pentru a-ţi învinge slăbiciunile, temerile. În fond, marii învingători, sunt oamenii care reuşesc să se biruie pe ei înşişi.

 

/////////////////////////////////////////////

O vorbă bună 154 – Voluntar

remus-radulescu

Câte lucruri faceţi în mod dezinteresat? Mă gândesc la servicii făcute nu unor persoane apropiate, ci unor necunoscuţi.

 

E ceea ce se cheamă atitudinea voluntară: să dedici un timp al tău în slujba altora fără să primeşti nicio răsplată pentru asta. Faceţi aşa ceva măcar o dată pe săptămână? Atunci jos pălăria.

 

Am aflat de curând de o asemena atitudine voluntară care m-a impresionat profund. În India, un ţăran a tăiat un drum în piatră pentru ca locuitorii din satul său să nu mai ocolească 8 Km până la cel mai apropiat orăşel.

 

El a lucrat zi de zi timp de 22 de ani cu ce a avut la îndemână: dalta şi ciocanul. A transformat o potecă îngustă într-un drum lat de 10 m şi lung de 200 de metri.

 

Dasrath Manjhi se numeşte acest indian. El a murit în 2007, la 73 de ani, dar consătenii săi vorbesc cu admiraţie de el.

 

Unii recunosc  că la început l-au crezut un nebun, dar acum mărturisesc că îl consideră un erou. Dasrath Manjhi a făcut de unul singur ce nu au putut sau nu au vrut autorităţile locale.

 

A săpat zilnic în piatră timp de 22 de ani pentru alţii. N-a primit nicio răsplată. A rămas în urma lui un nume de Mare Om.

 

 

 

///////////////////////////////////////////////

14 – Omul şi creionul

remus-radulescu

Un om şi un creion. Pot face împreuna lucruri care înfrumuseţează viaţa. Vă gândiţi în primul rând la scris, apoi la desen.

 

Dar v-a trecut prin minte cât de mult se aseamănă omul cu instrumentul său, creionul?

 

Să le luăm pe rând:

 

– Şi omul şi creionul au partea cea mai valoroasă în interior: sufletul şi mina.

 

– Pe orice suprafaţă este folosit, creionul lasă un semn. Omul lasă şi el ceva în urmă.

 

– Creionul, pentru a fi un instrument bun, trebuie ascuţit din când în când – operaţie dureroasă pentru el. Omul trebuie să treacă şi el prin durere ca să devină mai bun.

 

– Creionul poate corecta greşelile pe care le-a scris. Omul la fel.

 

– Creionul face lucruri extraordinare dacă se lasă condus de o mână. Omul face şi imposibilul dacă se lasă în mâna lui Dumnezeu.

 

 

///////////////////////////////////////////

O vorbă bună 67

remus-radulescu

În vizită la fostul profesor. Elevii de altădată erau acum oameni maturi, cu familii, cu slujbe bune.

 

Din când în când, îşi găseau timp să-l viziteze pe bătrânul dascăl care le fusese diriginte în liceu şi de la care învăţaseră multe lecţii de viaţă.

Profesorul le oferi tuturor cafea, dar într-un mod neobişnuit. Aduse ceşti de mai multe feluri, al căror număr îl depăşea pe cel al foştilor lui elevi.

 

Unele erau din porţelan fin, altele din ceramică mai grosolan lucrată, unele erau ciobite, altele nici nu mai aveau coadă.

 

Profesorul îşi invită musafirii să se servească singuri cu cafeaua aburindă dintr-un ibric. Fiecare îşi alese o ceaşcă, iar pe tavă rămaseră cănile ciobite şi mai urâte.

 

Profesorul îşi turnă şi el  cafea şi le spuse foştilor lui elevi: „Vedeţi voi, aţi fost foarte atenţi când v-aţi ales cănile de cafea. Şi asta pentru că aveţi impresia că o cafea e mai bună băută într-o ceaşcă scumpă.

 

În realitate gustul cafelei nu depinde de vasul în care o beţi. Şi viaţa e ca o cafea bună. Profesia banii, cariera, maşina, poziţia in societate sunt ca ceştile. Doar ne ajută să ne trăim viata, dar nu sunt VIAŢA. Savuraţi cafeaua şi nu ceştile.”

 

În acest fel profesorul le-a mai predat elevilor săi de altădată o lecţie. Omul împlinit nu e cel care are multe ci cel care ştie să se bucur de ceea ce are.

 

 

 

////////////////////////////////////////

62 – Iubirea şi timpul

remus-radulescu

Zi frumoasă de primăvară. Pe o bancă în parc doi bătrâni se ţin de mână. Îi priveam de departe, nu auzeam ce vorbeau.

 

Ea îi spunea ceva zâmbind, el o asculta cu atenţie. La un moment dat el o mângâie pe faţa ridată cu un gest de o tandreţe cum n-am mai văzut decât la adolescenţi.

 

Mi-am zis: doi pensionari fericiţi. Mai rar o imagine ca asta. Mi-am adus aminte de o parabolă  despre iubire.

 

Se zice că pe o insulă erau toate sentimentele. Într-o zi au fost anunţate că în câteva zile insula avea să fie inundată, aşa că toţi locuitorii trebuiau sa facă rost de bărci pentru a pleca.

 

Toate sentimentele şi-au construit câte o ambarcaţiune. Singură, dragostea, mai naivă, cu capul în nori, a rămas fără barcă.

 

La momentul plecării, iubirea se rugă de vecinele sale doar s-o găsi vreuna s-o ia pe vasul ei.

 

Bogăţia o refuză: barca îi era prea plină de aur, nu mai era loc.

 

Orgoliul nici nu auzi rugămintea iubirii. Tristeţea ar fi luat-o dar preferă să rămână singură.

 

La un moment dat, un bătrân îi zise: ”Vino în barca mea. Te duc eu”.

 

Când au ajuns la loc uscat, bătrânul a dispărut. Iubirea întrebă atunci cunoaşterea: „Cine este bătrânul care m-a salvat?”

 

Înţeleapta îi răspunse: „Timpul. – Dar de ce m-a salvat timpul? – Pentru că doar el e capabil să înţeleagă valoarea iubirii.”

 

Bătrânii din parc mi-au demonstrat că o poveste poate fi realitate.

 

 

 

////////////////////////////////////////

44 – Transformare

remus-radulescu

Tot ceea ce suntem şi avem e supus schimbării. De obicei sensul transformării este de la bine la rău.

 

 

În planul fizic, lucrul acesta este evident. Poate de aceea, tindem să credem că şi-n plan spiritual, lucrurile stau la fel.

 

 

Sufletul unui om însă se poate transforma şi invers –  din rău în bine. Convertirile, numai aşa sunt posibile.

 

 

Am găsit de curând într-o carte o întâmplare, care confirmă că şi cel mai rău om poate deveni bun.

 

 

Un criminal, evadat din închisoare, ajunge, în fuga lui, noaptea, la o casă de la marginea pădurii în care stătuse ascuns.

 

 

Ştia că pe capul lui se pusese o recompensă. În casa de la marginea pădurii văzu pe fereastră o femeie în genunchi şi alături de ea un copil înfăşat.

 

 

Bătu la uşă cu nădejdea că va găsi ceva de mâncare. Nu pusese nimic în gură de câteva zile.

 

 

Femeia deschise şi fugarul reuşi să vadă pe faţa ei urma lacrimilor şterse în grabă. Spuse că avea nevoie de adăpost pentru noapte. Femeia îl pofti înăuntru şi se scuză că nu are nimic de mâncare.

 

 

Era foarte îngrijorată pentru că pruncul îi era bolnav. Era văduvă şi trăia într-o sărăcie lucie încât nu-şi permitea să meargă la doctori cu copilul.

 

 

Omul îşi aduse atunci aminte de mama lui care, la fel, rămăsese văduvă de tânără.

 

 

Dimineaţa se trezi, o luă cu el pe văduva săracă şi se duse direct la postul de poliţie. Se predă spunând că femeia care-l însoţea l-a convins s-o facă şi că ea merită recompensa.

 

 

Mama a primit banii, şi-a îngrijit copilul, iar criminalul s-a întors să-şi ispăşească pedeapsa, mai împăcat ca oricând.

 

 

 

 

//////////////////////////////////

132 – Egoiştii fericiţi

remus-radulescu

Egoiştii sunt mai fericiţi decât altruiştii – asta este concluzia unui studiu al unor cercetători americani, publicat într-o vestită revistă de psihologie. Cu alte cuvinte „fericiţi cei egoişti” şi „nefericiţi cei milostivi” ca să facem referire la Fericirile din Noul Testament.

 

Dar nu orice egoist este fericit, ci acela care este lipsit de sentimentul de vină că este egoist. Pentru că dacă ar avea acest sentiment nu poate fi fericit devreme ce este apăsat de ideea de culpă.

 

 

Dar cum se poate să fii egoist şi să nu simţi că eşti aşa? Asta doar dacă îţi suspenzi conştiinţa. Când îţi urmăreşti doar propriul interes, este imposibil să nu-ţi spună conştiinţa că nu eşti singur pe lume şi că alături de tine sunt oameni, pe care atingerea scopului tău egoist s-ar putea să-i afecteze.

 

Poate să nu-ţi pese, dar un sentiment că nu ai acţionat corect tot apare. Şi asta pentru că omul are conştiinţă care lucrează dincolo de ce vrea sau nu vrea el.

 

Ca să suspenzi acest organ spiritual numit conştiinţă, omul trebuie să devină un mic monstru. Şi iată că am ajuns la o concluzie neaşteptată a studiului de care am amintit: anume că egoistul fără sentiment de vină este un monstru fericit.

 

/////////////////////////////////////////

 

/

54 – Două mări în Ţara Sfântă

remus-radulescu

În Ţara Sfântă există două mări, sau două lacuri întinse. Una în nordul Israelului, Marea Galileii, cealaltă mai în sud.

 

Cele două mări sunt  legate între ele prin râul Iordan. Marea Galileii e bogată în peşte, o ştim şi din Evanghelie.

 

Pe malul ei îşi câştigau existenţa câţiva dintre apostolii lui Iisus, pescari de meserie.

 

Cealaltă mare, din sud, mult mai adâncă şi mai întinsă, este din contră stearpă de orice formă de viaţă.

 

Nici un peşte şi nicio pasăre nu trăiesc în apele foarte sărate ale ei. Din această cauză i se şi spune Marea Moartă.

 

Şi totuşi, şi Marea Galileii şi Marea Moartă sunt alimentate de aceeaşi apă dulce a Iordanului. Cum se face că una este vie iar cealaltă cu desăvârşire lipsită de viaţă?

 

Există desigur explicaţii geologice, hidrologice. Nu mă refer la ele, nici nu sunt vreun specialist.

 

Am găsit însă într-o carte de eseuri o explicaţie morală. Şi anume: Marea Galileii este plină de viaţă, pentru că ceea ce primeşte dă mai departe. Râul Iordan se varsă în ea, dar apoi îşi continuă cursul spre sud.

 

Marea Moartă este moartă pentru că ceea ce primeşte reţine pentru ea, nu dă mai departe. Ce-i drept Iordanul sfârşeşte în a doua mare în care se varsă.

 

În Ţara Sfântă sunt două mări, iar în lume, nu-i aşa, sunt două feluri de oameni.

 

 

 

/////////////////////////////////////////////

37 – Iubirea gratuită

visarion-alexa

Mama şi copilul – pictură de Nicolae Tonitza

Într-o seară, pe când mama pregătea cina, fiul de 11 ani veni în bucătărie cu o foaie de hârtie în mână.

 

 

Cu un aer oficial, copilul înmână hârtiuţa mamei care, ştergându-şi mâinile cu un prosop, citi: „Pentru că am smuls buruienile din grădină – 5 lei, pentru că am făcut ordine în camera mea – 5 lei, pentru că am fost să cumpăr lapte – 5 lei, pentru că am avut grijă trei după amieze de surioara mea – 5 lei, pentru că am dus în fiecare seară gunoiul – 5 lei. În total 25 de lei.”

 

 

Mama îşi privi copilul în ochi cu multă blândeţe. În mintea sa reveneau o muţime  de amintiri. Luă şi ea un pix şi scrise pe dosul hârtiei: „Pentru că te-am purtat în pântece 9 luni – 0 lei, pentru toate nopţile pe care le-am petrecut veghindu-te când erai bolnav – 0 lei, pentru toate momentele în care te-am mângâiat atunci când erai trist – 0 lei, pentru viaţa pe care ţi-o dau zi de zi – 0 lei. În total 0 lei.

 

 

Atunci când în relaţiile personale începem să facem socoteli, totul s-a dus de râpă, căci iubirea este gratuită sau dacă nu , ea nu mai este iubire.

 

 

////////////////////////////////////////////

129 – Zbor de fluture

remus-radulescu

Am vizitat de curând o expoziţie de fluturi tropicali vii. La Praid, în judeţul Harghita, într-o casă de lemn cu acoperişul transparent, o mulţime de fluturi de diferite mărimi zburau printre plantele din încăpere.

 

Ceea ce m-a uimit, dincolo de frumuseţea colorată şi delicateţea acestor insecte, a fost să aflu că fluturii nu trăiesc decât trei săptămâni. O viaţă scurtă, timp în care zboară, încântând ochii celor care-i văd.

 

Şi am mai observat ceva: ei îşi dezvăluie frumuseţea în toată splendoarea doar când zboară, când sunt în mişcare, pentru că atunci poţi să le vezi aripile colorate deschise.

 

Şi mi-am dat seama că aceste insecte oferă o lecţie extraordinară pentru noi oamenii. Fluturii îşi dedică viaţă, într-un mod inconştient, desigur, încântării celorlalţi.

 

Omul trăieşte mult mai mult decât un fluture, deci are mult mai multe prilejuri de a-i bucura pe cei care-l văd. E drept că ratăm foarte multe ocazii de a o face.

 

Dar, ce frumoasă ar fi viaţa dacă oamenii ar fi ca fluturii, adică, prin tot ceea ce fac să-i bucure pe ceilalţi. Şi mi-am adus aminte de această lecţie astăzi când este sărbătorită de catolici Fericita Tereza, Maica Tereza.

 

V-o mai amintiţi: călugăriţa îmbrăcată într-o mantie albă tivită cu albastru care-i îngrijea pe bolnavii din India. O vedeam în anii ‘90 la televizor.

 

Ea a trăit cu adevărat ca să-i bucure pe alţii. Maica Tereza spunea adesea: „De fiecare dată când zâmbesti cuiva, este un gest de dragoste, un dar către acea persoană, un lucru frumos.” Şi eu aş adăuga: „Un zâmbet poate fi ca un zbor de fluture.”

 

 

/////////////////////////////////////////

108 – Aripile

remus-radulescu

Un om asista la ieşirea unui future dintr-un cocon, adică din acel înveliş fibros în care unele insecte îşi depun ouăle.

 

Printr-o mică spărtură, se vedeau aripile fluturelui care prin mişcări lente încercau să lărgească orificiul pentru a ieşi la lumină.

 

După mai multe încercări, se pare că fluturele a abandonat, pentru că nu se mai vedea nici-o mişcare. Atunci omul se decisă să ajute la naşterea fluturelui.

 

Cu lama de la briceag lărgi spărtura în cocon, şi insecta ieşi imediat. Omul aştepta acum să-şi deschidă aripile şi să zboare.

 

Fluturele se mişca însă anemic cu aipile lipite de trup. N-avea să zboare niciodată pentru că ajutorul omului îl făcuse să se nască handicapat. Aripile sale nu avuseseră ocazia să se dezvolte prin efortul de a ieşi din cocon.

 

Greşeala făcută de omul cu pricina este de multe ori şi greşeala pe care o facem şi noi în educaţia copiilor. Plecăm de la ideea că trebuie să le asigurăm torul, să-i ferim de orice efort pentru ca ei să nu treacă prin aceleaşi experienţe prin care am trecut noi.

 

Obstacolele, efortul, sau greutăţile  pot fi însă mijloace prin care copilul să-şi dezvolte calităţi care-i vor fi de mare folos mai târziu. Aşadar, grijă mare, să nu tăiaţi aripile propriilor copii!

 

 

de omul cu pricina este de multe ori şi greşeala pe care o facem şi noi în educaţia copiilor. Plecăm de la ideea că trebuie să le asigurăm torul, să-i ferim de orice efort pentru ca ei să nu treacă prin aceleaşi experienţe prin care am trecut noi.

 

Obstacolele, efortul, sau greutăţile  pot fi însă mijloace prin care copilul să-şi dezvolte calităţi care-i vor fi de mare folos mai târziu. Aşadar, grijă mare, să nu tăiaţi aripile propriilor copii!

 

 

 

////////////////////////

O vorbă bună 95 – Încurajarea

remus-radulescu

Un pictor vestit primi într-o zi vizita unui bătrân. Vârstnicul îl rugă să-i evalueze nişte desene pe care le făcuse cu mâna lui.

 

Voia să ştie dacă au vreo valoare artistică. Pictorul privi schiţele şi-şi dădu repede seamă de stângăcia execuţiei.

 

Ca să nu fie prea dur în verdictul său, îi spuse bătrânului că desenele au o valoare redusă.

 

Atunci, omul scoase dintr-o mapă alte schiţe şi le arătă pictorului, spunându-i că aparţin unui tânăr. Artistul le privi şi constată măiestria cu care fuseseră desenate.

 

„Acestea, spuse pictorul, au altă valoare. Se vede că sunt făcute de o mână talentată. Ar trebui încurajat şi ar putea avea un viitor în pictură. Cine este autorul? Este fiul dumneavoastră?”

 

Bătrânul răspunse cu un aer trist: „Nu. Sunt eu, cel de acum 50 de ani. Dacă aş fi auzit atunci cuvintele tale, poate aş fi avut o carieră ca pictor. Nu m-a încurajat însă nimeni şi talentul s-a pierdut.”

 

Adevărul e că toţi avem nevoie de încurajări ca să dăm ce e mai bun din noi.

 

Pentru unii, însă, încurajarea la momentul potrivit poate fi decisivă pentru viitorul lor. De aceea fiţi atenţi la talentele copiilor voştri.

 

 

 

O vorbă bună 73 – Complexul lui Adam

remus-radulescu

Obiceiul de a da vina pe altcineva pentru răul care ni se întâmplă se cheamă complexul lui Adam. Şi asta pentru că reflexul ne vine de la primul om, care după prima greşeală, aceea de a mânca din fructul interzis, când a fost luat la întrebări de Dumnezeu, a dat vina pe Eva – nu şi-a recunoscut vinovăţia.

 

Adevărul e că, de atunci, noi oamenii avem mania de a pune în cârca altcuiva, responsabilitatea pentru ceea ce ni se întâmplă mai puţin plăcut în viaţă.

 

Se povesteşte că într-o firmă, atunci când angajaţii s-au întors la lucru după pauza de masă au găsit cu toţii un e-mail cu următorul mesaj: „astăzi, colegul tău care te-a împiedicat de atâta timp să progresezi a murit. Dacă vrei să-ţi iei rămas bun vino în sala de conferinţe.”

 

Oamenii intrau unul câte unul în sala în care pe masă stătea un coşciug. Fiecare se apropia să-l vadă pe cel care le pusese beţe în roate, cu sentimente amestecate: tristeţe, curiozitate şi oarece  satisfacţie pentru că s-a dus.

 

În coşciug nu era însă un om, ci o oglindă. Fiecare se vedea pe sine. Era lecţia pentru nişte oameni ce sufereau de complexul lui Adam.

 

 

 

 

78 – Binecuvântarea

visarion-alexa

Într-o buna zi, un renumit preot, după o carieră univesitară strălucită, s-a hotărât să trăiască într-un azil de bătrâni pentru a le fi de ajutor vârstnicilor internaţi acolo.

 

Ajuns în curtea azilului, în faţă i-a ieşit un bătrân slăbuţ şi bolnav care îl rugă: „Părinte, îmi dai, te rog, o binecuvântare?” Părintele răspunse automat la această cerere, făcând cu mâna semnul crucii pe fruntea bătrânului.

 

Acesta protestă, însă, cu vehemenţă: „Nu, aşa nu-i bine. Eu vreau o binecuvântare adevărată!” Preotul îşi dădu seama că îi răspunsese omului din obişnuinţă şi de formă şi îi zise: „Iartă-mă, am să-ţi dau o binecuvântare adevarată”, rosti parcă trezit din somn.

 

Bătrânul merse înspre preot, care purta un lung veşmânt cu mâneci largi care îi acopereau cu totul mâinile. Deodata, omul îl îmbraţişă şi îşi lipi capul de pieptul lui.

 

Fără să pregete, părintele îl învălui cu mânecile sale, aproape că îl ascunse în faldurile veşmântului său. Pe când erau astfel îmbrăţişaţi, părintele rosti: „Atunci când întâmpini dificultăţi şi viaţa îţi pare grea, aminteşte-ţi mereu că Dumnezeu te învăluie într-o iubire nesfârsita.”

 

Ideea că suntem blestemaţi ni se pare parcă mai uşor de acceptat decât aceea că suntem binecuvântaţi. Ar trebui să redescoperim frumuseţea binecuvâtării.

 

Când lucrurile merg rău şi viaţa ni se pare grea, să ne amintim că suntem binecuvântaţi de Dumnezeu în fiecare clipă de viaţă.

 

 

 

 

88 – Dar din dar

remus-radulescu

„Dar din dar se face raiul” – ştiţi cu siguranţă proverbul care ne provoacă la generozitate. La prima vedere, această zicere înţeleaptă pare să spună că darul de aici primeşte o răsplată dincolo în rai, aşa că dărnicia n-ar trebui să fie condiţionată de primirea recunoştinţei aici şi acum.

 

Este şi aceasta o interpretare valabilă, dar dacă suntem mai atenţi la proverb, constatăm că darul face raiul, nu te trimite în rai. Asta înseamnă că generozitatea poate transforma într-un paradis mediul în care se mişcă generosul. Şi asta e posibil şi aici, nu numai dincolo.

 

Într-o mănăstire, călugărul care împlinea sarcina de portar a primit de la un ţăran care-şi avea via în apropiere un mare ciorchine de strugure. Omul i-l dăruise cu tot dragul spunându-i că este cel mai frumos ciorchine din via lui.

 

Călugărul portar se gândi că fructul l-ar bucura mai mult pe un frate mai bătrân şi bolnav. Merse şi-i dărui strugurele. Bătrânul îl primi cu bucurie, dar văzându-l aşa mare şi frumos, simţi că acest ciorchine ar sta bine pe masa stareţului.

 

Şi ciorchinele fu dăruit din nou. Stareţul se folosi şi el însă de strugure să facă o bucurie călugărului bucătar care stătea toată ziua în căldură lângă cuptor ca să facă bucate pentru toată obştea.

 

Ciorchinele ajunse la bucătărie, dar nu rămase acolo, pentru că a fost dăruit mai departe.

 

Şi aşa, dar din dar, fructul a trecut aproape prin mâinile întregii comunităţi şi a ajuns în final de unde pornise: adică la călugărul portar, primul care-l primise în dar.

 

În acest fel, un strugure dăruit a făcut dovada că în acea mănăstire era un mic colţ de rai.

 

 

 

 

 

145 – Adaptabilitate

remus-radulescu

Se spune că oamenii care reuşesc în viaţă sunt aceia care au o capacitate dezvoltată de a se adapta.

 

Eu aş zice chiar că sunt mai fericiţi oamenii dispuşi să se adapteze la tot felul de situaţii, decât rigizii, aceia care refuză să accepte noul şi schimbarea.

 

Şi sunt sigur că aţi constatat că perioada adaptabilităţii este mai degrabă tinereţea decât bătrâneţea. Ne pierdem această capacitate odată cu înaintarea în vârstă şi de aceea devenim tot mai trişti.

 

Dar cine reuşeşte să fie maleabil şi la bătrâneţe, cred că are o viaţă frumoasă.

 

Un ucenic şi-a vizitat maestrul care se afla pe patul de moarte: „Lasă-mi moştenire ceva din înţelepciunea ta!”, îşi rugă dascălul.

 

Bătrânul căscă gura şi îl pofti pe tânăr să privească înăuntru: „Am limbă în gură”, îşi întrebă învăţăcelul. „Desigur. – Dar dinţi, mai am în gură? – Nu răspunse ucenicul.

 

– Ei bine, ştii de ce limba e mai trainică decât dinţii? Pentru că este moale şi unduioasă. Dinţii cad repede, pentru că sunt tari şi rigizi.

 

 

Asta-i tot ce trebuie să ştii, încheie maestrul”. El de fapt i-a lăsat moştenire un sfat despre adaptabilitate.

 

 

 

 

107 – Femeia

remus-radulescu

Ce este şi ce vrea o femeie? Un banc spune că nici măcar Dumnezeu nu ştie. Eu aş risca însă o încercare de portret.

 

Biblia spune că Dumnezeu a făcut femeia „ca să nu fie omul singur” (Facere 2,18). Aşadar prima vocaţie a femeii a fost să aline singurătatea prin felul ei de a fi. Şi cum o putea  face altfel decât prin sensibilitate, dragoste, mângâiere.

 

Istoria scoate apoi la lumină altă trăsătură a femeii – discreţia. În istoria religioasă a lumii, femeile sunt o prezenţă discretă.

 

Gândiţi-vă la Fecioara Maria. Este persoana care a ajuns pe treapta cea mai înaltă a devenirii umane. Ea l-a născut pe Dumnezeu printre oameni, fără zgomot însă, fără mare pompă. Ea a acţionat tăcut, cu răbdare, şi dragoste.

 

Iată  un posibil portret generic al femeii: iubitoare, răbdătoare, dedicată şi discretă. Un bărbat, oricât ar fi de fascinat de frumuseţea fizică, exterioară, ştie să recunoască acest chip lăuntric al Evei.

 

Şi dacă nu e prea plin de el, bărbatul recunoaşte şi că în faţa femeii este  inferior la capitolul sensibilitate, capacitate de dăruire, altruism.

 

Dar la fel de bine, observă că, atunci când femeia încearcă să se impună agresiv, este orgolioasă şi prea pragmatică, îşi pierde farmecul, pentru că prea seamănă cu un bărbat.

 

Aşa că de Ziua femeii o urare din partea unui bărbat: Doamnelor şi domnişoarelor, rămâneţi feminine, pentru că lumea are nevoie de sensibilitate, de delicateţe de discreţie şi de mângâiere – într-un cuvânt de feminitate!

\

 

 

 

128 – Am nevoie de tine!

remus-radulescu

El era un barbăt dur, cu o voce groasă şi o fire aspră. Ea, o femeie delicată, supusă şi discretă.

 

Aveau doi băieţi pe care-i crescuseră cum putuseră mai bine. Acum erau oameni la casa lor. După ce şi-a văzut fiii căsătoriţi, femeia a devenit din ce în ce mai tristă. Era pe zi ce trece mai slabă şi mai neputincioasă.

 

Bărbatul îngrijorat a mers cu soţia la doctori ca să afle de ce suferă.  A făcut analize după analize, dar doctorii nu au reuşit să-i pună un diagnostic.

 

Pe când femeia era internată în spital, medicul îl chemă pe bărbat în cabinetul său şi-i spuse: „Soţia dumneavoastră, pur şi simplu nu mai vrea să trăiască. Noi nu i-am gasit nicio afecţiune majoră, care s-o aducă în această stare.”

 

Bărbatul veni la căpătâiul femeii lui, o luă de mână şi-i zise cu voce tremurândă: „Tu nu trebuie să mori. – De ce? întrebă soţia. Toţi oamenii mor – Tu nu, îi zise soţul, pentru că eu am nevoie de tine. – Şi de ce nu mi-ai spus-o până acum?, întrebă femeia schiţând un surâs trist în colţul gurii”.

 

Din acea zi, starea soţiei s-a înbunătăţit, asfel încât a fost externată după o săptămână. Au trăit până la bătrâneţe convinşi că totul are un rost atunci când cineva are nevoie de tine.

 

 

92 – Rostul de a trăi

remus-radulescu

Medicul intră pe uşă şi se îndreptă spre patul bătrânului ca să-i citească fişa agăţată la capul patului. Omul fusese internat cu o săptămână în urmă cu probleme de respiraţie.

 

Starea lui se agrava pe zi ce trecea. Medicul constată că parametrii din fişa bolnavului indicau o înrăutăţire a stării de sănătate.

 

Îşi dădea seama că pacientul lui era obosit să mai lupte cu boala şi se resemnase, apropiindu-se de sfârşit.

 

A doua zi, însă, medicul rămase uimit de schimbarea situaţiei. Bătrânul lui pacient era cu totul altfel.

 

Culoarea îi revenise în obraji, respira mai uşor, iar analizele arătau o îmbunătăţire a situaţiei.

 

Îl întrebă pe bolnav: „Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră. Ieri eraţi foarte rău. Acum nu vă mai recunosc.”

 

Omul explică: „Domnule doctor, ieri m-a vizitat nepoţelul meu şi mi-a zis aşa: Bunicule, trebuie să te întorci repede acasă pentru că bicicleta mea s-a stricat şi nu are cine s-o repare. De-atunci parcă sunt un alt om.”

 

 

 

38 – Bunătatea convinge

remus-radulescu

Suntem de multe ori în situaţia de a-i convinge pe alţii că avem dreptate, sau că ceea ce vrem noi e bine şi pentru ei.

 

Cel mai simplu mod de a o face este să impui propria voinţă. Dacă eşti şi pe o poziţie de putere nu e greu de loc.

 

Aşa apar toate formele de constrângere. Poţi să-ţi impui părerea cu forţa, nu poţi, însă, convinge aşa pe nimeni.

 

Un băieţel aflat în vacanţă la bunici a găsit în grădină o broască ţestoasă. A început s-o studieze de la depărtare. Când s-a apropiat mai mult, broasca s-a retras în carapace.

 

Copilul încercă s-o facă să iasă cu un beţişor. N-avu succes.

 

Bunicul îl surprinse când scotocea cu beţigaşul în orificiile carapacei şi-l opri. „Nu mai chinui broasca, îi zise. Nu e bine cum procedezi. Vino să-ţi arăt cum trebuie să faci”.

 

Luă broasca ţestoasă şi o duse în casă lângă sobă. Nu trecu mult şi broasca îşi scoase singură capul din carapace.

 

„Oamenii sunt câteodată ca şi broaştele ţestoase, spuse bătrânul. Nu încerca niciodată să constrângi pe cineva. Încălzeşte-l doar cu bunătatea ta, şi atunci va face cum doreşti tu.”

 

 

 

91 – Dumnezeu a murit

remus-radulescu

Un preot trecea printr-o perioada grea. Simţea că tot ce face e în zadar. Era descurajat şi supărat pe tot cel înconjura.

 

Starea lui i-a afectat şi relaţiile în familie. Soţia era foarte îngrijorată şi încerca prin optimismul ei să-i schimbe starea, să-l facă să-şi recapete speranţa. Fără succes însă.

 

Soţul îi era tot mai posac şi mai trist. Într-o zi se arătă în faţa bărbatului îmbrăcată în haine negre şi cu un aer îndurerat.

 

Preotul se arătă surprins: „Cine a murit? De ce porţi doliu?” a întrebat-o. Femeia i-a răspuns prompt: „Dumnezeu din ceruri este mort. Pentru el port doliu?

 

– Cum poţi spune aşa ceva, replică preotul? Dumnezeu e veşnic, nu poate muri?

 

– Crezi tu asta, întrebă soţia? În ultimele zile te-ai comportat ca şi cum Dumnezeu a murit. Cum poţi să crezi în existenţa Lui şi să cazi în deznădejde?”

 

Preotul a lăsat capul în pământ şi şi-a dat seama câtă dreptate avea soţia lui. Cine crede cu adevărat în Dumnezeu nu poate să-şi piardă speranţa.

 

Oricât de mari ar fi greutăţile care-l apasă, şi oricât de părăsit s-ar simţi, omul credincios ştie că mai este cineva care-i poartă de grijă.

 

 

 

 

79 – Puterea de a o lua de la capăt

remus-radulescu

După cutremurul şi tsunami-ul din Japonia

Catastrofa care a lovit Japonia a provocat în fiecare dintre noi, bănuiesc, dincolo de compasiune, întrebarea: „eu cum aş trece peste o aşa nenorocire; aş avea puterea s-o iau de la capăt în condiţiile în care pierd totul?”

 

Unii dintre noi chiar au fost nevoiţi s-o ia de la capăt la inundaţiile recente care au avut loc în unele zone ale ţării. Şi mă gândeam că e foarte greu să depăşeşti un aşa mare necaz, dacă nu ai exersat atunci când ţi-era bine, spiritul de sacrificiu.

 

Făcând acest exerciţiu de a renunţa voluntar la bunuri sau la propriile interese pentru alţii, te căleşti şi devii capabil să te remontezi atunci când eşti lovit de viaţă.

 

Japonezii au un exemplu în istoria lor care vorbeşte despre această încăpăţânare de a o lua de la capăt. E vorba de un mare maestru al budismului zen din secolul al XVII-lea care şi-a propus să traducă din chineză în japoneză învăţăturile lui Buda, aşa numitele „sutra”, un fel de Biblie budistă.

 

Opera era foarte costisitoare în bani şi timp aşa că maestrul a început să strângă suma din donaţii de la japonezi. Când a strâns banii necesari, o mare inundaţia a lovit Japonia lăsând pe mulţi oameni pe drumuri.

Maestrul budist a renunţat la gândul său şi a cheltuit toţi banii strânşi pentru a-i ajuta pe sinistraţi s-o ia de la capăt.

 

S-a apucat din nou să colecteze bani pentru opera sa spirituală. I-a adunat, dar când să se apuce de lucru, o molimă s-a abătut asupra poporului. A cheltuit din nou tot ce adunase pentru a-i ajuta pe oamenii disperaţi.

 

A treia oară, însă, a reuşit să-şi împlinească gândul, după 20 de ani. A strâns din nou bani în toată ţara şi a cumpărat plăcuţe de lemn pe care a tradus sutra în japoneză.

 

Maestrul budist se numeşte Tetsugen Doko şi este unul dintre marile personaje spirituale al Japoniei. Spiritul lui de sacrificiu şi puterea de a o lua de la capăt sunt, însă, pentru toţi un exemplu de atitudine în faţa vieţii.

 

 

 

5 – Petecul de cer

remus-radulescu

 

Doi turişti s-au abătut de la poteca trasată pe munte şi au ajuns la gura unei peşteri. Locul nu părea a fi virgin. Cenuşa de la un foc stins cu ceva timp în urmă şi uscăturile aşezate la adăpost  într-o mică  grotă erau semne că peştera putea fi chiar locuită.

 

Zgomotul unor paşi înăuntrul cavernei îi făcură pe cei doi să-şi ţină respiraţia. În gura peşterii apăru un bărbat îmbrăcat cu haine călugăreşti, cu o barbă lungă şi cu părul netuns strâns într-o coadă.

 

Turiştii rătăciţi crezură că s-au întâlnit cu vreun nebun fugit de lume. Omul îi salută însă  politicos şi-i invită să intre arătând cu degetul în sus. Cerul se întunecase a furtună, aşa că cei doi turişti au intrat ca să nu-i prindă vijelia.

 

Gândul că au de-a face cu un nebun le-a pierit atunci când au văzut ochii omului ieşit din peşteră: foarte senini şi blânzi. Au aflat că omul e monah şi că de câţiva ani plecase de la mănăstirea din vale şi se retrăsese aici în singurătate.

 

Grota era amenajată ca o cameră. Într-un colţ patul de paie lângă care o icoană de hârtie şi o candelă  aprinsă. Turiştii nu se abţinură să întrebe: „Cum puteţi supravieţui în această peşteră, singur, sărac, departe de lume?”

 

Pustnicul zâmbi: „Dar nu-s sărac, am o mulţime de comori.” Şi călugărul îi chemă să le arate comoara sa. Şi-i duse în dreptul unei fisuri într-unul dintre pereţii peşterii: „Ce vedeţi, îşi întrebă musafirii?

 

– Nimic, doar un petec de cer. – Şi nu vi se pare asta o comoară minunată?, le replică pustnicul. Petecul asta de cer mi-e de ajuns ca să fiu fericit.”

 

 

 

5 – Petecul de cer

remus-radulescu

 

Doi turişti s-au abătut de la poteca trasată pe munte şi au ajuns la gura unei peşteri. Locul nu părea a fi virgin. Cenuşa de la un foc stins cu ceva timp în urmă şi uscăturile aşezate la adăpost  într-o mică  grotă erau semne că peştera putea fi chiar locuită.

 

Zgomotul unor paşi înăuntrul cavernei îi făcură pe cei doi să-şi ţină respiraţia. În gura peşterii apăru un bărbat îmbrăcat cu haine călugăreşti, cu o barbă lungă şi cu părul netuns strâns într-o coadă.

 

Turiştii rătăciţi crezură că s-au întâlnit cu vreun nebun fugit de lume. Omul îi salută însă  politicos şi-i invită să intre arătând cu degetul în sus. Cerul se întunecase a furtună, aşa că cei doi turişti au intrat ca să nu-i prindă vijelia.

 

Gândul că au de-a face cu un nebun le-a pierit atunci când au văzut ochii omului ieşit din peşteră: foarte senini şi blânzi. Au aflat că omul e monah şi că de câţiva ani plecase de la mănăstirea din vale şi se retrăsese aici în singurătate.

 

Grota era amenajată ca o cameră. Într-un colţ patul de paie lângă care o icoană de hârtie şi o candelă  aprinsă. Turiştii nu se abţinură să întrebe: „Cum puteţi supravieţui în această peşteră, singur, sărac, departe de lume?”

 

Pustnicul zâmbi: „Dar nu-s sărac, am o mulţime de comori.” Şi călugărul îi chemă să le arate comoara sa. Şi-i duse în dreptul unei fisuri într-unul dintre pereţii peşterii: „Ce vedeţi, îşi întrebă musafirii?

 

– Nimic, doar un petec de cer. – Şi nu vi se pare asta o comoară minunată?, le replică pustnicul. Petecul asta de cer mi-e de ajuns ca să fiu fericit.”

 

 

vorbă bună 39

remus-radulescu

Bunătatea şi răutatea oamenilor se văd în ceea ce fac, dar se nasc într-un loc ascuns vederii: în inima şi-n mintea omului.

 

 

Cele mai multe gânduri rele vin din suspiciune. Un mare duhovnic român spunea că „în mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă”.

 

 

Suspiciosul este un om cu mintea strâmbă, pentru că judecă faptele sau intenţiile celorlalţi prin filtrul neîncrederii. Iar neîncrederea, de multe ori, deformează realitatea, creează scenarii la care cel învinuit de vreun rău nici nu s-a gândit vreodată.

 

 

Se spune că doi călugări au plecat într-o zi din mănăstire până la oraş după nişte cumpărături. Mănăstirea era izolată şi până la staţia de autobuz din sat trebuia traversat un râu.

 

 

Puntea fusese, însă, luată de ape la ultimele ploi. Călugării n-aveau altceva de făcut decât s-o ia prin apă.

 

 

Lângă râu, găsiră o femeie care căuta şi ea un loc mai puţin adânc pentru a trece apa.

 

 

Monahii îşi dădură seama că femeii îi era teamă să se încumete să treacă pe celălalt mal. Atunci, unul dintre ei a luat-o in brate si a trecut-o râul.

 

 

Dupa vreo două ore, celălalt călugăr, izbucni nervos:”Cum ai indrăznit să atingi acea femeie şi să o porţi în braţe?” Călugărul mărinimos raspunse calm: „Eu am lăsat-o din braţe acum două ore…dar se vede că tu încă o porţi cu tine!”

 

 

 

 

orbă bună 40 – Biserica perfectă

remus-radulescu

Am întâlnit deseori oameni nemulţumiţi. Unii dintre ei pentru lucruri mărunte, alţii pentru cauze mari.

 

 

De exemplu, unii sunt nemulţumiţi de propria biserică. La slujbe e prea mare aglomeraţie, preotul nu predică aşa cum ar vrea ei, vecinii de rugăciune sunt preocupaţi de cu totul altceva decât de gândul la cele înalte.

 

 

Sunt într-adevăr motive de nemulţumire, mi-am spus. Nu mai cred însă aşa de când am aflat de următoarea întâmplare:

 

 

Un tânăr, s-a dus la un călugăr bătrân care trăia retras în pădure. Îşi amenajase o căsuţă şi un loc de rugăciune ca o capelă.

 

 

Tânărul îşi mărturisi decepţia faţă de biserica la care mergea şi îi spuse bătrânului că are de gând să găsească o altă comunitate de credincioşi.

Călugărul îl duse atunci în mica sa capela  şi-l întrebă: „Ce vezi? – Buruieni, muşchi de pământ, în acoperiş o crăpătură, observă tânărul .

 

 

– Şi totuşi, Dumnezeu locuieşte aici, răspunse bătrânul. Aşa e şi cu biserica ta. Nu poate fi curată şi perfectă, pentru că e formată din oameni.

 

 

Şi tu eşti om, şi-ţi spun: chiar dacă vei găsi o comunitate perfectă, în momentul în care vei intra în ea nu va mai perfectă.” Tânărul s-a întors acasă şi şi-a văzut cu alţi ochi biserica.

 

 

 

 

ă bună 89 – Să crezi

remus-radulescu

Noi românii suntem un popor credincios. Ni se pune eticheta asta după ce în urma unor sondaje, foarte puţini se declară atei.

 

Credinţa celor mai mulţi dintre noi, însă, e doar declaraţie, sau un soi de calcul interesat: „n-am ce pierde dacă cred în Dumnezeu”. Dar proba credinţei nu este recensământul, ci o situaţie limită.

 

Spunea cineva că ajungi să crezi cu adevărat în ceva, doar atunci când eşti gata să mori pentru crezul tău.

 

Se spune că odată un om a căzut într-o prăpastie şi s-a agăţat de un arbust rămânând suspendat deasupra hăului. A început să se roage cum n-o mai făcuse vreodată: „Doamne scapă-mă!”.

 

Dumnezeu i-a răspuns întrebându-l:

– Ai mers la Biserică?

 

– Am mers ori de câte ori am putut, dat promit să nu lipsesc în nici-o duminică dacă mă scapi de aici.

 

– Eşti un generos? Iţi ajuţi semenii?

– Da, cred că da, dar voi dărui şi mai mult în viitor, numai scapă-mă de pe această stâncă?

 

– Ai încredere în Mine, l-a întrebat în fine Dumnezeu?

– Da, Doamne, am încredere totală în Tine.

– Atunci, dă drumul crengii.

 

Trebuie s-o recunoşti că nu eşti atât de credincios încât să renunţi la toate punctele de sprijin şi să te agăţi doar de… Dumnezeu

 

 

 

rbă bună 83 – Critica

remus-radulescu

Cum îi priviţi pe cei care vă critică? Îi suspectaţi de subiectivism şi nu daţi doi bani pe ce spun, sau îi luaţi în serios?

 

O să-mi răspundeţi, probabil: „depinde de persoană”. Adevărul este că nu ne sunt prea dragi cei care ne critică. Asta din cauza orgoliului.

 

Şi totuşi, dacă suntem sinceri cu noi, trebuie să acceptăm că fără o evaluare critică, nu există şanse de progres în bine şi-n adevăr.

 

Se spune că un rege şi-a chemat într-o zi sfetnicii şi le-a cerut părerea despre el ca stăpân al lor. Le-a cerut să fie sinceri şi le-a promis tuturor câte o piatră scumpă.

 

Toţi au început să-l laude, fiecare scoţând în evidenţă câte o calitate a regelui. Unul însă a cerut îngăduinţa să se abţină spunând: „prefer să tac, întrucât adevărul nu poate fi cumpărat.”

 

Regele i-a zis atunci: „nu-ţi voi da nimic. Vreau, totuşi să-ţi aud părerea.”

 

Atunci sfetnicul i-a mărturisit: „sunteţi un om cu slăbiciuni şi defecte ca noi toţi. Dar greşelile maiestăţii voastre sunt mult mai grave decât ale noastre. Asta pentru că deciziile greşite ale unui rege se răsfrâng asupra întregului popor”.

Regele a rămas pe gânduri. I-a răsplătit pe toţi după cum promisese cu câte o piatră preţioasă, iar pe sfetnicul critic l-a făcut cancelar.

 

A doua zi toţi cei care primiseră pietrele au venit să reclame că nestematele sunt false. Regele le-a răspuns: „ştiu pre bine: sunt false la fel ca şi cuvintele voastre.”

 

 

 

 

 

 

Poezii cantabile de Grigore Vieru

 

Cântece pe versuri de

GRIGORE VIERU

1932-2009

(Selecție Pr George Piț)

 1. Maluri de Prut
 2. Două lacrimi gemene
 3. Eminescu
 4. Pentru ea
 5. Răsai
 6. Trei culori
 7. Casa parinteasca
 8. Clar de lună
 9. Mama în casa noastră
 10. Ce seara minunata

11.Reaprindeți candela

 1. Iartă- mă
 2. Clopotul Învierii
 3. Lăsați-ne în pace
 4. Ridica-ti fruntea, Basarabie
 5. Mi-e dor de tine mama

17.Casa mea de humă

 1. Ca prima oară
 2. Dragă Otee
 3. Legământ
 4. Mai mică-i piinea, dar mai gustoasa
 5. O serenadă

23.Melancolie

 1. La revedere
 2. Suveranitatea

 

 

 

 1. Maluri de Prut

Curge Prutul între noi şi plînge,

Că ni-i greu şi lui la fel i-i greu,

La un val de apă, trei de sînge,

Bietul Prut uitat de Dumnezeu.

 

Lumea se mai stinge, se mai naşte,

E ghimpată sîrma dintre fraţi,

Vom avea şi noi o zi de Paşte,

Hai români, din moarte înviaţi!

 

Dar de peste Prut ridică frate

Ochii tăi de-a dreptu-n ochii mei,

Le vom face rînd pe rînd pe toate

Dacă eu mai vreau şi tu mai vrei.

 

REF:

Maluri de Prut, apă în ştreang…

Bing, bang… bing,  bang

Maluri de Prut, apă în ştreang…

Bing, bang… bing,  bang

 

 

Nu va fi nici urmă dintr-o apă

Care ne-a durut şi ne-a rănit,

Va rămîne alt pămînt să-ncapă

Prutul ca o muchie de cuţit.

 

Curge Prutul între ţări române,

I se-aude plîngerea-n Carpaţi,

Olt şi Mureş sar ca să-l îngîne,

Jiu şi Nistru, voi ce aşteptaţi?

 

Şi din cer întregul loc arată

Ca un rai însîngerat la brîu

Vino frate să legăm odată

Malurile tragicului rîu.

 

REF:

 

 

 1. Două lacrimi gemene

 

Bucureşti, oraş frumos,

Merge-aş la tine pe jos,

Să te văd, să te ascult,

Cât n-ar fi să merg de mult.

 

Chişinău, oraş de flori,

Te sărut pe trei culori,

Îţi sărut şi inima –

Care este ca şi-a mea.

 

REF:

Două lacrimi gemene,

Două lacrimi gemene

Chişinău şi Bucureşti,

Bucurii asemene,

Bucurii asemene –

Pe dragi plaiuri româneşti.

 

Bucureşti, preasfântă zi,

Noi n-avem ce împărţi,

Avem numai ce-aduna –

Graiul, doina, datina.

 

Chişinău, tu vis rănit

De străini şi-nstrăinit,

Vindecat cu flori de tei,

Şi de trişti rapsozii tăi.

REF:

 

Bucureşti, splendoarea ta,

Eu mereu o voi cânta,

Cât va curge lacrima

Şi-mi va bate inima.

 

Chişinău, oraş sublim,

De-o vecie ne iubim,

Deşi suntem fraţi şi neam –

Ce târziu văzutu-ne-am!

REF:

Bucureşti cu ochii uzi,

Spune-mi dacă mă auzi…

 

 1. Eminescu

 

La zidirea soarelui se ştie,

Cerul a muncit o veşnicie,

Noi, muncind întocmai, ne-am ales cu,

Ne-am ales cu domnul Eminescu,

Domnul cel de pasăre măiastră,

Domnul cel de nemurirea noastră

Eminescu.

 

Mi-l furară, Doamne, adineauri

Pe înaltul domn cu tot cu lauri,

Mă uscam de dor, în piept cu plânsul

Nu ştiam că dor mi-era de dânsul,

Nu ştiam că doina mi-o furară

Cu străvechea şi frumoasa ţară –

Eminescu.

Eminescu.

 

REF.

 

Suntem în cuvânt şi-n toate

Floare de latinitate

Sub un cer cu stele sudice.

De avem sau nu dreptate,

De avem sau nu dreptate,

Eminescu să ne judece,

Eminescu.

 

Acum am şi eu pe lume parte:

Pot îmbrăţişa măiastra-ţi carte,

Ştiu că frate-mi eşti şi mi-eşti părinte,

Acum nimeni nu mă poate minte.

 

Bine ai venit în casa noastră,

Neamule, tu floarea mea albastră

Eminescu,

Eminescu.

 

REF.

 

 

 

 1. Pentru ea

 

Pentru ea la Putna clopot bate,

Pentru ea mi-i teamă de păcate,

Pentru ea e bolta mai albastră

Pentru limba

Pentru limba noastră.

 

REF.

Dumnezeu prima oară

Când a plâns printre astre,

El a plâns peste ţară

Cu lacrima limbii noastre.

 

 

Pentru ea ninsori se cern din spaţii

Pentru ea puternici sunt Carpaţii

Pentru ea e caldă vatra poamei –

Pentru limba

Pentru limba mamei.

 

REF.

 

Pentru ea noi văruim pereţii,

Pentru ea mai sunt răniţi poeţii,

Pentru ea cresc florile visării –

Pentru limba

Pentru limba ţării.

 

REF.

 

 

 

 1. Răsai

 

Dragu-mi-i a te cânta,

Scrisule venit din stele.

Orice literă a ta

Ca pe ochii maicii mele

Dornic o sărut.

 

Bucură-te, scris latin,

Că pe valea dulce-amară

N-ai venit ca un străin,

Ai venit la tine-n ţară

Şi la fraţii tăi.

 

Răsai, răsai, răsai

Ca grâul cel verde,

Ca lacrima

Răsai, răsai, răsai

Şi nu te mai pierde,

Iubirea mea.

 

Mere purpurii pe ram,

Văi cu spic de aur pline.

Totuşi ce săraci eram

Ne avându-te pe tine,

Scrisule cel scump.

 

Bucură-te, scris latin,

Că pe valea dulce-amară

N-ai venit ca un străin,

Ai venit la tine-n ţară

Şi la fraţii tăi.

 

Răsai, răsai, răsai

Ca grâul cel verde,

Ca lacrima

Răsai, răsai, răsai

Şi nu te mai pierde,

Iubirea mea.

 

Scrisule, de-atât noroc

Hai să râdem şi să plângem,

Suntem iarăşi la un loc,

Hai în braţe sa ne strângem

Şi să nemurim.

 

Bucură-te, scris latin,

Că pe valea dulce-amară

N-ai venit ca un străin,

Ai venit la tine-n ţară

Şi la fraţii tăi.

 

 

 1. Trei culori

 

Străine pofte ne-au răpit

Când via dulce, când ogorul,

Dar nimeni nu a izbutit

Din piept să smulgă Tricolorul.

 

Fusese vremea mult prea cruntă

Şi-atât ne-a ars de dânsul dorul,

Că azi ne strângem şi la nuntă

Şi la botez cu Tricolorul.

 

Trei culori şi-o singură iubire

Românească,

Trei culori şi-o singură vorbire

Românească!

Trei culori şi-o singură credinţă

Românească,

Trei culori şi-o singură fiinţă

Românească!

 

Atât de minunat scânteie,

De crezi că de pe bolţi albastre

L-a rupt Hristos din curcubeie

Şi l-a dat românimii noastre.

 

E cald sub el ca sub o rană

Ce-a chinuit Mântuitorul,

E cald în Ţata cea Ştefană,

Ne încălzeşte Tricolorul.

 

Trei culori şi-o singură iubire

Românească,

Trei culori şi-o singură vorbire

Românească!

Trei culori şi-o singură credinţă

Românească,

Trei culori şi-o singură fiinţă

Românească!

 

Străine pofte ne-au răpit

Când via dulce, când ogorul,

Dar nimeni nu a izbutit

Din piept să smulgă Tricolorul.

 

Sub a lui pânză cu dreptatea

Mai strâns unească-se poporul,

Sus, cât mai sus latinitatea,

Sus inima şi Tricolorul!

 

Trei culori şi-o singură iubire

Românească,

Trei culori şi-o singură vorbire

Românească!

Trei culori şi-o singură credinţă

Românească,

Trei culori şi-o singură fiinţă

Românească!

 

 

 1. Casa parinteasca

 

Ascultati-ma surori pe mine

Si voi fratii mei ce v-ati sfadit,

Ii pacat, nu-i drept, nu este bine

Sa vinzi casa care te-a-ncalzit.

Casa parinteasca nu se vinde,

Nu se vinde tot ce este sfant,

Inca vin copiii s-o colinde…

Nu stiu ca parintii nu mai sunt.

 

Refren x 2

Casa parinteasca nu se vinde,

Nu se vinde pragul parintesc

Dintre-atatea locuri dragi si sfinte

Ochii mamei inca ne privesc.

 

Bani ne-ar trebui la fiecare

http://Versuri.ro/w/kglef

Toti avem copii si vremea-i grea

Insa cum sa vinzi fereastra oare,

Cea la care mama ne-astepta.

O vom da si vom schimba lacate

Si vor pune si ferestre noi

Si trecand pe langa ea vreodata

Va privi ca la straini la noi

 

Refren x 2

 

Om pleca si noi candva din viata

Si parintii sus ne-or intreba

Ce mai face casa lor cea draga

Cine are grija azi de ea?…

 

Ce mai face casa lor cea draga

Cine are grija azi de ea

 

 

 1. Clar de lună

 

 

Doi tineri se cuprind…

În parcul vechi cu poveşti

Şi-n ochii lor se aprind

Multe dorinţe fireşti.

 

Este pace şi frumos

Pentru că ne iubim,

Florile de tei miros

Aşa dulce şi sublim. 2 x

 

Clar de lună, clar de lună,

Două inimi împreună,

Nopţii parcă vor să-i spună

Uite ce de-a flori.

 

Clar de lună, clar de lună,

Două inimi împreună,

Nopţii parcă vor să-i spună

E păcat să mori.

 

 

Doi tineri trec pe cărări

Prea plini de dor fremătând,

Împrăştiind sărutări

Iar trupul lor e cuvânt

.

Este pace şi frumos,

Doar o viaţă avem,

Doar o viaţă pe pământ,

Cât de muritori suntem. 2 x

 

Ref.

 

 

 

 

 

 

 1. Mama,în casa noastră

 

Ne suparam ca nu mai vede bine

Când scapă jos paharul de cristal.

Ne supărăm ca nu aude bine

Cand tot sunam la usa intorși de pe la bal.

 

Ne bucuram ca nu mai vede  bine

Atunci cand fara saț ne-mbrațisam.

Ne bucuram ca nu aude bine

Cand noaptea în iubire

Cuvinte dulci strigăm.

 

 

E ca un crist,

E ca un crist

Pe dânsa nu se cruță.

Așa de trist,

Așa de trist

E rolul de măicuță(x2)

 

Ne suparam ca prea incet se misca

Facandu-ne prin camere curat.

Ne suparam ca nu mai vede bine

Cand trebuie sa vina

Un oaspete-așteptat.

 

La piață dupa mere o trimitem

Desi alimentara-i la doi pași.

Ne bucuram că-ncet pe scări se suie

Când dragei i se-aprinde

Sângele-n obraji.

 

E ca un crist,

E ca un crist

Pe dânsa nu se cruță.

Asa de trist,

Asa de trist

E rolul de maicuță.

 

 1. Ce seara minunata

 

Mi-s dragi cuvintele sa stii

Ele-mi sunt surorile

Atunci iubito cand nu vii

Eu vorbesc cu florile.

 

Cuvintele-s averea mea

Ele mi-s palatele

Cuvantul si cu inima

Nu seamana la altele

 

Ce seara minunata,

Mai spune-mi iubit-o o data

Mai spune-mi ca esti frumoasa,

Si ca-mi vei fii mireasa

Si vom avea o fata

Mai spune-mi iubito o data

 

Mi-s dragi cuvintele sa stii

Ele-mi sunt surorile

Atunci iubito cand nu vii

Eu vorbesc cu florile

 

Tacerea mi-e draga, nu!

Nu mi-s dragi tacerile

Atunci cand uiti de mine tu

Eu vorbesc cu stelele

 

 

11.Reaprindeți candela

 

 

Reaprindeti candela in cascioară

Linga busuiocul cel mereu

Degerat la miini si la picioare

Se intoarce acasa Dumnezeu

 

Doamne cel din slavile crestine

Ce pacate oare ai savirsit?

Ca Te-au dus acolo si pe Tine

In Siberii fara de sfirsit

 

Doamne cel din slavile crestine

Ce pacate oare ai savirsit?

Ca Te-au dus acolo si pe Tine

In Siberii fara de sfirsit

 

Toate le ierti

Doamne de sus

Cu blindete mareata

Chiar si pe cei care Te-au dus

In Siberii de gheata

 

Frigul ninge si pustiul ploua

Degerata imi este inima

Doamne bine nu ne-a fost nici noua

Fara sfatul si lumina Ta

 

Doamne intra si-n a mea chilie

Si-amindoi raniti si inghetati

Sa ne incalzim cu bucurie

Unul linga altu ca doi frati

 

Doamne intra si-n a mea chilie

Si-amindoi raniti si inghetati

Sa ne incalzim cu bucurie

Unul linga altul ca doi frati

 

Toate le ierti

Doamne de sus

Cu blindete mareata

Chiar si pe cei care Te-au dus

In Siberii de gheata.

 

 

 

 1. Iartă- mă

 

Iartă-mă,

ţi-e părul înălbit, cărunt,

Iartă-mă,

pe lângă tine eu nu sunt.

Iartă-mă,

cu ochii stai mereu la drum,

Iartă-mă,

de-atâta timp nu ne văzum.

 

Rozele

Nu ţie, mamă, ţi le-am dus,

Pozele

Nu pe-ale tale-n rămi le-am pus,

Cântece

Nu pentru tine eu am scris,

Iartă-mă,

Pe alta o visai în vis.

 

Iartă-mă,

se duc ţipând cocoarele,

Iartă-mă,

asfinte rece soarele,

Iartă-mă,

e timpul nu ştiu cum, grăbit,

Iartă-mă,

nu îndeajuns eu te-am iubit.

 

Rozele

Nu ţie, mamă, ţi le-am dus,

Pozele

Nu pe-ale tale-n rămi le-am pus,

Cântece

Nu pentru tine eu am scris,

Iartă-mă,

Pe alta o visai în vis.

 

 

 1. Clopotul Învierii

 

La manastirea cea căpriană

Bate un clopot in zi de duminică.

la Căpriana rană pe rană

Rană pe rană în taină se vindecă.

 

Intră in Templu om al durerii

Nu-i o rușine sa intri-n Biserică

E o rușine în linistea serii

A o preface-n cazarmă isterică.

 

Refren:

 

Bate frumos un clopot, bate un clopot

A Învierii si Buneivestiri

Vine din cer un șopot, vine un șopot

Și ridică un mal pustiu.

 

Bate un clopot, ca o chemare

La Căpriana, în miros de cristei

Iar de la Putna, sfântă si mare

Dangăt de aur răspunde în liniște.

 

Semn ca ne vede, semn ca ne-aude

Dragostea Putnei in zi de duminicș

Când în lumina viselor ude

Rană pe rană în taină se vindeca.

 

Refren

 

La manastirea cea Capriana

Bate un clopot in zi de duminica.

La Capriana rana pe rana, rana pe rana

In taina se vindeca.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Lăsați-ne in Legea noastră!

 

Peste biata noastra humă,

Peste omul necăjit,

Vine iar un fel de ciumă

Vine roșu plebiscit.

 

Bine nu scăpăm de una,

Și-alta vine peste noi,

Ne îneacă mătrăguna,

Și-i un greu străin cu noi.

Ref.

Vrem să trăim sub stea albastră,

Cum inimii îi place,

Latinei inimi cum îi place,

 

Lăsați-ne în legea noastră,

Lăsați-ne în pace,

Lăsați-ne o dată-n pace.

 

Mosii nostri cu prescură,

Cât aici au viețuit,

Știau numai de scriptură,

Nu știau de plebiscit.

 

Unde-a apare a voastră mască,

Numai vrajbă semănați,

Faceți să se războiască

Între dânșii, frați cu frați.

 

Refren

Trist e-n lumea cea de flanduri,

Trist e graiul cel smintit,

Ce-l clăditi pe referendul,

Pe pricazul cel stropșit.

 

Doamne, Tu coboară-ți mila,

Căci mă curmă zdrobitor,

Și iubirea cu de-a sila

Și tovărășia lor.

 

Ref.

 

 1. Ridica-ti fruntea, Basarabie !

 

“Basarabie straveche, care n-ai sub cer pereche, Basarabie!

Ostenesti pe vai intr-una, dar de lacrimi ti-e cununa, Basarabie!

Spera-n lupta cu paganul, caci nu el iti e stapanul, Basarabie!

A spera e o lucrare, a lupta e o-ncercare, Basarabie!

 

Ridica-ti fruntea, mai sus Romane, in lungi suspine de-ai fost batut!

Intinde fruntea, caci va fi bine! Salvarea vine de peste Prut!”

 

Basarabie cuminte, ‘coperita de morminte, Basarabie!

Floare trista, floare rara, nici in tara, nici afara, Basarabie!

Spera-n lupta cu paganul, caci nu el iti e stapanul, Basarabie!

A spera e o lucrare, a lupta e o-ncercare, Basarabie!

 

Ridica-ti fruntea, mai sus, Romane, in lungi suspine de-ai fost batut!

Intinde fruntea, caci va fi bine! Salvarea vine de peste Prut!

 

 1. Mi-e dor de tine mama

 

Sub stele trece apa

Cu lacrima de-o sama,

Mi-e dor de-a ta privire,

Mi-e dor de tine, mama.

 

Maicuta mea: gradina

Cu flori, cu nuci si mere,

A ochilor lumina,

Vazduhul gurii mele!

 

Maicuto, tu: vecie,

Nemuritoare carte

De dor si omenie

Si cîntec fara moarte!

 

Vînt hulpav pom cuprinde

Si frunza o destrama.

Mi-e dor de-a tale brate,

Mi-e dor de tine, mama.

 

Tot casca leul iernii

Cu vifore în coama.

Mi-e dor de vorba-ti calda,

Mi-e dor de tine, mama.

 

O stea mi-atinge fata

Ori poate-a ta naframa.

Sunt alb, batrîn aproape,

Mi-e dor de tine, mama.

 

 

17.Casa mea de humă

 

 

 

 

Tu mă iartă, o, mă iartă,

Casa mea de humă, tu,

Despre toate-am scris pe lume,

Numai despre tine nu.

 

Să-ţi trag radio şi lumină

Ţi-am făgăduit cândva

Şi că fi-vom împreună

Pieptul meu cât va sufla.

 

Dar prin alte case, iată,

Eu lumina o presor,

Alte case mă ascultă

Când vorbesc la difuzor.

 

Ţi-am luat-o şi pe mama

Şi-aţi rămas acuma, ia,

Vai, nici tu în rând cu lumea

Şi nici orăşeancă ea.

 

Las’ că vin eu cu bătrâna

Şi nepotul o să-l iau,

Care pe neprins de veste

Speria-va-ţi bezna: „Hau!”

 

Şi vei râde cu băiatul

Ca doi prunci prea mititei

Şi vei plânge cu bătrâna

De dor, ca două femei.

 

Şi vei tace lung cu mine

Cu văz tulbur şi durut,

Casa văduvă şi tristă

De pe margine de Prut.

 

 

 1. Ca prima oară

 

Merg pe pământ

Şi sun ca vioara.

Toate îmi par că sânt

Prima oară.

 

Ca un copil

Aştept dimineaţa,

Până la lacrimi

Mi-e dragă viaţa.

 

R…Orice splendoare

Mă doare,

Mă doare-această floare

Şi frumuseţea ta,

Şi frumuseţea ta!

Şi-această zi,

Și-această zi

Ce mâine nu va mai fi,

Nu va mai fi!

 

Înfiorat spun mamă şi tată

De parcă îmi văd părinţii

Prima dată.

Ca un copil

Aştept dimineaţa,

Până la lacrimi

Mi-e dragă viaţa.

 

Când mă cuprinzi

Tremur, ah, toată,

De parcă-aş iubi,

Iubi, Prima dată.

Ca un copil

Aştept dimineaţa,

Până la lacrimi

Mi-e dragă viaţa.

 

 1. Legământ

 

 

Dragă Otee, dulce mireasmă

La gură femeie, la mijloc mireasă

Dragă Otee, dulce mireasmă

La gură femeie, la mijloc mireasă

 

Curge izvorul, grâul rasare

Acolo pe unde trec urmele tale

Vălură dorul des ca o iarbă

Parcă răspunde, parcă intreabă

Vălură dorul des ca o iarbă

Parcă răspunde, parcă intreabă.

 

 1. Legământ

 

 

Stiu: candva, la miez de noapte,

Ori la rasarit de Soare,

Stinge-mi-s-or ochii mie

Tot deasupra cărții Sale.

 

Am s-ajung atunce, poate,

La mijlocul ei aproape.

Ci să nu inchideti cartea

Ca pe recile-mi pleoape.

 

S-o lasati asa deschisă,

Ca băiatul meu ori fata

Sa citeasca mai departe

Ce n-a dovedit nici tata.

 

Iar de n-au s-auză dânșii

Al stravechii slove bucium,

Asezati-mi-o ca pernă

Cu toti codrii ei in zbucium.

 

 

 1. Mai mică-i piinea, dar mai gustoasa

 

 

În cele patru vinturi ale lumii

V-ați risipit azi tineri moldoveni,

Ați părăsit ce-au aăarat strabunii

Pământul sfânt cu vii si cu poieni.

 

Plecarăți unii din naivitate

Iar alții de nevoie ați plecat

Să-ți lași pământul i-o greșeală poate

Să nu te-ntorci la el- e un păcat.

 

R

Mai mică-i piinea, dar mai gustoasă

În țara ta cu pomi si vii

Veniți acasă, veniți acasă,

Veniți acasă, măi copii – 2 ori.

 

De ce-ngropați în alte zări răsadul

Vieții voastre celei tinerești

Sălbătăcește fără voi prăsadul

În fața tristei Case Părintesti

 

Cum poate fi viața norocoasă

La margine de lume și pământ

Norocul nostru e la noi acasă

În limba noastră și-n al nostru gând.

 

 1. O serenadă

 

 

Colo-colo pe lunci din a lor viori

Greieri dulci cântă minunat, tânjitori

Ca trei veacuri în urmă

Cântă-n pacea nocturnă

Cântă-n pacea nocturnă

Glasul lor.

 

Ce-a fost vrajă cândva nu, să nu uităm

Ci mereu cu iubire să admirăm.

Pentru Ane, Smarande

Pe-nserat serenade

Pe-nserat serenade

Să cântăm.

 

Ref:

O serenadă, unde ești tu serenadă

Tristă luna se arată

Fără glasul tău sonor.

O serenadă, serenadă, serenadă,

În misterul serii adă

Farmecul chitarelor.

 

Colo-colo pe văi tei plini de flori

Sunt la fel de aromitori, visători,

Ca acuma trei veacuri

Se așterne pe lacuri,

Se așterne pe lacuri

Floarea lor.

 

Ce-a fost vrajă cândva nu, să nu uităm

Ci mereu cu iubire să admirăm.

Pentru Ane, Smarande

Pe-nserat serenade

Pe-nserat serenade

Să cântăm.

REF.

 

 

23.Melancolie

 

 

Muzică: Petre Teodorovici

Versuri: Grigore Vieru

 

Eu nu mă-ntreb de unde vine, vine

De unde doru’ îşi ia izvorul, doru’

Mă luminez şi-mi pare bine, bine

Când vine dorul, când vine dorul

 

Mai dragă-mi e iubita dragă

Mai drag şi codrul şi izvorul

De oameni dor mai mult mă leagă, leagă

Când vine dorul, când vine dorul

 

Refren:

Melancolie, dulce melodie

Melancolie, misterios amor

Melancolie, melancolie

Din armonia inimii cu dor

 

Eu nu mă-ntreb de unde vine

De unde doru’ îşi ia izvorul

Mă luminez şi-mi pare bine, bine

Când vine dorul, când vine dorul

 

Refren.

 

 

 

 

 1. La revedere

 

 

 

Muzică: Mihai Dolgan

Versuri: Grigore Vieru

 

Am

Lacrima, e neamul meu venit în seară

Dm7            E

Ruda singură a mea

E7

Lacrima, în clipa mea cea solitară

Dm7         E7     Am

Mă-nţeleg numai cu ea

Lacrima, e neamul meu venit în seară

Ruda singură a mea

Lacrima, în clipa mea cea solitară

Mă-nţeleg numai cu ea

 

Refren:

Am

O lalea e ram ce piere

Eşti a mea reînviere

A7                             Dm

Să nu zici la revedere, la revedere

E7

Eşti un munte de durere

Am

Sunt o mare de tăcere

Dm7              E7           Am

Dar nu zi la revedere, la revedere

 

Lacrima, în calea ta ca pe-o credinţă

Veşnic o voi semăna

Lacrima, prea poate din a ei seminţă

Iarăşi dorul creşte-va

Lacrima, în calea ta ca pe-o credinţă

Veşnic o voi semăna

Lacrima, prea poate din a ei seminţă

Iarăşi dorul creşte-va

 

Refren.

 

 

 1. Suveranitatea

 

Oare perla neagră din Coroană

Nu-i zgârcita lacrimă ţărană

Bulgăre de secetă şi foame,

Cotilit în satele orfane

 

Să le steie ocnelor imperii

Nod in gât în ziua destrămării

Zbirii l-au călcat în hăinie,

Domnul l-a-nălţat în Ştefănie

 

Refren:

 

Spirite al nostru, îngere de pază

Dă-ne nouă raza, ce veghează-n toate,

Azima poporului, și-a Mântuitorului,

Suveranitatea.

 

Alte două semne sub Coroană

Ocrotesc Moldova suverană,

Spada-n piatră, neclintită-i vatra,

Crucea-n ceruri ară adevăruri.

 

Că la Putna-i glasul idealului

Infrățit cu buciumul Ardealului

Basarabă inima românului

Freamătă-n dumbrăvile Cosminului.

 

Refren:

 

Sfaturi multe de ne-or da străinii

Buluciți la porțile Tighinei,

Să ne puie procurori și oaste

Şi-autonomiile sub coaste.

 

N-avem loc la sfaturile cui

Cu noroc amar ne ţin sătui

Demnitatea-i pâinea învierii

Una-i țara, unu-i Sfatul Ţării

 

 

 

 

 

Cuvânt la întoarcerea fiului risipitor la Tatăl iubitor. (12 februarie 2017, Parohia Slimnic I)

Pr. Dr. Piț George Cosmin

 

Mă voi întoarce la tatăl meu și-i voi spune: tată am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi

Fuga de la Dumnezeu Tatăl este cel mai vechi gest al omului. Evanghelia de la Luca ne pune în față încă o treaptă de urcare spre înțelegerea Postului Paștilor, iar pe de altă parte spre înțelegerea jertfei lui Hristos. Duminica trecută în pilda vameșului și a fariseului am văzut cum trebuie să ne rugăm, că trebuie să ne cerem în primul rând iertare de păcate și să ne arătăm în fața Dumnezeu umiliți și conștienți de neputințele noastre, de minusurile ce stau încă în dreptul persoanei noastre. Duminica de astăzi pune în fața noastră o nouă lecție, cea a fiului risipitor. Ce auzim în pilda fiului risipitor („Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere”-Luca 15,12) nu este însă ceva nou, asta s-a mai întâmplat odată: Dumnezeu, care a creat pe om, a primit aceeași nerecunoștință din partea făpturii Sale. Adam în alt fel a zis și el: Tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Ascunderea și fuga omului de Dumnezeu au un punct de plecare în gestul primilor oameni: „Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu, Care umbla prin rai, în răcoarea serii, s-au ascuns Adam şi femeia lui de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii raiului”(Facere 3,8). Evenimentul primordial din rai este de fapt cauza a aceea ce vedem astăzi în pilda fiului risipitor, acolo s-a întâmplat întâi ruptura între Tată și fiu, între Dumnezeu și om: „Şi a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam şi i-a zis: Adame, unde eşti?”(Facere 3,9). Căutarea și strigarea Tatălui e mereu aceeași către fiii Lui risipitori.

Patru separări la patru nivele. Părinții Bisericii vorbesc despre nerecunoștința lui Adam și a Evei că ar fi fost un mare accident și ca orice accident nimeni nu-l dorește, dar el se întâmplă, ca orice accident aduce după sine urmări nefaste și dureroase. Așa a fost păcatul făcut de Adam și Eva, ruptura lor de Dumnezeu a adus mai târziu multe alte consecințe în viețile oamenilor. Ruptura inițială a declanșat alte patru separări la patru nivele.

Întâi s-a rupt omul de Dumnezeu, a doua separare a fost între bărbat și femeie, a treia ruptură fost între om și simțurile lui și a patra separare între om și celelalte făpturi, adică natura înconjurătoare.

Prima a fost cea mai grea, cea dintre om și Dumnezeu, căci omul a fost făcut de Dumnezeu cu mâinile Lui, i s-a dat viață prin suflarea lui Dumnezeu.

A doua ruptură a fost cea dintre bărbat și femeie, deși Dumnezeu rânduise din Rai unitatea lor. Din această ruptură au derivat foarte multe păcate, cele pe care le amintește apostolul de astăzi. Sfântul Pavel sublinia astăzi că trupul nu e pentru desfrânare, ci este templu al Duhului Sfânt și că orice păcat ar face omul îl face în afară de trup, dar dacă păcătuiește prin desfrânare păcătuiește în trupul său. Înțelegem că trupul omului e o biserică în care se sălășluiește Hristos.

A treia ruptură este între om și simțurile lui. Toți oamenii au o conștiință care trebuia să fie în armonie cu simțurile,  ori simțurile nu ascultă de conștiința omului și de-aici începe războiul ce se duce neîncetat între conștiință și simțuri, război care nu se încheie decât în clipa morții.  Această bătălie e câștigată mai repede doar de cei care prin harul lui Dumnezeu au știința de-a-și cuminți simțurile. Altfel, păcatele făcute cu simțul văzului, auzului, gustului se înmulțesc atât de mult încât până la urmă trupul se face stăpân peste suflet.

A patra ruptură este cea între om și natura ce-l înconjoară. Niciodată câinele, leul sau ursul nu s-ar fi dat la om să-l sfâșie dacă omul nu ar fi părăsit pe Dumnezeu. Toate făpturile l-au recunoscut pe om ca pe un rege al naturii, dar regele îndepărtându-se de Dumnezeu s-a stricat și ascultarea și înfiorarea animalelor în fața omului. De aceea trandafirul îl rănește pe om, de aceea ciupercile sunt otrăvitoare, apele râurilor îl îneacă, cutremurele de pământ provoacă nenorociri, toate se întâmplă din pricina neascultării omului de Dumnezeu.
Paranteză ecologică. Calamitățile sunt o consecință a păcatelor omului. Ecologiștii care militează pentru o armonie între om și natură asta ar vrea să spună, că nu se cade ca omul să batjocorească locul unde trăiește, să nu taie pădurile în mod nesăbuit, să nu contamineze apele și așa mai departe. N-ar fi exagerat dacă am considera că aruncarea gunoaielor și a sticlelor de plastic în văile râurilor e o dovadă de necredință în Dumnezeu. Când apa vine curată și tu o murdărești cu gunoaie dai o notă urîtă atât imaginii localității dar și o notă urîtă despre nivelul propriu de civilizație. Doar un om fără Dumnezeu poate face dezordine și mizerie în jurul său, în locul unde stă, sau, mai grav, crezând că face curat în curtea lui, aruncă gunoaiele în apa râului care aparține tuturor.

Tată=severitate+dragoste. Aceste rupturi s-au întâmplat din pricina pierderii legături omului cu Dumnezeu. Același lucru s-a întâmplat și în pilda rânduită astăzi, când un fiu n-a mai vrut să fie sub ascultarea tatălui, a crezut că e mai bine departe de casă decât să fie ocrotit trăind în preajma tatălui. Hristos rostește pilda cu tatăl și cei doi fii ca să înțelegem că nicăieri nu ne poate fi mai bine decât lângă Tatăl, lângă Dumnezeu. Poate că uneori tatăl sau mama pot fi mai autoritari sau mai severi, dar severitatea tatălui e amestecată cu o dragoste infinit mai mare. Când fugi de autoritatea tatălui, fugi și de dragostea lui și atunci ajungi ca fiul risipitor care a plecat cu partea sa de avere și în scurt timp a cheltuit tot. El era fiul unui tată bogat și n-avea nicio grijă, căci copiii nu se îngrijesc ce mănâncă mâine, cu ce se îmbracă azi, asta e treaba celor mari, a părinților. În țară îndepărtată trăind și risipind ce primise devine din fiu slugă și nu orice slugă, ci una care îngrijea porci.

Cea mai frumoasă parte a filmului. Din acest moment începe să se deruleze partea frumoasă a pildei fiului risipitor și care ne interesează pe noi toți. Decăzut, stropit cu lăturile porcilor, risipitorul și-a dat seama al cui fiu este și unde a ajuns. Era fiu iubit și ajunsese slugă la turma de porci. Diferența e imensă, nu se pot compara situațiile. În acea stare  și-a zis: mă voi întoarce la tatăl meu și-i voi spune: tată, am greșit la cer și înaintea ta, fă-mă ca pe unul din argații tăi, că nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Doar să fiu lângă tine, să fiu în casa ta, doar asta îmi doresc.  N-a vrut să fie fiu, acesta e un semn de smerenie și în același timp puterea înțelepciunii acestui fiu, că a dorit statutul de slugă, dar slugă în casa tatălui. I se făcuse dor de fața tatălui, de chipul său,  de bunătatea tatălui. Această bunătate i-a rămas probabil ascunsă într-un colț al conștiinței sale, de aceea, chemat de bunătatea tatălui s-a și întors acasă. Și-a propus întoarcerea și a realizat-o. Intenția era bună, dar dacă rămânea doar la  nivel de intenție totul era degeaba, o filosofie stearpă. Tatăl, văzându-l de departe, a alergat spre fiul său și în alergarea unuia către altul s-au îmbrățișat, au plâns, s-au privit cu dor. Fiul era desculț, dezbrăcat, își pierduse și inelul ce dovedea al cui fiu este. Dându-i inel, haină și încălțăminte tatăl restaurează în primul rând calitatea de fiu. Mai mult, poruncește să se taie vițelul cel îngrășat și începe o petrecere de bucurie că s-a întors acasă fiul său.

Umbra reproșurilor încrâncenate ale fratelui mai mare. Până aici toate bune și frumoase, dar mai este o umbră ce se lasă peste finalul pildei. O umbră ce ne privește pe toți cei din biserică, o umbră lăsată de comportamentul  fratelui mai mare, care reproșează tatălui său că l-a primit pe fiul său cel mic. Încep reproșurile: eu am fost cu tine și nu mi-ai dat un ied să mă veselesc cu prietenii mei, iar pe acest fiu al tău (nu spune fratele meu, nu mai recunoaște ca frate pe cel întors), care ți-a mâncat averea, acum îl primești, ba pe deasupra faci și petrecere că s-a întors. Ne recunoaștem în această atitudine? Asta nu înțelegem de multe ori nici noi, cei mai mari ai bisericii și ai tatălui că Dumnezeu vrea cu tot dinadinsul ca omul să se întoarcă, chiar mai târziu, dar să se întoarcă. Aceasta este imaginea adevarată a tatălui, cum spunea Evdochimov, un scriitor rus, iubirea nebună a lui Dumnezeu, că primește pe unul care n-ar fi vrednic, după logica noastră, să fie primit.

Șansa noastră e că ne judecă Dumnezeu, nu oamenii. Dumnezeu însă nu e om, Dumnezeu este Dumnezeu și de aceea primește pe toți la El, căci toți oamenii sunt fiii Lui. Dacă noi am fi judecați de oameni ar fi vai și amar de noi, însă șansa noastră este că ne judecă Dumnezeu. Tatăl vrea ca toți să ne întoarcem la El, singurul blestem al nostru ar fi să ratăm întoarcerea la Tatăl sau să ștergem din conștiința noastră amintirea bunătății și a dragostei Tatălui sau să trăim în viața aceasta ca și când Dumnezeu nu ne-ar fi Tată bun, ca și când n-ar fi plină de dragoste inima Lui. Acesta e cel mai mare blestem care poate cădea pe capul omului. Deci fă orice, numai să te întorci la Dumnezeu precum fiul ce risipitor.

Să nu greșim adresa Casei Tatălui(a Bisericii). Fiul risipitor nu s-a întors la mătușa lui, nu a căutat casa verișorilor săi, nu s-a dus la vecini, ci s-a întors în casa tatălui. Nu știm cum ar fi mers mai departe povestea cu astfel de scenarii, dacă fiul ar fi intrat în alte case, nu în cea a tatălui. Am păcătuit ca și ortodocși, tot în canoanele ortodoxiei să ne căim de păcatele noastre, nu alergând pe la alte căsuțe zise de rugăciune sau căutând salvarea în metode orientale străine și false. Numai BISERICA în care am fost botezați în numele Sfintei Treimi e casa Tatălui. Aceasta e deschisă pentru noi,  iar nu casa mătușii, a verișorului, a vecinului. Ușa Bisericii, ca un loc unde Tatăl așteaptă, nu poate fi închisă nimănui.

Să înțelegem bine lecția acestei duminici, să știm că orice sacrificiu pe care îl facem nu-i făcut degeaba. Să ne alăturăm și noi la imensa jertfă a lui Hristos cu puțina noastră jertfă omenească. Jertfa lui Hristos e ascunsă între rândurile pildei fiului risipitor în faptul că tatăl junghie vițelul cel îngrășat. Orice întoarcere se pecetluiește cu o masă de bucurie, cu o cină de taină, cu un ospăț. De bucurie că ne-am întors, Tatăl și Dumnezeu ne dă și nouă dreptul să luăm parte la masa împărăției mâncând Trupul și Sângele Fiului dumnezeiesc, dar după Taina pocăinței. După plânsul pentru păcate ne dă dreptul, precum fiului desfrânat, să ne veselim de iertarea greșelilor la ospățul Sfintei Împărtășanii.

Patru credincioşi, trei ierarhi şi două întâmplări

Pr. Piţ George Cosmin

Cine sunt credincioşii?

  Sunt acei martori ai misterului liturgic  în fiecare duminică şi sărbătoare, numai că aceştia patru pe care-i pomenesc au fost intervievaţi de o persoană care a vrut să-şi satisfacă o curiozitate: în ce măsură cei ce ascultă predica sau cuvântul de învăţătură, după terminarea slujbei mai rămân cu ceva în minte sau în inimă. Reporterul incognito e un personaj, poate nu prezent în toate bisericile, dar în multe îşi face simţită prezenţa cu siguranţă: o femeie aparent nebună pentru Hristos, care pune intransigent anumite chestiuni în discuţie, care are pregătită o replică la care alţii nici nu se gândesc, care rumegă câte o jumătate de ceas un îndemn sau o expresie de câteva cuvinte din predica parohului ş.a.m.d., dar aceste calităţi nu o împiedică însă să mai dea cu bâta în baltă şi să stropească în jur, iar dacă balta nu e chiar curată, consecinţele sunt suficient de neplăcute ca s-o descalifice. Deh! femeia nu le poate face pe toate ca la carte.

Aşadar celor patru credincioşi selectaţi din cei prezenţi, li s-a cerut să repete în linii mari cele două povestiri pe care preotul le inserase în cadrul predicii, motivând că ea, femeia reporter, alias nebuna pentru Hristos, a stat mai în spate de unde nu s-a auzit bine, ba şi nişte copii neastâmpăraţi se  hârjoneau prin faţa ei!!!

Surpriză! O bătrânică mai obosită, instalată după cuvintele introductive „iubiţi credincioşi” în scaunul cu spătar, pur şi simplu a aţipit puţin şi n-a înţeles, nu mai ştie despre ce era vorba.

O alta tocmai povestea cu vecina, întrebând-o dacă a  auzit şi ea cu o seară înainte scandalul şi ţipetele din casa de vis-a-vis. „O fi venit barbatul băut acasă?” În lămurirea problemei n-a  receptat nici ea spusele preotului de la amvon.

La a treia încercare i s-a răspuns că nu ştie despre ce era vorba în întâmplările rostite pentru că  venise consilierul cu chitanţa pentru donaţia ce o făcuse către biserică, iar dânsa voia să afle și altceva, iar în fervoarea primirii răspunsului a scăpat ideea celor relatate.

A încercat a patra oară, dar la persoane mai alese. Cântăreţul pricepuse ceva dar tâlcul i-a scăpat, tocmai potrivea semnele de  carte pentru glasul 1, care urma a se cânta duminica viitoare şi căutase Triodul, cartea cu cea mai mare greutate de la strană, pentru a arunca o privire peste cântările Duminicii fiului risipitor.

Biata femeie şi-a risipit şi ea energia precum și-a risipit fiul din pildă averea cu desfrânatele, s-a oprit din periplul ei investigator, trăgând o concluzie amară pentru sine, comunicând-o mai apoi şi părintelui.

Cine sunt ierarhii?

Sunt cei trei ierarhi, Vasile Grigorie şi Ioan, mari dascăli ai lumii lor şi ai lumii în care trăim noi astăzi. Troiţă de arhierei ale căror fapte, cuvinte şi scrieri sunt izvor nesecat de mângâiere. Față de lucrarea sfântului Vasile Dumnezeu nu e autorul răului, nu pot fi scrise acum cuvinte mai actuale, deşi sunt vechi de 1600 de ani…

Sărbătoarea din 30 ianuarie şi cuvântul rostit atunci l-am împodobit cu două întâmplări din viaţa sfântului Vasile cel Mare, pentru a demonstra puterea duhovnicească a ierarhului din Cezareea Capadociei pentru a atrage la Hristos pe cei prinşi sub dărâmăturile lumii în declin.

Dar care sunt cele două  întâmplări?

1.Iertarea mijlocită din raclă. În ziua îngropării sale, sfântul Vasile cel Mare a şters păcatul unei femei din hîrtia pe care era scris, fiind aruncat acel răvaş în sicriul sfântului, în drum spre locul înhumării. O femeie care trăia în desfrânări vine la simţul pocăinţei, îşi scrie toate păcatele şi se prezintă la sfântul Vasile: „Iată, stăpâne, toate păcatele şi fărădelegile mele le-am scris pe hârtia aceasta şi le-am pecetluit; iar tu, ca un plăcut al lui Dumnezeu să nu le citeşti, nici să dezlegi pecetea, ci numai cu rugăciunea ta să le curăţeşti, căci cred că Cel ce mi-a dat gândul acesta te va auzi când te vei ruga pentru mine”.[1]

Din smerenie, aşa cum deseori procedează oamenii aleşi, o trimite la alt mare sfânt,  Efrem Sirul. Acesta se roagă, dar un păcat (desfrâul) nu s-a şters. E trimisă spre dezlegarea acelui păcat înapoi  la sfântul Vasile şi îndemnată să se grăbească: „Deci du-te şi nu sta, ca să-l afli între cei vii, mai înainte până a nu se duce la Domnul”. Când ajunge ea, înmormântarea era în desfăşurare, sfântul murise. Femeia cere dreptate de la Dumnezeu, aruncă hârtia în sicriu peste trupul sfântului Vasile, un preot cere lămuriri femeii pentru oprirea cortegiului, i se dau explicaţiile,  ia răvaşul şi-i spune că nu e nimic scris în el, păcatul se ştersese, cu rugăciunile marelui Vasile. Urmarea o bănuim, fiindcă “poporul văzînd această minune, a preamărit pe Dumnezeu, Care a dat o asemenea putere robilor săi, şi după mutarea lor din viaţă”.[2]

Dezlegarea unui păcat, cel mai greu-e drept, s-a făcut abia după ce femeia fusese sfătuită de sfânt cu vorbele: “dacă te vei feri de acum înainte de păcat şi de vei începe a umbla pe calea Domnului apoi nu numai iertată vei fi, ci şi slavei celei cereşti te vei învrednici”. S-a pus o condiţie. Seriozitatea femeii, convertirea ei sinceră, acel dute-vino între cei doi  sfinţi, Vasile şi Efrem, insistenţa de a fi total curăţită, au făcut posibilă iertarea divină. Însă într-un mod minunat, prin medierea sfântului în orele imediate de după  decesul său.

Oare era prea mare acel păcat, singurul neşters din listă, pentru puterea de intervenţie a celui ce era încă “viu-rugator”, iar după trecerea la cele veşnice, puterea  sfântului de stăruinţă în favoarea femeii  crescuse?  Dumnezeu a arătat prin acest episod două lucruri esenţiale. În primul rând, că El respectă libertatea şi aşteaptă interesul omului pentru cele duhovniceşti, truda lui, căutarea plină de nădejde a iertării păcatului, aşa cum s-a întâmplat în cazul acestei femei. În altă ordine de idei, sfinţii intră în altă dimensiune, cea veşnică, după adormirea lor. De acolo rămân împreună cu Dumnezeu cointeresaţi în izbăvirea oamenilor, ca ei să fie caştigaţi pentru Împărăţia cerurilor. Iată  taina de care e înconjurată puterea iertării păcatelor penitenţilor  chiar şi după mutarea sfinţilor din viaţa aceasta, când aceştia sunt invocaţi spre ajutorare. Aici sfântul Vasile, ca un duhovnic ex-celent(excelsior-de sus), nu rămâne dator fiicei duhovniceşti, conlucrarea lor dând roade, chiar dacă au fost separaţi de moartea fizică a sfântului, de fapt păcălindu-l pe cel ce vrea moartea păcătosului ca să nu se întoarcă şi să fie viu. Dumnezeu, sfântul şi păcătosul, o colaborare care avantajează pe cel din urmă.

2.Medicul prognozează decesul trupului, ierarhul izbăveşte de moartea sufletească.

La finalul vieţii Sfântului Vasile, acesta e vizitat de un prieten, Iosif, medic evreu foarte bun mai ales în a aprecia, după diferite semnalmente, decesul pacienţilor cu 5-6 zile mai înainte. Cînd a sosit vremea ducerii sfântului Vasile la Dumnezeu, s-a îmbolnăvit şi a chemat pe evreu, trebuindu-i ajutor doctoricesc de la dânsul, şi i-a zis: „Ce ţi se pare de mine, Iosife?” El, pipăind vinele sfântului, a zis către paznici: „Să gătiţi toate cele de îngropare, că va muri îndată.” Iar Vasile i-a zis: „Nu ştii ce grăieşti”. Evreul răspunse: „Să mă crezi stăpîne, că astăzi pînă a nu apune soarele, vei muri”.[3] Medicul, care se baza pe ştiinta lui, nu pune la îndoială adevărul constatării sale, ba se şi jură pentru a fi mai credibil: să mor eu. „Cu adevărat să mori păcatului şi să viezi Domnului”, îi răspunde marele Vasile. Dar sfântul, care voia să-l aducă pe evreu la Hristos, se roagă Domnului   să-i prelungească viaţa doar pentru convertirea evreului. A doua zi medicul e chemat la casa sfântului, dar Iosif nu credea pe sluga care-l chema, spunându-i că Vasile e viu; însă s-a dus, vrând să-l vadă mort. Din patul de moarte  ierarhul cel mare, Vasile, converteşte pentru Hristos pe acest medic. Se ridică, merg la biserică, îl botează cu mâna lui în faţa tuturor, apoi puţin după cuvântarea ce a ţinut-o în biserică, trece la Domnul.

Medicul prezise decesul episcopului, episcopul prezise învierea sufletului iudeului. Un episcop şi un medic, fiecare cu ştiinta lui, se află într-o confruntare pe care a adjudecat-o Doctorul sufletelor şi al trupurilor. Medicul evreu a fost întors de la încăpăţânarea de a rămâne neconvertit, arătându-i-se puterea credinţei sfântului Vasile. Acelaşi Doctor a lucrat în trupul sfântului prelungindu-i ceasurile vieţii numai atât cât să se convingă evreul, dând putere braţelor numai cât să-l poată boteza pe acela. Sfântul Vasile “a vieţuit până la ceasul al nouălea; apoi, dând tuturor cea mai de pe urmă sărutare şi iertare, a înălţat mulţumire lui Dumnezeu pentru toate negrăitele Lui daruri; şi, fiind încă rugăciunea în gura lui, şi-a dat sufletul în mîinile lui Dumnezeu.”[4]  Minunat sfârşit, pe măsura vieţii!

Pr. Piţ George Cosmin

[1] Vieţile sfinţilor pe luna ianuarie, Editura Episcopiei Romanului, pag. 41

[2] Idem,  pag. 43

[3] Vieţile sfinţilor pe luna ianuarie,  pag. 43

[4] Idem , pag. 44

PACE TUTUROR!